Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelik Ek-2 Analizleri Tablosu

Tablo 5.1: Sektör: Gıda Sanayii (Un ve Makarna Üretimi)
PARAMETRE METOT ANALİZ SÜRESİ
Eluat Analizleri Eluat Analizleri  
KATI ATIK ELUAT HAZIRLAMA TS EN 12457-4 Eluat Hazırlama Metodu 10 iş günü
pH (Eluat) S.M 4500 H+ B Elektrometrik Metot 10 iş günü
İletkenlik (Eluat) S.M 2510 B. Laboratuvar Metodu 10iş günü
ANTİMON (Sb) (Eluat) S.M 3120 B ICP-OES Metodu 10 iş günü
ARSENİK (As) (Eluat) S.M 3120 B ICP-OES Metodu 10 iş günü
BAKIR (Cu) (Eluat) S.M 3120 B ICP-OES Metodu 10 iş günü
BARYUM (Ba) (Eluat) S.M 3120 B ICP-OES Metodu 10 iş günü
ÇİNKO (Zn) (Eluat) S.M 3120 B ICP-OES Metodu 10 iş günü
KADMİYUM (Cd) (Eluat) S.M 3120 B ICP-OES Metodu 10 iş günü
KROM (Cr) (Eluat) S.M 3120 B ICP-OES Metodu 10 iş günü
KURŞUN (Pb) (Eluat) S.M 3120 B ICP-OES Metodu 10 iş günü
MOLİBDEN (Mo) (Eluat) S.M 3120 B ICP-OES Metodu 10 iş günü
NİKEL (Ni) (Eluat) S.M 3120 B ICP-OES Metodu 10 iş günü
SELENYUM (Se) (Eluat) S.M 3120 B ICP-OES Metodu 10 iş günü
CİVA (Hg) (Eluat) EPA 245.2 AAS Soğuk Buhar Metodu 10 iş günü
FENOL İNDEKSİ (Eluat) HPLC Metodu (İşletme İçi Metot) 10 iş günü
FLORÜR (Eluat) S.M 4110 B. İyon Kromatografi Metodu 10 iş günü
KLORÜR (Eluat) S.M 4110 B. İyon Kromatografi Metodu 10 iş günü
SÜLFAT (Eluat) S.M 4110 B. İyon Kromatografi Metodu 10 iş günü
ÇÖZÜNMÜŞ ORGANİK KARBON (DOC) (Eluat) S.M 5310 Yüksek Sıcaklıkta Yakma Metodu 10 iş günü
TOPLAM ÇÖZÜNMÜŞ KATI (TDS) (Eluat) S.M 2540 C. Gravimetrik Metot 10 iş günü
Orijinal Atık Analizleri   10 iş günü
LOİ – KIZDIRMA KAYBI TS EN 12879 / ASTM D 7348-08 e1 Gravimetrik Metot 10 iş günü
MİNERAL YAĞLAR C10-C40+Numune Ön İşlem TS EN 14039 / ISO 16703 GC FID Metot 10 iş günü
NEM AOAC 950.01 Gravimetrik Metot 10 iş günü
POLİKLOROBİFENİLLER (PCB)+Numune Ön İşlem EPA 3545A / EPA 8082A / EN15308 GC-ECD Metodu 10 iş günü
TOC – TOPLAM ORGANİK KARBON TS 8337 Titrimetrik Metot 10 iş günü
BTEX (Benzen-Toluen-Etilbenzen-Ksylen) -EPA 5021A / EPA 8015D – GC/MS Headspace Metodu 10 iş günü
NUMUNE ALMA

 

Not: Numune Miktarı 500 gr. çamur numunesidir.