Su Analizleri

A ile başlayan parametreler
PARAMETRE METOT METOD REFERANSI BİRİM AKREDİTASYON NUMUNE MİKTARI KORUMA
SU – AKM + UAKM GRAVİMETRİK S.M 2540 D mg/L   1000mL
SU – ALKALİNİTE TİTRİMETRİK S.M 2320 B mg/L + 500 mL
SU – ALÜMİNYUM (Al) (çözünmüş/toplam) ICP-OES-MS S.M 3030 A / S.M 3120 B µg/L + 250 mL HNO3 pH< 2
SU – AMONYAK (NH3) SPEKTROFOTOMETRİK S.M 4500-NH₃ / B S.M 4500 – NH₃ F mg/L + 250 mL H2SO4 pH<2
SU – AMONYAK (NH3) ISE 4500 – NH₃ D mg/L + 250 mL H2SO4 pH<2
SU – AMONYAK (NH3) İYON KROMATOGRAFİK TS EN ISO 14911 mg/L + 250 mL H2SO4 pH<2
SU – AMONYUM (NH4) SPEKTROFOTOMETRİK S.M 4500 NH3 mg/L + 250 mL H2SO4 pH<2
SU – ANTİMON (Sb) (çözünmüş/toplam) ICP-OES-MS S.M 3030 A / S.M 3120 B µg/L + 250 mL HNO3 pH< 2
SU – ARSENİK (As) (çözünmüş/toplam) ICP-HİDRÜR S.M 3114 C / S.M 3120 B µg/L + 250 mL HNO3 pH< 2
SU – ARSENİK (As) (çözünmüş/toplam) ICP-OES-MS S.M 3030 A / S.M 3120 B mg/L      
SU – ASETİK ASİT TİTRİMETRİK mg/L   250 mL
SU – ASETİK ASİT GC-FID µg/L   250 mL
SU – ASİDİTE TİTRİMETRİK mg/L   250 mL
SU – ASKIDA KATI MADDE (AKM) GRAVİMETRİK S.M 2540 D mg/L + 1000 mL
SU – ASKIDA METAL ANALİZİ+Numune Ön İşlem MEMBRAN FİLTRE S.M 3030 A / S.M 3120 B mg/L   250 mL
B ile başlayan parametreler
PARAMETRE METOT METOD REFERANSI BİRİM AKREDİTASYON NUMUNE MİKTARI KORUMA
SU – BAĞLI KLOR TİTRİMETRİK S.M 4500 – Cl F mg/L + 500 mL
SU – BAKIR (Cu) (çözünmüş/toplam) ICP-OES-MS S.M 3030 A / S.M 3120 B µg/L + 250 mL HNO3 pH< 2
SU – BAKTERİYOLOJİK SU ANALİZİ GRUP TEST   + En az 500mL Soğuk Ortam
SU – BAKTERİYOLOJİK SU ANALİZİ (TS 266) GRUP TEST     En az 500mL Soğuk Ortam
SU – BARYUM (Ba) (çözünmüş/toplam) ICP-OES-MS S.M 3030 A / S.M 3120 B µg/L + 250 mL HNO3 pH< 2
SU – BERİLYUM (Be) (çözünmüş/toplam) ICP-OES-MS S.M 3030 A / S.M 3120 B µg/L + 250 mL HNO3 pH< 2
SU – BİKARBONAT (HCO3) HESAPLAMA mg/L   250 mL
SU – BİKARBONAT(HCO3) / KARBONAT(CO3) HESAPLAMA mg/L   250 mL
SU – BİYOKİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (BOİ) MEMBRAN ELEKTROD S.M 5210 B mg/L + 1000 mL
SU – BİZMUT (çözünmüş/toplam) ICP-OES-MS S.M 3030 A / S.M 3120 B µg/L + 250 mL
SU – BOR (B) (çözünmüş/toplam) ICP-OES-MS S.M 3030 A / S.M 3120 B µg/L + 250 mL HNO3 pH< 2
SU – BROMAT (BrO3) İYON KROMATOGRAFİK S.M 4110 D µg/L + 100 mL
SU – BROMÜR (Br-) İYON KROMATOGRAFİK S.M 4110 B µg/L + 100 mL
SU – BTEX (Benzenˏ Toluenˏ Etilbenzenˏ Ksylen) GC-HEAD SPACE EPA 5030 C / EPA 8260 C µg/L + 100 mL
SU – BULANIKLIK NEFELOMETRİK S.M 2130 B NTU + 100 mL

SU – BAKTERİYOLOJİK SU ANALİZİ (Açıklama): E.coliˏ Toplam Koliformˏ Enterokok
SU – BAKTERİYOLOJİK SU ANALİZİ (TS 266) (Açıklama): E.coliˏ Toplam Koliformˏ Enterokokˏ Pseudomonas aeruginosaˏ Clostridium perfringensˏ Koloni Sayımı
SU – BİKARBONAT (HCO3) (Açıklama): Ph+Alkalinite
SU – BTEX (Benzenˏ Toluenˏ Etilbenzenˏ Ksylen) (Açıklama): Sızdırmaz Kapaklı Headspace viallere alınacaktır.

C ile başlayan parametreler
PARAMETRE METOT METOD REFERANSI BİRİM AKREDİTASYON NUMUNE MİKTARI KORUMA
SU – CİVA (Hg) AAS SOĞUK BUHAR SM 3112 B µg/L + 100 mL HNO3 pH< 2
SU – Clostridium perfringens SAYIMI MEMBRAN FİLTRASYONU kob/100 mL   En az 250 mL Soğuk Ortam
Ç ile başlayan parametreler
PARAMETRE METOT METOD REFERANSI BİRİM AKREDİTASYON NUMUNE MİKTARI KORUMA
SU – ÇİNKO (Zn) (çözünmüş/toplam) ICP-OES-MS S.M 3030 A / S.M 3120 B µg/L + 250 mL HNO3 pH< 2
SU – ÇÖKEBİLİR KATI MADDE VOLUMETRİK S.M 2540 F mg/L + 5 L
SU – ÇÖZÜNMÜŞ FOSFOR + Ön işlem SPEKTROFOTOMETRİK S.M 4500 P.C µmol/L + 500 mL  
SU – ÇÖZÜNMÜŞ OKSİJEN MEMBRAN ELEKTROT TS EN ISO 5814 mg/L +
SU – ÇÖZÜNMÜŞ OKSİJEN YÜKSEK SICAKLIKTA YAKMA SM 5310 B mg/L + 500 mL

SU – ÇÖZÜNMÜŞ OKSİJEN (Açıklama): Sahada ölçülmelidir ve numune cam şişede alınmalıdır.

D ile başlayan parametreler
PARAMETRE METOT METOD REFERANSI BİRİM AKREDİTASYON NUMUNE MİKTARI KORUMA
SU – DEBİ ÖLÇÜMÜ DEBİMETRE EPA 841-B-97-003 m3/h +
SU – DEĞİŞEBİLİR SODYUM (ESP) HESAPLAMA S.M 2320 B / TS EN ISO 14911 + 500 mL
SU – DEMİR (Fe) (çözünmüş/toplam) ICP-OES-MS S.M 3030 A / S.M 3120 B µg/L + 250 mL HNO3 pH< 2
SU – DEMİR (Fe+2ˏFe+3) SPEKTROFOTOMETRİK   µg/L   250 mL
SU – DEMİR+2 (Fe+2) SPEKTROFOTOMETRİK   µg/L      

SU – DEĞİŞEBİLİR SODYUM (ESP) (Açıklama): NaˏKˏ Caˏ Mg

E ile başlayan parametreler
PARAMETRE METOT METOD REFERANSI BİRİM AKREDİTASYON NUMUNE MİKTARI KORUMA
SU – ELEKTRİKSEL İLETKENLİK (EC) KONDÜKTOMETRİK S.M 2510 B mS/cm + 100 mL
SU – ENTEROKOK EMS S.M 9230 B EMS 100/mL + En az 100 mL Soğuk Ortam
SU – ENTEROKOK MEMBRAN FİLTRASYONU TS EN ISO 7899-2 kob/100 mL + En az 250 mL Soğuk Ortam
SU – Escherichia coli (E.coli) EMS S.M 9221 ˏF EMS 100/mL + En az 100 mL Soğuk Ortam
SU – Escherichia coli (E.coli) MEMBRAN FİLTRASYONU S.M 9222 H kob/100 mL + En az 250 mL Soğuk Ortam

SU – ELEKTRİKSEL İLETKENLİK (EC) (Açıklama): Sahada Ölçülmesi Tercih edilir.

F ile başlayan parametreler
PARAMETRE METOT METOD REFERANSI BİRİM AKREDİTASYON NUMUNE MİKTARI KORUMA
SU – FEKAL KOLİFORM BAKTERİ EMS S.M 9221 E EMS/100 mL + En az 100 mL Soğuk Ortam
SU – FEKAL KOLİFORM BAKTERİ MEMBRAN FİLTRASYONU S.M 9222 D kob/100 mL + En az 250 mL Soğuk Ortam
SU – FEKAL STREPTOKOK EMS S.M 9230 B EMS/100 mL + En az 100 mL Soğuk Ortam
SU – FEKAL STREPTOKOK MEMBRAN FİLTRASYONU TS EN ISO 7899-2 kob/100 mL + En az 250 mL Soğuk Ortam
SU – FENOL/FENOL İNDEKSİ HPLC İşletme İçi Metot / KYTÇ 504-60 µg/L + 500 mL
SU – FENOL/FENOL İNDEKSİ SPEKTROFOTOMETRİK S.M 5530 B / S.M 5530 D mg/L + 500 mL
SU – FENOLLERˏ FENOLİK BİLEŞİKLER GC FID/ MS EPA 528 µg/L + 1000 mL
SU – FİTALATLAR GC-MS EPA 3553A / EPA 8270D µg/L   1000 mL  
SU – FLORÜR (F) ISE S.M 4500 F mg/L + 500 mL
SU – FLORÜR (F) İYON KROMATOGRAFİK S.M 4110 B mg/L + 500 mL
SU – FLORÜR (F) +Ön işlem(distillasyon) ISE S.M 4500 F mg/L + 500 mL  
SU – FOSFAT (PO4) SPEKTROFOTOMETRİK S.M 4500 P.C µmol/L + 500 mL
SU – FOSFAT (PO4) İYON KROMATOGRAFİK S.M 4110 B mg/L + 500 mL
SU – FOSFOR (P) (çözünmüş/toplam) ICP-OES-MS S.M 3030 A / S.M 3120 B µg/L + 250 mL HNO3 pH< 2
G ile başlayan parametreler
PARAMETRE METOT METOD REFERANSI BİRİM AKREDİTASYON NUMUNE MİKTARI KORUMA
SU – GÜMÜŞ (Ag) (çözünmüş/toplam) ICP-OES-MS S.M 3030 A / S.M 3120 B µg/L + 250 mL HNO3 pH< 2
H ile başlayan parametreler
PARAMETRE METOT METOD REFERANSI BİRİM AKREDİTASYON NUMUNE MİKTARI KORUMA
SU – HAVUZ SUYU KİMYASAL GRUP ANALİZİ GRUP TEST + 1000 mL
SU – HAVUZ SUYU MİKROBİYOLOJİK GRUP ANALİZİ GRUP TEST + En az 250 mL Thiosülfat korumalıˏ Soğuk Ortam
SU – HİDROJEN PEROKSİT TİTRİMETRİK İşletme İçi Metot / KYTÇ 504-111 mg/L +    
SU – HİDROJEN SÜLFÜR (H2S) HESAPLAMA   mg/L   1000 mL ZnAc Korumalı
SU – HİDRAZİN SPEKTROFOTOMETRİK ASTM D 1385        

SU – HİDROJEN SÜLFÜR (H2S) (Açıklama):pHˏ Sülfür

İ ile başlayan parametreler
PARAMETRE METOT METOD REFERANSI BİRİM AKREDİTASYON NUMUNE MİKTARI KORUMA
SU – İNORGANİK FOSFAT (PO4) SPEKTROFOTOMETRİK S.M 4500 P.C µmol/L + 1000 mL
SU – İYODÜR İYON KROMATOGRAFİK S.M 4110 B mg/L   250 mL
J ile başlayan parametreler
PARAMETRE METOT METOD REFERANSI BİRİM AKREDİTASYON NUMUNE MİKTARI KORUMA
SU – JAR TEST MAKRO TEST  
K ile başlayan parametreler
PARAMETRE METOT METOD REFERANSI BİRİM AKREDİTASYON NUMUNE MİKTARI KORUMA
SU – KADMİYUM (Cd) (çözünmüş/toplam) ICP-OES-MS S.M 3030 A / S.M 3120 B µg/L + 250 mL HNO3 pH< 2
SU – KALAY (Sn) (çözünmüş/toplam) ICP-OES-MS S.M 3030 A / S.M 3120 B µg/L + 250 mL HNO3 pH< 2
SU – KALSİYUM (Ca) (çözünmüş/toplam) ICP-OES-MS S.M 3030 A / S.M 3120 B mg/L + 250 mL HNO3 pH< 2
SU – KALSİYUM (Ca) İYON KROMATOGRAFİK TS EN ISO 14911 mg/L + 250 mL
SU – KALSİYUM KARBONAT(CaCO3) TİTRİMETRİK SM 2340 C mg/L   250 mL mg/L
SU – KARBONAT (CO3) HESAPLAMA mg/L   250 mL
SU – KARBONDİOKSİT (CO2) HESAPLAMA mg/L   250 mL
SU – KİMYASAL ANALİZ- İÇME/KULLANMA SUYU GRUP TEST + 1000 mL
SU – KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ) TİTRİMETRİK / SPEKTROFOTOMETRİK S.M 5220 C / EPA 410.4 mg/L + 250 mL HNO3 pH<2
SU – KİMYASAL RUTİN +SO4+TOC+As+Pb+Cd+Cr+Ni+Hg GRUP TEST + 1000 mL +250 mL (250 mL)HNO3 pH< 2
SU – KİMYASAL SU ANALİZİ – (As+SO4+1525) GRUP TEST + 1000 mL +250 mL (250 mL)HNO3 pH< 2
SU – KJELDAHL AZOTU KJELDAHL S.M 4500 Norg B mg/L + 1000 mL H2SO4 pH<2
SU – KLORAT (ClO3) İYON KROMATOGRAFİK S.M 4110 D µg/L + 100 mL
SU – KLOROFİL A+Numune Ön İşlem SPEKTROFOTOMETRİK S.M 10200 H µg/L + Min. 5L. Soğuk ve Işık Geçirmez Ortam
SU – KLOROFORMLA EKSTRAKTE EDİLEN MADDELER GRAVİMETRİK mg/L   500 mL
SU – KLORÜR (Cl) TİTRİMETRİK S.M 4500-Cl- B mg/L + 500 mL
SU – KLORÜR (Cl) İYON KROMATOGRAFİK SM 4110 B mg/L + 250 mL
SU – KOBALT (Co) (çözünmüş/toplam) ICP-OES-MS S.M 3030 A / S.M 3120 B µg/L + 250 mL HNO3 pH< 2
SU – KOKU DUYUSAL ANALİZ S.M 2150 B + 2000 mL Sızdırmaz Kapaklı Cam Şişe
SU – KOLONİ SAYIMI DÖKME PLAK METODU TS EN ISO 6222 kob/mL + En az 100 mL Soğuk Ortam
SU – KROM (Cr) (çözünmüş/toplam) ICP-OES-MS S.M 3030 A / S.M 3120 B µg/L + 250 mL HNO3 pH< 2
SU – KROM+6 (Cr +6) SPEKTROFOTOMETRİK S.M 3500-Cr B mg/L + 500 mL NaOH ile pH>12
SU – KROM+6 (Cr +6) İYON KROMATOGRAFİK S.M 3500-Cr C mg/L + 250 mL NaOH ile pH>12
SU – KURŞUN (Pb) (çözünmüş/toplam) ICP-OES-MS S.M 3030 A / S.M 3120 B µg/L + 250 mL HNO3 pH< 2
SU – KURUTMA KALINTISI GRAVİMETRİK S.M 2540 B mg/L   500 mL
SU – KÜKÜRT (S) (çözünmüş/toplam) ICP-OES-MS S.M 3030 A / S.M 3120 B mg/L + 250 mL HNO3 pH< 2

SU – KARBONAT (CO3) (Açıklama):Alkalinite+Ph SU – KARBONAT (CO3) (Açıklama):Alkalinite+Ph SU – KLOROFİL A +Numune Ön İşlem (Açıklama): Süzme İşlemi Sahada yapılmalıdır. Filtre kağıdı -18OC de ışık geçirmeyen ortamda saklanmalıdır.

L ile başlayan parametreler
PARAMETRE METOT METOD REFERANSI BİRİM AKREDİTASYON NUMUNE MİKTARI KORUMA
SU – Legionella spp. Sayımı MEMBRAN FİLTRASYONU TS EN ISO 11731 kob/1 L + 1000 mL Steril Amber Cam Şişe – Soğuk Ortam
SU – Legionella spp. Tespiti MEMBRAN FİLTRASYONU CDC Laboratory Guidance for Processing Environmental Samples / Legionella     1000 mL Steril Amber Cam Şişe – Soğuk Ortam
SU – LİTYUM (Li) (çözünmüş/toplam) ICP-OES-MS S.M 3030 A / S.M 3120 B µg/L + 250 mL HNO3 pH< 2
SU – LSI (LANGELIER SATURATION INDEX) HESAPLAMA   500 mL

SU – LSI (LANGELIER SATURATION INDEX) (Açıklama):pH saturasyondan sonra

M ile başlayan parametreler
PARAMETRE METOT METOD REFERANSI BİRİM AKREDİTASYON NUMUNE MİKTARI KORUMA
SU – MAGNEZYUM (Mg) (çözünmüş/toplam) ICP-OES-MS S.M 3030 A / S.M 3120 B mg/L + 250 mL HNO3 pH< 2
SU – MAGNEZYUM (Mg) İYON KROMATOGRAFİK TS EN ISO 14911 mg/L + 250 mL
SU – MANGAN (Mn) (çözünmüş/toplam) ICP-OES-MS S.M 3030 A / S.M 3120 B µg/L + 250 mL HNO3 pH<2
SU – METİLEN MAVİDE REAKSİYON VEREN YÜZEY AKTİF MADDE (MBAS) +Ön İşlem SPEKTROFOTOMETRİK SM 5540 C mg/L + 500 mL H2SO4 pH<2
SU – MOLİBDEN (Mo) (çözünmüş/toplam) ICP-OES-MS S.M 3030 A / S.M 3120 B µg/L + 250 mL HNO3 pH<2

SU – METİLEN MAVİDE REAKSİYON VEREN YÜZEY AKTİF MADDE (MBAS) +Ön İşlem (Açıklama):Numune sulfrüik asit ile ykıanmış cam şişeye alınmalıdır.

N ile başlayan parametreler
PARAMETRE METOT METOD REFERANSI BİRİM AKREDİTASYON NUMUNE MİKTARI KORUMA
SU – NİKEL (Ni) (çözünmüş/toplam) ICP-OES-MS S.M 3030 A / S.M 3120 B µg/L + 250 mL HNO3 pH< 2
SU – NİTRAT (NO3) – NİTRAT AZOTU (NO3 -N) İYON KROMATOGRAFİK S.M 4500-NO3 mg/L + 250 mL
SU – NİTRAT (NO3) – NİTRAT AZOTU (NO3 -N) KADMİYUM İNDİRGEME S.M 4110 B mg/L + 251 mL
SU – NİTRİT (NO2) -NİTRİT AZOTU (NO2-N) SPEKTROFOTOMETRİK S.M 4500 NO2. B mg/L + 250 mL
SU – NİTRİT (NO2) -NİTRİT AZOTU (NO2-N) İYON KROMATOGRAFİK SM 4110 B mg/L + 250 mL
O ile başlayan parametreler
PARAMETRE METOT METOD REFERANSI BİRİM AKREDİTASYON NUMUNE MİKTARI KORUMA
SU – OKSITLENME İNDİRGENME POTANSİYELİ (ORP) ELEKTROMETRİK mV  
SU – OKSİJEN DOYGUNLUĞU MEMBRAN ELEKTROT S.M 5210 B mg/L +
SU – ORGANİK AZOT KJELDAHL mg/L   1000 mL H2SO4 pH<2
SU – ORGANİK MADDE-PERMANGANAT İNDEKSİ-OKSİTLENEBİLİRLİK TİTRİMETRİK TS 6288 EN ISO 8467 mg/L + 500 mL H2SO4 pH<2
SU – ORTA FOSFAT FOSFORU (PO4) SPEKTROFOTOMETRİK S.M 4500 P.C µmol/L + 1000 mL
SU – ORTA FOSFAT FOSFORU (PO4) İYON KROMATOGRAFİK S.M 4110 B mg/L + 1000 mL

SU – OKSITLENME İNDİRGENME POTANSİYELİ (ORP) (Açıklama):Sahada Ölçülmelidir.
SU – OKSİJEN DOYGUNLUĞU (Açıklama):Sahada Ölçülmelidir.
SU – ORGANİK MADDE-PERMANGANAT İNDEKSİ-OKSİTLENEBİLİRLİK (Açıklama):Cam Şişede Alınmalıdır.

P ile başlayan parametreler
PARAMETRE METOT METOD REFERANSI BİRİM AKREDİTASYON NUMUNE MİKTARI KORUMA
SU – P. ALKALİNİTE TİTRİMETRİK S.M 2320 B mg/L + 500 mL
SU – PESTİSİTLER-ORGANOKLORLU (OCP) +Numune Ön İşlem GC-MS-ECD EPA 3510 Cˏ EPA 3535 Aˏ EPA 8121ˏ EPA 8081 Bˏ EPA 8141 B µg/L + 1000 mL
SU – PESTİSİTLER-ORGANOKLORLU (OCP) +Numune Ön İşlem UPLC MS-MS İşletme İçi Metot / KYTÇ 504-86 µg/L + 1000 mL
SU – pH ELEKTROMETRİK S.M 4500 H+B +
SU – POLİAROMATİK HİDROKARBONLAR (PAH) +Numune Ön İşlem GC-MS EPA 525.2 µg/L + 1000 ml
SU – POLİAROMATİK HİDROKARBONLAR (PAH) +Numune Ön İşlem HPLC EPA 550-1 µg/L   1000 mL
SU – POLİKLOROBİFENİLLER (PCB) +Numune Ön İşlem GC-ECD TS 2627 EN ISO 6468 µg/L + 1000 mL
SU – POTASYUM (K) ICP-OES-MS S.M 3030 A / S.M 3120 B mg/L + 250 mL HNO3 pH< 2
SU – POTASYUM (K) İYON KROMATOGRAFİK TS EN ISO 14911 mg/L + 250 mL
SU – Pseudomonas aeruginosa MEMBRAN FİLTRASYONU TS EN ISO 16266 kob/100 mL + 500 mL Soğuk Ortam
SU – Patojen Stafilokoklar MEMBRAN FİLTRASYONU Halk Sağlığının Korunmasına Yönelik Su Alanındaki Mevzuatın Uyumlaştırılması ve Uygulanmasında Sağlık Bakanlığının Güçlendirilmesi” Eşleştirme Projesi (TR 04-IB-EN-04) kob/100 mL   500 mL Soğuk Ortam

SU – PESTİSİTLER-ORGANOKLORLU (OCP) +Numune Ön İşlem (Açıklama):Numune Cam Şişede alınmalıdır. SU – pH (Açıklama):Sahada Ölçülmelidir. SU – POLİAROMATİK HİDROKARBONLAR (PAH) +Numune Ön İşlem (Açıklama):Numune Cam Şişede alınmalıdır. SU – POLİAROMATİK HİDROKARBONLAR (PAH) +Numune Ön İşlem (Açıklama):Numune Cam Şişede alınmalıdır. SU – POLİKLOROBİFENİLLER (PCB) +Numune Ön İşlem (Açıklama):Numune Cam Şişede alınmalıdır.

R ile başlayan parametreler
PARAMETRE METOT METOD REFERANSI BİRİM AKREDİTASYON NUMUNE MİKTARI KORUMA
SU – REAKTİF FOSFAT (PO4) SPEKTROFOTOMETRİK S.M 4500 P.C µmol/L + 500 mL
SU – RENK (PLATİN/KOBALT SKALA) SPEKTROFOTOMETRİK S.M 2120 C / TS EN ISO 7887 B Pt/Co + 500 mL
SU – RSI (RYZNER STABILTY INDEX) HESAPLAMA   500 mL

SU – RSI (RYZNER STABILTY INDEX) (Açıklama):pH saturasyondan sonra.

S ile başlayan parametreler
PARAMETRE METOT METOD REFERANSI BİRİM AKREDİTASYON NUMUNE MİKTARI KORUMA
SU – SALMONELLA MEMBRAN FİLTRASYONU TS EN ISO 19250 1 L + 1000 mL Steril Amber Cam Şişe – Soğuk Ortam
SU – SELENYUM (Se) (çözünmüş/toplam) ICP-HİDRÜR µg/L + 250 mL HNO3 pH< 2
SU – SELENYUM (Se) (çözünmüş/toplam) ICP-OES-MS S.M 3030 A / S.M 3120 B mg/L      
SU – SERBEST KLOR TİTRİMETRİK SM 4500-Cl F mg/L + 500 mL
SU – SERBEST SİYANÜR (CN) SPEKTROFOTOMETRİK S.M 4500-CN⁻ C / S.M 4500-CN⁻ E mg/L + 1000 mL NaOH ile pH>12
SU – SERBEST SİYANÜR (CN) İYON KROMATOGRAFİK İşletme İçi Metot / KYTÇ 504-87 mg/L + 1000 mL NaOH ile pH>12
SU – SERTLİK TİTRİMETRİK SM 2340 C FS + 250 mL
SU – SERTLİK HESAPLAMA S.M 2340 B FS   250 mL
SU – SICAKLIK TERMOMETRE S.M 2550 B OC +
SU – SILT DENSITY INDEX (SDI) MEMBRAN FİLTRASYONU   Min 5L .
SU – SİLİSYUM (Si) (çözünmüş/toplam) ICP-OES-MS S.M 3030 A / S.M 3120 B mg/L + 250 mL HNO3 pH< 2
SU – SODYUM (Na) (çözünmüş/toplam) ICP-OES-MS S.M 3030 A / S.M 3120 B mg/L + 250 mL HNO3 pH< 2
SU – SODYUM (Na) (çözünmüş/toplam) İYON KROMATOGRAFİK TS EN ISO 14911 mg/L + 250 mL
SU – SODYUM ABSOPSİYON ORANI (SAR) HESAPLAMA TS 7739 + 500 mL
SU – SODYUM KARBONAT KALINTISI (RSC) HESAPLAMA TS EN ISO 14911 / S.M 2320 B + 250 mL
SU – STRONSİYUM (Sr) (çözünmüş/toplam) ICP-OES-MS S.M 3030 A / S.M 3120 B µg/L + 250 mL HNO3 pH< 2
SU – SULAMA SUYU SINIFI HESAPLAMA     500 mL
SU – SULFAT (SO4) TURBİDİMETRİK S.M 4500-SO₄ ⁻² E mg/L + 250 mL
SU – SÜLFAT (SO4) İYON KROMATOGRAFİK SM 4110 B mg/L + 250 mL
SU – SÜLFAT REDÜKTAN BAKTERİ MEMBRAN FİLTRASYONU kob/100 mL   En az 250 mL Soğuk Ortam
SU – SÜLFİT (SO3) İYON KROMATOGRAFİK TS EN ISO 10304-3 mg/L +    
SU – SÜLFİT (SO3) TİTRİMETRİK S.M 4500-SO₃⁻² B mg/L + 500 mL EDTA korumalı
SU – SÜLFÜR (S) İYON KROMATOGRAFİK İşletme İçi Metot / KYTÇ 504-87 µg/L + 250 mL ZnAc Korumalı
SU – SÜLFÜR (S) TİTRİMETRİK S.M 4500-S²⁻ F mg/L + 500 mL ZnAc Korumalı

SU – SERTLİK (Açıklama):CaˏMg
SU – SICAKLIK (Açıklama):Sahada Ölçülmelidir.
SU – SILT DENSITY INDEX (SDI) (Açıklama):Suyun askıdaki katı madde miktarına göre numune hacmi belirlenir. Askıda katısı çok düşük olan sularda (Reverse Osmos veya membran filtre çıkışı gibi) 10 Litreye kadar numune gerekebilir)
SU – SODYUM ABSOPSİYON ORANI (SAR) (Açıklama):Naˏ Caˏ Mg
SU – SODYUM KARBONAT KALINTISI (RSC) (Açıklama):Ph ˏ Alkaliniteˏ CaˏMg
SU – SULAMA SUYU SINIFI (Açıklama):İletkenlikˏ SAR (Naˏ Caˏ Mg)

Ş ile başlayan parametreler
PARAMETRE METOT METOD REFERANSI BİRİM AKREDİTASYON NUMUNE MİKTARI KORUMA
SU – ŞEKERLER REFRAKTOMETRİK  
T ile başlayan parametreler
PARAMETRE METOT METOD REFERANSI BİRİM AKREDİTASYON NUMUNE MİKTARI KORUMA
SU – TALYUM (çözünmüş/toplam) ICP-OES-MS S.M 3030 A / S.M 3120 B µg/L + 250 mL HNO3 pH< 2
SU – TİTANYUM (Ti) (çözünmüş/toplam) ICP-OES-MS S.M 3030 A / S.M 3120 B µg/L + 250 mL HNO3 pH< 2
SU – TOPLAM AZOT(NO2+NO3+KJELDAHL AZOTU) HESAPLAMA mg/L + 1000 mL +250 mL (1000 mL)H2SO4 pH< 2
SU – TOPLAM ÇÖZÜNMÜŞ KATI (TDS) GRAVİMETRİK S.M 2540 C mg/L + 250 mL
SU – TOPLAM FOSFOR (P) ICP-OES-MS S.M 3030 A / S.M 3120 B µg/L + 250 mL HNO3 pH< 2
SU – TOPLAM FOSFOR+Ön işlem (deniz suyu) SPEKTROFOTOMETRİK S.M 4500-P B / S.M 4500-P E µmol/L + 500 mL
SU – TOPLAM FOSFOR + Ön İşlem SPEKTROFOTOMETRİK S.M 4500-P B / S.M 4500-P E   +    
SU – TOPLAM HİDROKARBONLAR (C10-C40) + Numune Ön İşlem GC-FID ISO 9377-2 mg/L + 1000 mL H2SO4 veya HCl pH<2
SU – TOPLAM HİDROKARBONLAR (TPH) GRAVİMETRİK-SOXHELET S.M 5520 F mg/L + 1000 mL H2SO4 veya HCl pH<2
SU – TOPLAM İYOT TİTRİMETRİK   mg/L   500 mL
SU – TOPLAM KATI MADDE (TS) GRAVİMETRİK S.M 2540 B mg/L + 250 mL
SU – TOPLAM KLOR TİTRİMETRİK S.M 4500-Cl F mg/L + 500 mL
SU – TOPLAM KOLİFORM (EMS) EMS S.M 9221 B EMS/100 mL + En az 250 mL Soğuk Ortam
SU – TOPLAM KOLİFORM (Membran Filtrasyon) MEMBRAN FİLTRASYONU S.M 9222 B kob/100 m L + En az 250 mL Soğuk Ortam
SU – TOPLAM ORGANİK KARBON (TOC) YÜKSEK SICAKLIKTA YAKMA S.M 5310 B mg/L + 500 mL
SU – TOPLAM SİYANÜR (CN) +Numune Ön İşlem SPEKTROFOTOMETRİK S.M 4500-CN⁻ C / S.M 4500-CN⁻ E mg/L + 1000 mL NaOH ile pH>12
SU – TOPLAM TUZ KONSANTRASYONU (İletkenlik) KONDAKTOMETRİK   mS/cm + 250 mL
SU – TOX -AOX COULOMETRIC EPA 1650 / EPA 9020 B µg/L + 250 mL
SU – TRİBUTİLTİN BİLEŞİKLERİ GC-MS ISO 17353:2004 µg/L   1000 ml  
SU – TUZLULUK (Cl) TİTRİMETRİK S.M 4500-Cl- B mg/L   250 mL
SU – TUZLULUK (İletkenlik) KONDÜKTOMETRİK S.M 2510 B mS/cm + 250 mL

SU – TOPLAM HİDROKARBONLAR (C10-C40) + Numune Ön İşlem (Açıklama):Numune Cam Şişede alınmalıdır.
SU – TOPLAM HİDROKARBONLAR (TPH) (Açıklama):Numune Cam Şişede alınmalıdır.
SU – TOPLAM ORGANİK KARBON (TOC) (Açıklama):Numune Cam Şişede alınmalıdır.

U ile başlayan parametreler
PARAMETRE METOT METOD REFERANSI BİRİM AKREDİTASYON NUMUNE MİKTARI KORUMA
SU – UÇUCU ASKIDA KATI MADDE (VSS)(UAKM) GRAVİMETRİK mg/L   250 mL
SU – UÇUCU ORGANİK BİLEŞİKLER (VOC) GC-MS-HEAD SPACE-PURGE AND TRAP EPA 5030 C / EPA 8260 C µg/L + 100 mL
SU – UV 254 ABSORBANCE SPEKTROFOTOMETRİK     250 mL

SU – UÇUCU ORGANİK BİLEŞİKLER (VOC) (Açıklama):Sızdırmaz Kapaklı Headspace viallere alınacaktır.

V ile başlayan parametreler
PARAMETRE METOT METOD REFERANSI BİRİM AKREDİTASYON NUMUNE MİKTARI KORUMA
SU – VANADYUM (V) (çözünmüş/toplam) ICP-OES-MS S.M 3030 A / S.M 3120 B µg/L + 250 mL HNO3 pH< 2
W ile başlayan parametreler
PARAMETRE METOT METOD REFERANSI BİRİM AKREDİTASYON NUMUNE MİKTARI KORUMA
SU – WAD SİYANÜR+Numune Ön İşlem SPEKTROFOTOMETRİK   mg/L   1000 mL NaOH ile pH>12
Y ile başlayan parametreler
PARAMETRE METOT METOD REFERANSI BİRİM AKREDİTASYON NUMUNE MİKTARI KORUMA
SU – YAĞ VE GRES GRAVİMETRİK-SOXHELET S.M 5520 D mg/L + 1000 mL H2SO4 veya HCl pH<2
SU – YOĞUNLUK GRAVİMETRİK   g/cm3   500 mL
Numune Alma
PARAMETRE METOT METOD REFERANSI BİRİM AKREDİTASYON NUMUNE MİKTARI KORUMA
SU – ANLIK NUMUNE ALIMI   +
SU – 2 SAATLİK NUMUNE ALIMI   +
SU – 24 SAATLİK NUMUNE ALIMI   +
SU – DERİNDEN NUMUNE ALMA (Deniz ve Göl)   +
SU – DEBİ ÖLÇÜMÜ EPA 841-B-97-003 +
SU- IŞIK GEÇİRGENLİĞİ-SEKİ DERİNLİĞİ   EPA 841-B-97-003   +