Denizlerde Kurulan Balık Yetiştiriciliği Tesislerinin İzlenmesine İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Kapsamında Deniz Suyu Analizleri

Denizlerde Kurulan Balık Yetiştiriciliği Tesislerinin İzlenmesine İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Kapsamında Deniz Suyu Analizleri
PARAMETRE METOT ÇALIŞMA SÜRESİ
pH S.M 4500 H+B Elektrometrik Metot 10 İŞ GÜNÜ
AKM S.M 2540 D. Gravimetrik Metot 10 İŞ GÜNÜ
Secchi Diski Derinliği EPA 841-B-97-003 – Seki Diski Ölçüm Metodu 10 İŞ GÜNÜ
Tuzluluk S.M 2510 B. Laboratuvar Metodu 10 İŞ GÜNÜ
Sıcaklık S.M 2550 B. Laboratuvar Metodu 10 İŞ GÜNÜ
Çözünmüş Oksijen (mg/lt) TS EN ISO 5814 – Membran Elektrot Metodu 10 İŞ GÜNÜ
Amonyum Azotu (mg/lt) S.M 4500 NH3- F Fenat Metodu 10 İŞ GÜNÜ
Toplam Azot (mg/lt) S.M 4500 Norg B. Kjeldahl Metot 10 İŞ GÜNÜ
Toplam Azot (mg/lt) S.M NO2. B Spektrofotometrik Metot 10 İŞ GÜNÜ
Toplam Azot (mg/lt) S.M NO3.E Cd İndirgeme Metodu” 10 İŞ GÜNÜ
Toplam Fosfor (mg/lt) S.M 4500 P B (Ön işlem) S.M 4500 P B Kolorimetrik Metot 10 İŞ GÜNÜ
Klorofil-a (μg/lt) S.M 10200 H. Spektrofotometrik Metot 10 İŞ GÜNÜ
Toplam Organik Karbon (Sediman) TS 8336 / KYTT 504-3 İşletme İçi Metot (Titrimetrik) 10 İŞ GÜNÜ
Beggiota Bakterisi Taşerona Yaptırılan Analiz Parametresidir. 10 İŞ GÜNÜ
Numune Alma 10 İŞ GÜNÜ

 

Not: Numune Miktarı Klorofil-a için numune sahada süzülmelidir. Filtre kağıdı dondurularak laboratuvara gönderilir. 2000 mL HDPE Şişe Korumasız 1000mL HDPE Şişe H2SO4 Korumalı.