Mikrobiyolojik Analizler

Tablo -1
ANALİZ ADI METOT REFERANS BİRİMİ AKREDİTASYON NUMUNE MİKTARI KORUMA ÇALIŞMA SÜRESİ AÇIKLAMA
E.coli Klasik Metod TS ISO 16649-2 kob/g-mL + 50 g ISI KORUMALI 1-9 GÜN Koli basili olarak da bilinir. Memeli hayvanların ve kuşların bağırsak florasında bulunduğu için fekal kontaminasyon göstergesidir.
Koliform Bakteri Klasik Metod TS ISO 4832 kob/g-mL + 50 g ISI KORUMALI 1-4 GÜN Gıdalarda hijyenik koşulların belirlenmesinde indikatördürler.
B.cereus Klasik Metod TS EN ISO 7932 kob/g-mL + 50 g ISI KORUMALI 1-5 GÜN Toprakˏtoz ve baharatlarda bulunur. En sık nişastalı gıdalar etkilenir. Yüksek düzeyde alınması gıda zehirlenmesine yol açar.
Koagulaz Pozitif Stafilokoklar Klasik Metod TS EN ISO 6888-1 kob/g-mL + 50 g ISI KORUMALI 2-10 GÜN Bazı suşları gıda zehirlenmesine neden olabilen Enterotoksin üretme özellikleri dolayısıyla önemlidirler.
Küf ve Maya Klasik Metod TS ISO 21527-1 ve TS ISO 21527-2 kob/g-mL + 50 g ISI KORUMALI 7 GÜN Gıdalarda yüksek düzeyde küf veya maya bulunması bozulmalara yol açar. Bazı küf türleri ise salgıladıkları mikotoksinler nedeniyle ciddi gıda zehirlenmelerine yol açabilirler.
Aerobik Koloni Sayısı Klasik Metod TS EN ISO 4833-1 kob/g-mL + 50 g ISI KORUMALI 3 GÜN Gıdalarda mikrobiyolojik kalitenin belirlenmesinde indikatör olarak başvurulan kriterlerden biridir.
L.monocytogenes VIDAS AOAC 2013.11 bioMérieux VIDAS LMX 25 g-mL + 100 g ISI KORUMALI 2-4 GÜN Listeriosis etmeni olan L.monocytogenesˏ özellikle bağışıklık sistemi baskılanmış kişilerde ve yaşlılarda ciddi gıda zehirlenmesine yol açabilmektedir. Yeni doğanˏ küçük çocuklar ve bağışıklık sistemi baskılanmış kişilerde ölüme dahi yol açabilmektedir.
Salmonella spp. VIDAS AOAC 2013.01 bioMérieux VIDAS UP SPT 25 g-mL + 100 g ISI KORUMALI 1-4 GÜN Protein oranı yüksek olan gıdalar Salmonella varlığı açısından en risklileridir. Başta dışkı olmak üzereˏ kontamine bir ürünün temasyla gıdaya bulaşır. Yaklaşık 70°C’lik pişirme ısısında ölürler.
Salmonella spp. Klasik Metod S EN ISO 6579-1 25 g-mL + 100 g ISI KORUMALI 3-7 GÜN  
C.perfringens Klasik Metod TS EN ISO 7937 kob/g-mL + 50 g ISI KORUMALI 1-9 GÜN Fekal kontaminasyon göstergesidir. C.perfringens yönünden gıda zehirlenmesine genellikle proteinli gıdalar yol açar.
E.coli (EMS) EMS Metodu TS EN ISO 16649-3 EMS/g-mL   50 g ISI KORUMALI 2-9 GÜN Koli basili olarak da bilinir. Memeli hayvanların ve kuşların bağırsak florasında bulunduğu için fekal kontaminasyon göstergesidir.
E.coli O157 VIDAS bioMérieux VIDAS UP O157 ECPT 25 g-mL   100 g ISI KORUMALI 1-9 GÜN E.coli’nin özel bir serotipidir ve en tehlikeli gıda kaynaklı patojen olarak kabul edilmektedir. Özellikle çocuklarda ve yaşlılarda ölüme kadar varan hastalıklara yol açabilmektedirler.
Enterobacteriaceae Klasik Metod TS ISO 21528-2 kob/g-mL   50 g ISI KORUMALI 1-9 GÜN Gıdalarda hijyenik koşulların belirlenmesinde indikatördürler.
Rope Sporu EMS Metodu TS 5000 EMS/g   50 g ISI KORUMALI 2 GÜN Toprak kökenli Bacillus subtilis sporları ekmeklerde sünme diye adlandırılan bozulmaya yol açar.
Stafilokokal Enterotoksinler VIDAS bioMérieux VIDAS SET II 30705 25 g-mL + 100 g ISI KORUMALI 1 GÜN Stafilokokal Enterotoksinler belli bazı Stafilokok suşları tarafından üretilirler ve gıda zehirlenmesine neden olabilirler.