Ortam Ölçümleri

Bakteriolojik olarak temiz ve hijyenik koşulların sağlanması gereken işletmelerin personel eli ve her türlü yüzeylerinin (tezgah, önlük, ekipman vb.) sanitasyon kontrolü için indirimli paket analizlerimiz;

Ortam Ölçümü (Pasif Örnekleme)
ORTAM ÖLÇÜMÜ (PASİF ÖRNEKLEME)
Bakteri Sayısı 5-7 gün 7 gün
Küf Sayısı 5-7 gün 7 gün
Maya Sayısı 5-7 gün 7 gün
Ortam Ölçümü (Aktif Örnekleme)
ORTAM ÖLÇÜMÜ (AKTİF ÖRNEKLEME)
Bakteri Sayısı 5-7 gün 7 gün
Küf Sayısı 5-7 gün 7 gün
Maya Sayısı 5-7 gün 7 gün

Aktif Örneklemede ise, ortam havası örnekleme cihazına takılan uygun besiyerinin üzerine cihaz tarafından 1 m hava çeklir ve 1 m3’teki koloni sayısı olarak raporlanır. Pasif örneklemede sadece yüzeye düşen mikroorganizmalar sayılabilirken, aktif örnekleme ortamdaki havayı çektiği için havadaki mikroorganizma sayısını verir.