Denizlerde Balık Çiftliklerinin Kurulamayacağı Hassas Alan Niteliğindeki Kapalı Koy ve Körfez Alanlarının Belirlenmesine İlişkin Tebliğ

PARAMETRE METOT ÇALIŞMA SÜRESİ
Çözünmüş Oksijen (mg/lt) TS EN ISO 5814 – Membran Elektrot Metodu 10 İŞ GÜNÜ
Toplam Inorganik Azot (mg/lt) S.M NO2. B Spektrofotometrik Metot 10 İŞ GÜNÜ
Toplam Inorganik Azot (mg/lt) S.M NO3.E Cd İndirgeme Metodu” 10 İŞ GÜNÜ
Toplam Fosfor (mg/lt) S.M 4500 P B (Ön işlem) S.M 4500 P B Kolorimetrik Metot 10 İŞ GÜNÜ
Klorofil-a (μg/lt) S.M 10200 H. Spektrofotometrik Metot 10 İŞ GÜNÜ
Beggiota Bakterisi Taşerona Yaptırılan Analiz Parametresidir. 10 İŞ GÜNÜ
Numune Alma 10 İŞ GÜNÜ

Not: Numune Miktarı Klorofil-a için numune sahada süzülmelidir.Filtre kağıdı dondurularak laboratuvara gönderilir.2000 mL HDPE Şişe Korumasız 1000mL HDPE Şişe H2SO4 Korumalı