Şirketimizin Tarihçesi

2000

Kanadalı ortağı Norwest Laboratuvarı ortaklığıyla Düzen Norwest Çevre Sağlık Hizmetleri Eğitim ve Danışmanlık Tic A.Ş. ismini alarak Ankara’da kurulmuştur.

2002

Çevre ve Gıda Laboratuvarları, CAEAL (Kanada Çevre Analiz Laboratuvarları Birliği) tarafından verilen Çevre Analiz Laboratuvarı Yeterlilik Belgesi (Belge Kayıt No: 3256 Tarih : 19.07.2002) alınmıştır.

2004

T.C. Sağlık Bakanlığı Özel Gıda Kontrol Laboratuvarı kuruluş izni belgesi alınmıştır.

T.C. Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı- Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğünden Özel Gıda Kontrol Laboratuvar Faaliyet izni Belgesi (Faaliyet İzin Belge No: 032, Tarih: 27.12.2004 ) alınmıştır.

2005

Çevre ve Gıda Laboratuvarları, 2005 yılında Alman Akreditasyon Kurumu DAP tarafından DIN EN ISO/IEC 17025 Standardına göre akredite edilmiştir.

2006

Düzen Norwest Çevre Sağlık Hizmetleri Eğitim ve Danışmanlık Tic. A.Ş. Kanada’lı ortağından ayrılarak kendi yoluna devam etme kararı almıştır.

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından verilen Özel Gıda Kontrol Laboratuvarı olarak Kuruluş İzni Belgesi alınmıştır.(12.10.2006)

T.C. Çevre ve Orman bakanlığı, Çevre Yönetimi genel Müdürlüğünden, Çevre Analizleri Yeterlik Belgesi alınmıştır. (Belge No: 06/053/2006, tarih : 20.06.2006)

2007

Düzen Norwest Laboratuvarı taşınarak, Gaziosmanpaşada 1250 m2 ’lik yeni binasında hizmet vermeye başlamıştır.

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından verilen Özel Gıda Kontrol Laboratuvarı olarak Kuruluş İzni Belgesi yenilenmiştir. (İzin Belge Sicil No: 036, Yenileme Tarihi: 04.05.2007)

Alman Akreditasyon Kurumu DAP’dan rutin ve kapsam genişletme denetimleri tamamlamıştır.

2009

Çevre Ölçüm ve Analizleri Yeterlik Belgesi kapsamı genişletilerek yenilenmiştir.(Y-06/053/2009) (12.10.2009)

Türk Akreditasyon Kurumu TURKAK’a 22.10.2009 tarihinde müracaat edilerek, 2004 yılından beri DAP’dan devam eden akreditasyon çalışmalarımızın, TS EN ISO/IEC 17025 kapsamı ve mevzuatlar gereği 2. beş yıllık sürecine TURKAK’dan devam etmeye karar verildiği bildirilmiş ve akreditasyon için müracaat edilmiştir.

2010

Türkak Akreditasyon Belgesi alınmış ve sonraki yıllarda kapsam genişletmeye devam edilmiştir.(AB-0375-T/ 05.08.2010)

2013

Çevre Ölçüm ve Analizleri Yeterlik Belgesi kapsamı genişletilerek yenilenmiştir. (Y-/053/2013) (11.10.2013)

2014

TURKAK Akreditasyon Belgesi kapsam genişletilerek yenilenmiştir.(AB-0375-T/ 4 Aralık 2014)

2015-2016

Laboratuvarımız TURKAK’ tan akredite ve faaliyet alanlarında ilgili Bakanlıklar tarafından yetkilendirilmiş kuruluş olarak faaliyetlerine devam etmiştir.

IOC tarafından tanınan laboratuvarlar arasında yer almak talebi olan laboratuvarların katıldığı “Zeytinyağı Kimyasal Kalite Kontrol Testleri” ‘ne katılınmış ve başarı gösterilerek IOC Referans Laboratuvarlar listesinde yer almaya 1 yıllığına hak kazanılmıştır. Yetkilendirme 01.11.2014 – 30.10.2015 tarihleri arasında geçerli olup, sonraki yıllarda yetkilendirme devamı için karşılaştırma testine tekrar katılım sağlanacaktır.

2018

Laboratuvarımız Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen yerinde inceleme ve değerlendirme sonucu Yüzme Havuzu Suyu Numune Alma ve Analiz Yapma Yetki Belgesini almıştır.

Laboratuvarımız 2005 yılından itibaren her yıl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı- Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü (BÜGEM), tarafından Resmi Gazete’de yayımlanan, “Gübre Analizlerinin Yaptırılacağı Analiz ve Referans Kurum Laboratuvarları ile Analiz Ücretleri Hakkında Tebliğ” inde Analiz Kurum Laboratuvarları arasında yer almıştır.

2018 yılında Laboratuvarımız, Kimyevi Gübre için Analiz , Organik Gübre için Referans Kurum olarak yetkilendirilmiştir. (Tebliğ No:2018/13 Resmi Gazete Tarih 25 Mart 2018 Sayı:30371)

2019

28-11/02-12-2018 tarihleri arasında yapılan TÜRKAK reakreditasyon denetimi ile akreditasyon belgemiz yenilendi. Akreditasyon No: AB-0375-T Tarih : 18.04.2019

Laboratuvarımız , Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 5 Mayıs 2019 tarih ve 30765 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, “Gübre Analizlerinin Yaptırılacağı Analiz ve Referans Kurum Laboratuvarları ile Analiz Ücretleri Hakkında Tebliğ (Tebliğ No:2019/24)” nde Kimyevi Gübre için Analiz , Organik Gübre için Referans Kurum olarak yetkilendirilmiştir.

2020

Laboratuvarımız , Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 15 Mayıs 2020 tarih ve 31128 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, “Gübre Analiz ve Referans Kuruluşları ile Analiz Ücretleri Hakkında Tebliğ (Tebliğ No:2020/14)” nde Kimyevi Gübre için Analiz , Organik Gübre için Referans Kurum olarak yetkilendirilmiştir.

2020 Mart ayından itibaren bütün dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan COVID-19 pandemisi nedeniyle, Laboratuvarımızın çalışma düzeninde değişikliğe gidilmiş, korunma tedbirleri üst düzeye çıkartılmıştır.

Devam eden pandemi koşulları nedeniyle, TÜRKAK 1. Gözetim Denetimi 11-20 Kasım tarihlerinde uzaktan denetim şeklinde gerçekleştirilmiştir.

2021

Gübre Analiz ve Referans Kuruluşları ile Analiz Ücretleri Hakkında Tebliğ (Tebliğ No:2020/14 15 Mayıs 2020 tarih ve 31128 sayılı Resmi Gazete) kapsamında, 2021 yılı için analiz ve referans kuruluşların listesi , T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü web sitesinden 31.05.2021 tarihinde yapılan duyuru ile güncellenmiştir.

Laboratuvarımız, Tarımda Kullanılan Kimyevi Gübrelere Dair Yönetmelik kapsamında Analiz Kuruluşu, Tarımda Kullanılan Organik, Mineral ve Mikrobiyal Kaynaklı Gübrelere Dair Yönetmelik kapsamında Referans Kuruluş olarak yetkilendirilmiştir.

2022

TÜRKAK 2 Gözetim Denetimi 25-27 Ekim ve 4-5 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilmiştir.

Gübre Analiz ve Referans Kuruluşları ile Analiz Ücretleri Hakkında Tebliğ (Tebliğ No:2020/14 15 Mayıs 2020 tarih ve 31128 sayılı Resmi Gazete) kapsamında, 2022 yılı için analiz ve referans kuruluşların listesi, T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü web sitesinden 24.05.2022 tarihinde yapılan duyuru ile güncellenmiştir.

 
Laboratuvarımız, Tarımda Kullanılan Kimyevi Gübrelere Dair Yönetmelik kapsamında Analiz Kuruluşu, Tarımda Kullanılan Organik, Mineral ve Mikrobiyal Kaynaklı Gübrelere Dair Yönetmelik kapsamında Referans Kuruluş olarak yetkilendirilmiştir.

2023

TÜRKAK Reakreditasyon Denetimi 02-11 Mart 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir.

Gübre Analiz ve Referans Kuruluşları ile Analiz Ücretleri Hakkında Tebliğ (Tebliğ No:2020/14 15 Mayıs 2020 tarih ve 31128 sayılı Resmi Gazete) kapsamında, 2023 yılı için analiz ve referans kuruluşların listesi, T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü web sitesinden 12.05.2023 tarihinde yapılan duyuru ile güncellenmiştir.

Laboratuvarımız, Tarımda Kullanılan Kimyevi Gübrelere Dair Yönetmelik kapsamında Analiz Kuruluşu, Tarımda Kullanılan Organik, Mineral ve Mikrobiyal Kaynaklı Gübrelere Dair Yönetmelik kapsamında Referans Kuruluş ve Analiz Kuruluşu olarak yetkilendirilmiştir.

T.C Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Çevre Ölçüm ve Analizleri Yeterlilik Belgesi kapsamımız yenilenmiştir. (Y-06/053/2023) (11.10.2023)

KURUMSAL

İLETİŞİM BİLGİLERİ

  • Büyükesat Mh., Kaptanpaşa Sk No:2, 06700 Çankaya/Ankara
  • +90 312 447 29 99
  • +90 312 447 86 66
  • duzennorwest@duzen.com.tr