Kalite ve Akreditasyon

Akreditasyon Belgemiz

  • IDüzen Norwest Laboratuvarı, TS EN ISO/IEC 17025 -Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarının Yeterliliği için Genel Şartlar-Uluslararası Standardının gereklerini yerine getirerek hizmet verir.
  • IUlusal / Uluslararası kabul görmüş, ya da titizlikle seçilmiş ,geliştirilmiş ve valide edilmiş metotlar kullanarak, analizlerin doğruluğunu, tekrarlanabilirliğini ve güvenilirliğini sağlar.
  • IMüşterilerine Doğruluk, Güvenirlik, İzlenebilirlik ve Tarafsızlığın yanı sıra, Gizlilik Politikası kuralları çerçevesinde, en yüksek kalitede ve en düşük maliyette hizmet sağlar.
  • Iİleri teknoloji ile donatılmış laboratuvarımızda sürekli gelişim yaklaşımında olup; ekip ruhu ile çalışan personelin alt yapısını, sürekli eğitimler vererek, kalite politikası ve prosedürlere tam uyum ve sahip olduğumuz koşulların sürekliliğini sağlayarak; bu hizmeti verirken ilkelerimiz ve kalitemizden asla taviz verilmeyeceğini taahhüt ederiz.

Akreditasyon

Düzen Norwest Laboratuvarları TS EN ISO/IEC 17025 Uluslararası standardın gereklerini yerine getirerek, Çevre ve Gıda Laboratuvarları kapsamında 2005 yılında Alman Akreditasyon Kurumu DAP tarafından akredite edilmiştir.

10.2009 da Türk Akreditasyon Kurumu TURKAK ’a başvuru yapan laboratuvarımız 05.08.2010 da akreditasyon belgesini almıştır. 02.08.2023’te de akreditasyon belgesi yenilenen laboratuvarımızın kalite yönetim sisteminin uygunluğu, periodik olarak yenilenmekte ve  TURKAK tarafından yapılan ara denetimlerle gözden geçirilmektedir.

Bu denetimlerde,  mevzuatların gereklilikleri, laboratuvarımızın hedefleri ve müşteri talepleri göz önüne alınarak akreditasyon kapsamımız genişletilmektedir.

KURUMSAL

İLETİŞİM BİLGİLERİ

  • Büyükesat Mh., Kaptanpaşa Sk No:2, 06700 Çankaya/Ankara
  • +90 312 447 29 99
  • +90 312 447 86 66
  • duzennorwest@duzen.com.tr