Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği Ek-1 Kategori Belirleme Analizleri

Tablo 5.1: Sektör: Gıda Sanayii (Un ve Makarna Üretimi)
PARAMETRE METOT ÇALIŞMA SÜRESİ
ARSENİK (As) EPA 6010 C ICP OES Metodu 10
KADMİYUM (Cd) EPA 6010 C ICP OES Metodu 10
KROM (Cr) EPA 6010 C ICP OES Metodu 10
KURŞUN (Pb) EPA 6010 C ICP OES Metodu 10
PARLAMA NOKTASI ASTM D 7094 / ASTM D 92-11 / TS EN ISO 2592 Açık/ Kapalı Kap Parlama Noktası Tayini 10
POLİKLOROBİFENİLLER (PCB)(Ön İşlem Dahil) TS EN 12766-1 / TS EN 12766-2 ASTM D 6160-98 /TS EN 61619 GC-ECD Metodu 10
TOPLAM HALOJENLER (Klorür ve Ön İşlem Dahil) EPA 5050 / EPA 9056 A Ön İşlem + İyon Kromatografi Metodu 10
METAL ÖN İŞLEM EPA 3052 / EPA 3031 / EPA 3051 A Mikrodalga Yakma Ön İşlem 10
NUMUNE ALMA

 

Not: Numune Miktarı 200 mL Sızdırmaz Kapaklı Cam Şişedir.