İçme Suyu Temin Edilen Suların Kalitesi Ve Arıtılması Hakkında Yönetmelik Ek-1 Kapsamında yüzey ve yer altı suyu analizleri

İçme Suyu Temin Edilen Suların Kalitesi Ve Arıtılması Hakkında Yönetmelik Ek-1 Kapsamında yüzey ve yer altı suyu analizleri
PARAMETRE METOT ÇALIŞMA SÜRESİ
pH S.M 4500 H+B Elektrometrik Metot 12 İş Günü
Bulanıklık S.M 2130 B Nefelometrik Metot 12 İş Günü
İletkenlik S.M 2510 B. Laboratuvar Metodu 12 İş Günü
Renk S.M 2120 C. Spektrofotometrik Metot 12 İş Günü
Alüminyum S.M 3120 B. ICP OES Metodu 12 İş Günü
Amonyum S.M 4500 NH3F. Spektrofotometrik Metot 12 İş Günü
Antimon S.M 3120 B. ICP OES Metodu 12 İş Günü
Arsenik ICP MS Metodu 12 İş Günü
Bakır S.M 3120 B. ICP OES Metodu 12 İş Günü
Baryum S.M 3120 B. ICP OES Metodu 12 İş Günü
Berilyum S.M 3120 B. ICP OES Metodu 12 İş Günü
Bor S.M 3120 B. ICP OES Metodu 12 İş Günü
Bromat S.M 4110 D. İyon Kromatografi Metodu 12 İş Günü
Cıva ICP MS Metodu 12 İş Günü
Çinko S.M 3120 B. ICP OES Metodu 12 İş Günü
Demir S.M 3120 B. ICP OES Metodu 12 İş Günü
Fenoller GC/MS metodu 12 İş Günü
Florür S.M 4110 B. İyon Kromatografi Metodu 12 İş Günü
Kadmiyum S.M 3120 B. ICP OES Metodu 12 İş Günü
Klorür S.M 4110 B. İyon Kromatografi Metodu 12 İş Günü
Kobalt S.M 3120 B. ICP OES Metodu 12 İş Günü
Krom S.M 3120 B. ICP OES Metodu 12 İş Günü
Kurşun S.M 3120 B. ICP OES Metodu 12 İş Günü
Mangan S.M 3120 B. ICP OES Metodu 12 İş Günü
Nikel S.M 3120 B. ICP OES Metodu 12 İş Günü
Nitrat S.M 4110 B. İyon Kromatografi Metodu 12 İş Günü
Nitrit S.M 4500 NO2 B Kolorimetrik Metot 12 İş Günü
Ortofosfat S.M 4110 B. İyon Kromatografi Metodu 12 İş Günü
Selenyum S.M 3120 B. ICP OES Metodu 12 İş Günü
Siyanür S.M 4500 CN E Kolorimetrik Metot 12 İş Günü
Sodyum TS EN ISO 14911 İyon Kromatografi Metodu 12 İş Günü
Sülfat S.M 4110 B. İyon Kromatografi Metodu 12 İş Günü
Toplam Organik Karbon (TOK) S.M 5310 B Yüksek Sıcaklıkta Yakma Metodu 12 İş Günü
1-1 Dikloroetan GC MS Purge and Trap Metodu 12 İş Günü
1-2 Dikloroetan GC MS Purge and Trap Metodu 12 İş Günü
Benzen GC MS Purge and Trap Metodu 12 İş Günü
Benzo(a)piren GC MS Metodu 12 İş Günü
Bromür S.M 4110 B. İyon Kromatografi Metodu 12 İş Günü
Di (2-etilhekzil) fitalat (DEHP) GC MS Metodu 12 İş Günü
Pentaklorofenol GC MS Metodu 12 İş Günü
Poliklorlubifeniller (PCB’ler) GC ECD Metodu 12 İş Günü
Toplam DDT GC ECD Metodu 12 İş Günü
Toplam Pestisit GC ECD Metodu 12 İş Günü
Trihalometanlar GC MS Purge and Trap Metodu 12 İş Günü
Trikloroetilen GC MS Purge and Trap Metodu 12 İş Günü
Vanadyum S.M 3120 B. ICP OES Metodu 12 İş Günü
Vinil klorür GC MS Purge and Trap Metodu 12 İş Günü
Fekal Koliform EMS Metodu 12 İş Günü
Fekal Streptokok EMS Metodu 12 İş Günü
Toplam Koliform (37 °C’de) EMS Metodu 12 İş Günü