Organik, Mineral ve Mikrobiyal Kaynaklı Gübreler

Fiziksel / Kimyasal Analizler
FİZİKSEL – KİMYASAL ANALİZLER METOD TEKNİĞİ METOD REFERANSI
pH Elektrometrik Tarımda Kullanılan Gübrelerin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği-Metot :7.4 ˏ TS 836 1/10 Sulu Çözeltide
Tuzluluk(EC) Kondüktometrik TS 8334 ˏ 1/10 Sulu Çözeltide
Elek analizi Elekle sallama
Nem (70-105°C) Gravimetrik TS 2832 ˏ AOAC 995 ˏ AOAC 950.01
Kül (550°C) Gravimetrik TS EN 12879 / ASTM D 7348-08 e1
Yanma Kaybı (LOİ) Gravimetrik TS EN 12879 / ASTM D 7348-08 e1
Yoğunluk Gravimetrik
Klorür Volhard Titrimetrik / İyon Kromatografik Kaçar- Kütük 2009 /Potansiyometrik Metot
Organik Madde Gravimetrik / Titrimetrik Organik ürünlerde (AOAC 950.01) Organomineral ürünlerde İşletme içi metot (TS 8336) Walkey Black Metodu/ Alternatif metod:TOC Cihazı (Toplam Organik Karbonx2ˏ24)
Toplam Organik Karbon Titrimetrik/Yüksek Sıcaklıkta Yakma İşletme içi metot (TS 8336)Walkey Black Metoduˏ Alternatif Metod:TOC Cihazı
Toplam Azot Kjeldahl Tarımda Kullanılan Gübrelerin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği-Metot :2.3 AOAC 978.02 ˏ TS 2832
Organik Azot Kjeldahl AOAC 955.04 İşletme İçi Metot –KYTT 721-12
Amonyak Azotu Kjeldahl Distilasyonu Tarımda Kullanılan Gübrelerin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği – TS 2832ˏ EN 15475
Nitrat Azotu Devarda Tarımda Kullanılan Gübrelerin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği – TS 2832
Üre Azotu Enzimatik/Gravimetrik Tarımda Kullanılan Gübrelerin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği TS 2832
Biüre Spektrofotometrik Tarımda Kullanılan Gübrelerin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği 2.5 –
C/N Oranı Hesaplama
Toplam Fosfor Pentaoksit (P2O5) Spektrofotometrik / Gravimetrik Organik ürünlerde spektrofotometrik metot (Kaçar – Kütük 2009) Organomineral ürünlerde gravimetrik metot Tarımda Kullanılan Gübrelerin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği Metot : 3.1.1 – 3.2
Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P2O5) Gravimetrik Tarımda Kullanılan Gübrelerin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği Metot : 3.1.6 – 3.2 TS 2832 ˏ EPA 6010 C
Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P2O5) Suda çözme işleminden sonra ICP-OES TS 2832 ˏ EPA 6010 C
Nötral Amonyum Sitratta ve Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P2O5) Gravimetrik Metot Tarımda Kullanılan Gübrelerin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği- Metot : 3.1.4 – 3.2 EN 15957
Toplam Potasyum Oksit (K2O) MWD- ICP-OES EPA 3051Aˏ EPA 6010Cˏ AOAC 2006.03
Toplam Magnezyum Oksit (MgO) MWD- ICP-OES EPA 3051Aˏ EPA 6010Cˏ AOAC 2006.03
Toplam Kalsiyum Oksit (CaO) MWD- ICP-OES EPA 3051Aˏ EPA 6010Cˏ AOAC 2006.03
Toplam Kükürt (S) MWD- ICP-OES EPA 3051Aˏ EPA 6010Cˏ AOAC 2006.03
Katyon Değişim Kapasitesi (CEC) Amonyum asetat ekstraksiyonu İşletme içi metod KYTÇ 721-088
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O) ICP-OES Tarımda Kullanılan Gübrelerin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği- TS 2832ˏ EPA 6010 C
Hümik + Fulvik Asitler Titrimetrik / Gravimetrik Katı ürünlerde (TS 5869 ISO 5073) – Sıvı ürünlerde (California Metodu) – Süspansiye ürünlerde ( TS 5869 ISO 5073 metodu ile ekstrakte edilerek HCl metodu ile analiz edilir)
Fulvik Asitler Kolon Kromatografik AOAC Vol 97 No:3
Serbest Aminoasitler HPLC İşletme İçi Metot –KYTT 721-2
Toplam Aminoasitler HPLC İşletme İçi Metot –KYTT 721-2
Alginik Asit Spektrofotometrik TS 8871
Giberallik Asit UPLC MS Phytochemical Analysis
Oksin UPLC MS Hou et al./ Talanta 76 (2008) 798-802

Not: Serbest ve Toplam Aminoasitler; (Aspartik asitˏ Glutamik asitˏ Asparajinˏ Serinˏ Histidinˏ Glisinˏ Threoninˏ Sitrulinˏ Argininˏ Alaninˏ Trosinˏ Sistinˏ Valinˏ Methioninˏ Triptofanˏ Phenylalaninˏ Isoleusinˏ Ornithinˏ Leusinˏ Lisinˏ Hydroksiprolinˏ Sarkosinˏ Prolin)

Metal / Ağır Metal Analizleri
METAL ˏ AĞIR METAL ANALİZLERİ METOD TEKNİĞİ METOD REFERANSI
Sodyum (Na) MWD- ICP-OES EPA 3051Aˏ EPA 6010Cˏ AOAC 2006.03
Bor (B) MWD- ICP-OES EPA 3051Aˏ EPA 6010Cˏ AOAC 2006.03
Mangan (Mn) MWD- ICP-OES EPA 3051Aˏ EPA 6010Cˏ AOAC 2006.03
Kobalt (Co) MWD- ICP-OES EPA 3051Aˏ EPA 6010Cˏ AOAC 2006.03
Antimon (Sb) MWD- ICP-OES EPA 3051Aˏ EPA 6010Cˏ AOAC 2006.03
Arsenik (As) MWD- ICP-OES EPA 3051Aˏ EPA 6010Cˏ AOAC 2006.03
Kadmiyum (Cd) MWD- ICP-OES EPA 3051Aˏ EPA 6010Cˏ AOAC 2006.03
Bakır (Cu) MWD- ICP-OES EPA 3051Aˏ EPA 6010Cˏ AOAC 2006.03
Nikel (Ni) MWD- ICP-OES EPA 3051Aˏ EPA 6010Cˏ AOAC 2006.03
Kurşun (Pb) MWD- ICP-OES EPA 3051Aˏ EPA 6010Cˏ AOAC 2006.03
Çinko (Zn) MWD- ICP-OES EPA 3051Aˏ EPA 6010Cˏ AOAC 2006.03
Civa (Hg) ICP-OES-Hidrür Sistem EPA 3051Aˏ EPA 6010D
Krom (Cr) MWD- ICP-OES EPA 3051Aˏ EPA 6010Cˏ AOAC 2006.03
Kalay (Sn) MWD- ICP-OES EPA 3051Aˏ EPA 6010Cˏ AOAC 2006.03
Demir (Fe) MWD- ICP-OES EPA 3051Aˏ EPA 6010Cˏ AOAC 2006.03
Suda Çözünür Mikro Elementler
SUDA ÇÖZÜNÜR MİKRO ELEMENTLER METOD TEKNİĞİ METOD REFERANSI
Suda Çözünür Bor (B) Suda çözme işleminden sonra ICP-OES Tarımda Kullanılan Gübrelerin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği- Metot : 9.2 – 10.2 – 10.3 EPA 6010 C
Suda Çözünür Kobalt (Co) Suda çözme işleminden sonra ICP-OES Tarımda Kullanılan Gübrelerin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği- Metot : 9.2 – 10.2 – 10.3 EPA 6010 C
Suda Çözünür Bakır (Cu) Suda çözme işleminden sonra ICP-OES Tarımda Kullanılan Gübrelerin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği- Metot : 9.2 – 10.2 – 10.3 EPA 6010 C
Suda Çözünür Demir (Fe) Suda çözme işleminden sonra ICP-OES Tarımda Kullanılan Gübrelerin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği- Metot : 9.2 – 10.2 – 10.3 EPA 6010 C
Suda Çözünür Mangan (Mn) Suda çözme işleminden sonra ICP-OES Tarımda Kullanılan Gübrelerin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği- Metot : 9.2 – 10.2 – 10.3 EPA 6010 C
Suda Çözünür Molibden (Mo) Suda çözme işleminden sonra ICP-OES Tarımda Kullanılan Gübrelerin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği- Metot : 9.2 – 10.2 – 10.3 EPA 6010 C
Suda Çözünür Çinko (Zn) Suda çözme işleminden sonra ICP-OES Tarımda Kullanılan Gübrelerin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği- Metot : 9.2 – 10.2 – 10.3 EPA 6010 C
Mikrobiyolojik Analizler
MİKROBİYOLOJİK ANALİZLER METOD TEKNİĞİ METOD REFERANSI
Toplam Bakteri (Aerobik/Mezofilik) Klasik TS EN ISO 4833-1
Toplam Bakteri (Anaerob/ Mikroaerofil) Klasik  
Enterobacteriaceae grubu bakteriler Klasik TS ISO 21528-2
Mycobacterium Spp Klasik  
Toplam Maya ve Küf Klasik TS ISO 21527-1 / TS ISO 21527-2
Salmonella spp. Klasik TS EN ISO 6579-1
Staphylococcus aureus Klasik TS EN ISO 22718
Bacillus cereus Klasik TS EN ISO 7932
Bacillus anthracis Klasik OIE Terrestrial Manual 2012 / Part 2
Clostridium spp. Klasik TS EN ISO 7937
Clostridium perfringens Klasik TS EN ISO 7937
Listeria spp VIDAS AOAC 2013.10 bioMérieux VIDAS LPT
Stafilokokal Enterotoksinler VIDAS Vidas SET2ˏ bioMérieux VIDAS SET II 30705
Escherichia coli Klasik TS ISO 16649-2
Escherichia coli 0157 VIDAS bioMérieux VIDAS UP O157 ECPT