Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği İdari Usuller Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Ek-2 Madde 4.2 Kapsamında Atık Su Analizleri

Tablo -1
PARAMETRE METOT ÇALIŞMA SÜRESİ
Fekal Koliform S.M 9222 B Membran Filtrasyon Metodu 6 İş günü
Toplam Koliform S.M 9222 B Membran Filtrasyon Metodu 6 İş günü
pH S.M 4500 H+ B Elektrometrik Metot 6 İş günü
Sıcaklık S.M 2550 B. Laboratuvar Metodu (Numune Laboratuvarımızca Alındığında Takdirde Rapor Edilebilmektedir.) 6 İş günü
Askıda katı madde (mg/L) S.M 2540 D. Gravimetrik Metot 6 İş günü
Yağ ve gres (mg/L) S.M 5520. D Sokslet Ektraksiyon Metodu 6 İş günü
Yüzer maddeler Görsel Metot (Numune Laboratuvarımızca Alındığında Takdirde Rapor Edilebilmektedir.) 6 İş günü
Biyokimyasal oksijen ihtiyacı (BOI5) (mg/L) S.M 5210 B 5 Günlük BOI Metodu 6 İş günü
Kimyasal oksijen ihtiyacı (mg/L) S.M 5220 C. Kapalı Reflaks Titrimetrik Metot 6 İş günü
Toplam Azot S.M 4500 NO2. B Spektrofotometrik Metot 6 İş günü
Toplam Azot S.M 4110 B. İyon Kromatografi Metodu (NO3).E “ 6 İş günü
Toplam Fosfor S.M 4500 P B (Ön işlem) S.M 4500 P B Kolorimetrik Metot 6 İş günü
Anyonik yüzey aktif maddeler (deterjanlar) (mg/L) S.M 5540 C. Spektrofotometrik Metot 6 İş günü
Diğer parametreler (Tehlikeli Maddelerin Su ve Çevresinde Neden Olduğu Kirliliğin Kontrolü Yönetmeliği’ne göre) İlgili idare tarafından belirlenmektedir. 6 İş günü

Not: Numune Miktarı 2000mL HDPE Şişe Korumasız 250mL HDPE Şişe H2SO4 Korumalı