Kentsel Atık Su Arıtımı Yönetmeliği Kapsamında Atık Su Analizleri

Tablo -1
PARAMETRE METOT ÇALIŞMA SÜRESİ
BİYOKİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (BOİ5) S.M 5210 B 5 Günlük BOI Metodu 6 İş günü
KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ) S.M 5220 C. Kapalı Reflaks Titrimetrik Metot 6 İş günü
ASKIDA KATI MADDE (AKM) S.M 2540 D. Gravimetrik Metot 6 İş günü

Not: Numune miktarı 2000mL HDPE Şişe Korumasız 250mL HDPE Şişe H2SO4 Korumalı

Tablo -2
PARAMETRE METOT ÇALIŞMA SÜRESİ
Toplam Azot S.M 4500 Norg B. Kjeldahl Metodu 6 İş günü
Toplam Azot S.M 4500 NO2. B Spektrofotometrik Metot 6 İş günü
Toplam Azot S.M 4110 B. İyon Kromatografi Metodu” 6 İş günü
Toplam Fosfor S.M 4500 P B (Ön işlem)-S.M 4500 P B Kolorimetrik Metot 6 İş günü

Not: Numune miktarı 2000mL HDPE Şişe Korumasız 1000mL HDPE Şişe H2SO4 Korumalı