Su Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği Sektör Tabloları

Tablo 5.1: Sektör: Gıda Sanayii (Un ve Makarna Üretimi)
KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ) S.M 5220 C. KAPALI REFLAKS TİTRİMETRİK METOT
ASKIDA KATI MADDE (AKM) S.M 2540 D. Gravimetrik Metot
pH S.M 4500 H+B. Elektrometrik Metot

 

Tablo 5.2: Sektör: Gıda Sanayii (Maya Üretimi)
SEKTÖR TABLOSU METOTLAR
KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ) S.M 5220 C. Kapalı Reflaks Titrimetrik Metot
ASKIDA KATI MADDE (AKM) S.M 2540 D. Gravimetrik Metot
YAĞ VE GRES S.M 5520. D Sokslet Ektraksiyon Metodu
pH S.M 4500 H+B. Elektrometrik Metot
Renk S.M 2120 C Spektrofotometrik Metot
Tablo 5.3: Sektör: Gıda Sanayii (Süt ve Süt Ürünleri)
SEKTÖR TABLOSU METOTLAR
KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ) S.M 5220 C. Kapalı Reflaks Titrimetrik Metot
YAĞ VE GRES S.M 5520. D Sokslet Ektraksiyon Metodu
pH S.M 4500 H+B. Elektrometrik Metot

 

Tablo 5.4: Sektör: Gıda Sanayi (Yağlı Tohumlardan Yağ Çıkarılması ve Sıvı Yağ Rafinasyonu-Zeytinyağı Hariç)
SEKTÖR TABLOSU METOTLAR
KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ) S.M 5220 C. Kapalı Reflaks Titrimetrik Metot
YAĞ VE GRES S.M 5520. D Sokslet Ektraksiyon Metodu
pH S.M 4500 H+B. Elektrometrik Metot
Tablo 5.5: Sektör: Gıda Sanayii (Zeytinyağı ve Sabun Üretimi, Katı Yağ Rafinasyonu)
SEKTÖR TABLOSU METOTLAR
KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ) S.M 5220 C. Kapalı Reflaks Titrimetrik Metot
YAĞ VE GRES S.M 5520. D Sokslet Ektraksiyon Metodu
pH S.M 4500 H+B. Elektrometrik Metot
Renk S.M 2120 C Spektrofotometrik Metot

 

Tablo 5.6: Sektör: Gıda Sanayii (Mezbahalar ve Entegre Et Tesisleri)
SEKTÖR TABLOSU METOTLAR
KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ) S.M 5220 C. Kapalı Reflaks Titrimetrik Metot
YAĞ VE GRES S.M 5520. D Sokslet Ektraksiyon Metodu
pH S.M 4500 H+B. Elektrometrik Metot
Renk S.M 2120 C Spektrofotometrik Metot
Tablo 5.7: Sektör: Gıda Sanayii (Balık ve Kemik Unu Üretimi)
SEKTÖR TABLOSU METOTLAR
KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ) S.M 5220 C. Kapalı Reflaks Titrimetrik Metot
ÇÖKEBİLİR KATI MADDE S.M 2540 F Volumetrik Metot

 

Tablo 5.8: Sektör: Gıda Sanayii (Hayvan Kesimi Yan Ürünleri İşleme ve Benzeri Tesisler): Gıda Sanayii (Balık ve Kemik Unu Üretimi)
SEKTÖR TABLOSU METOTLAR
KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI KOİ) S.M 5220 C. Kapalı Reflaks Titrimetrik Metot
ASKIDA KATI MADDE (AKM) S.M 2540 D. Gravimetrik Metot
YAĞ VE GRES S.M 5520. D Sokslet Ektraksiyon Metodu
pH S.M 4500 H+B. Elektrometrik Metot
Renk S.M 2120 C Spektrofotometrik Metot
Tablo 5.9: Sektör: Gıda Sanayii (Sebze, Meyva Yıkama ve İşleme Tesisleri)
SEKTÖR TABLOSU METOTLAR
KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ) S.M 5220 C. Kapalı Reflaks Titrimetrik Metot
ASKIDA KATI MADDE (AKM) S.M 2540 D. Gravimetrik Metot
pH S.M 4500 H+B. Elektrometrik Metot

 

Tablo 5.10: Sektör: Gıda Sanayii (Bitki İşleme Tesisleri ve Benzerleri)
SEKTÖR TABLOSU METOTLAR
KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ) S.M 5220 C. Kapalı Reflaks Titrimetrik Metot
BALIK BİYODENEYİ (ZSF) Taşerona Yaptırılan Analiz Parametresidir.
pH S.M 4500 H+B. Elektrometrik Metot
Tablo 5.11.a: Kondenzasyon Suları İle Seyrelme Yok İse
SEKTÖR TABLOSU METOTLAR
KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ) S.M 5220 C. Kapalı Reflaks Titrimetrik Metot
ASKIDA KATI MADDE (AKM) S.M 2540 D. Gravimetrik Metot
BALIK BİYODENEYİ (ZSF) Taşerona Yaptırılan Analiz Parametresidir.

 

Tablo 5.11.b: Kondenzasyon Suları İle Seyrelme Var İse
SEKTÖR TABLOSU METOTLAR
KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ) S.M 5220 C. Kapalı Reflaks Titrimetrik Metot
BALIK BİYODENEYİ (ZSF) Taşerona Yaptırılan Analiz Parametresidir.
Tablo 5.12: Sektör: Gıda Sanayii (Tuz İşletmeleri)
SEKTÖR TABLOSU METOTLAR
ASKIDA KATI MADDE (AKM) S.M 2540 D. Gravimetrik Metot
pH S.M 4500 H+B. Elektrometrik Metot

 

Tablo 5.13: Sektör: Gıda Sanayii (Tarla Balıkçılığı)
SEKTÖR TABLOSU METOTLAR
KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ) S.M 5220 C. Kapalı Reflaks Titrimetrik Metot
Tablo 5.14: Sektör: Gıda Sanayii (Su Ürünleri Değerlendirme)
SEKTÖR TABLOSU METOTLAR
KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ) S.M 5220 C. Kapalı Reflaks Titrimetrik Metot
YAĞ VE GRES S.M 5520. D Sokslet Ektraksiyon Metodu
pH S.M 4500 H+B. Elektrometrik Metot
Tablo 5.15 : Gıda Sanayi ( Büyükbaş, Küçükbaş Hayvan Besiciliği ve Tavukhaneler)
SEKTÖR TABLOSU METOTLAR
KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ) S.M 5220 C. Kapalı Reflaks Titrimetrik Metot
ASKIDA KATI MADDE (AKM) S.M 2540 D. Gravimetrik Metot
AMONYUM AZOTU (NH4-N) S.M 4500 NH3- F Fenat Metodu
FOSFAT FOSFORU(PO4-P) S.M 4110 B. Iyon Kromatografi Metodu / 4500 P. E Spektrofotometrik Metot
pH S.M 4500 H+B. Elektrometrik Metot

 

Tablo 6.1: Sektör: İçki Sanayii (Alkolsüz İçkiler Meşrubat Üretimi ve Benzerleri)
SEKTÖR TABLOSU METOTLAR
KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ) S.M 5220 C. Kapalı Reflaks Titrimetrik Metot
pH S.M 4500 H+B. Elektrometrik Metot
Renk S.M 2120 C Spektrofotometrik Metot
Tablo 6.2: Sektör: İçki Sanayii (Alkol, Alkollü İçki Üretimi ve Benzerleri)
SEKTÖR TABLOSU METOTLAR
KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ) S.M 5220 C. Kapalı Reflaks Titrimetrik Metot
pH S.M 4500 H+B. Elektrometrik Metot
Renk S.M 2120 C Spektrofotometrik Metot

 

Tablo 6.3: Sektör: İçki Sanayii (Malt Üretimi, Bira İmali ve Benzerleri)
SEKTÖR TABLOSU METOTLAR
KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ) S.M 5220 C. Kapalı Reflaks Titrimetrik Metot
pH S.M 4500 H+B. Elektrometrik Metot
Renk S.M 2120 C Spektrofotometrik Metot
 
Tablo 6.4: Sektör: İçki Sanayii (Melastan Alkol Üretimi)
SEKTÖR TABLOSU METOTLAR
KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ) S.M 5220 C. Kapalı Reflaks Titrimetrik Metot
ÇÖKEBİLİR KATI MADDE S.M 2540 F Volumetrik Metot
Renk S.M 2120 C Spektrofotometrik Metot
Tablo 7.1: Sektör: Maden Sanayii (Kadmiyum Metali, Demir ve Demir Dışı Metal Cevherleri ve Endüstrisi, Çinko Madenciliği, Kurşun ve Çinkonun Rafinize Edildiği Tesisler, Kalsiyum, Florür, Grafit ve Benzeri Cevherlerin Hazırlanması)
SEKTÖR TABLOSU METOTLAR
KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ) S.M 5220 C. Kapalı Reflaks Titrimetrik Metot
ASKIDA KATI MADDE (AKM) S.M 2540 D. Gravimetrik Metot
KURŞUN (Pb) S.M 3120 B. ICP OES Metodu
TOPLAM SİYANÜR (CN‾) S.M 4500 CN C- E Ön İşlem (Distilasyon) – Spektrofotometirk Metot
DEMİR (Fe) S.M 3120 B. ICP OES Metodu
ÇİNKO (Zn) S.M 3120 B. ICP OES Metodu
SERBEST KÜKÜRT (S) S.M 4500 S-2 F. Titrimetrik metot / İşletme İçi Metot (İyon Kromatografi)
BALIK BİYODENEYİ (ZSF) Taşerona Yaptırılan Analiz Parametresidir.
CİVA (Hg) S.M 3112 B. AAS Soğuk Buhar Metodu
KADMİYUM (Cd) S.M 3120 B. ICP OES Metodu
BAKIR (Cu) S.M 3120 B. ICP OES Metodu
TOPLAM KROM S.M 3030 – 3120 Ön işlem – ICP OES Metodu
pH S.M 4500 H+B. Elektrometrik Metot
Renk S.M 2120 C Spektrofotometrik Metot
Tablo 7.2: Sektör: Maden Sanayii (Kömür Üretimi ve Nakli)
SEKTÖR TABLOSU METOTLAR
KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ) S.M 5220 C. Kapalı Reflaks Titrimetrik Metot
ASKIDA KATI MADDE (AKM) S.M 2540 D. Gravimetrik Metot
pH S.M 4500 H+B. Elektrometrik Metot
Tablo 7.3: Sektör: Metalik Olmayan Maden Sanayii (Bor Cevheri)
SEKTÖR TABLOSU METOTLAR
KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ) S.M 5220 C. Kapalı Reflaks Titrimetrik Metot
BOR (B) S.M 3120 B. ICP OES Metodu
BALIK BİYODENEYİ (ZSF) Taşerona Yaptırılan Analiz Parametresidir.
pH S.M 4500 H+B. Elektrometrik Metot
Tablo 7.4: Sektör: Maden Sanayii (Seramik ve Topraktan Çanak-Çömlek Yapımı ve Benzerleri)
SEKTÖR TABLOSU METOTLAR
KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ) S.M 5220 C. Kapalı Reflaks Titrimetrik Metot
ASKIDA KATI MADDE (AKM) S.M 2540 D. Gravimetrik Metot
KURŞUN (Pb) S.M 3120 B. ICP OES Metodu
KADMİYUM (Cd) S.M 3120 B. ICP OES Metodu
ÇİNKO (Zn) S.M 3120 B. ICP OES Metodu
pH S.M 4500 H+B. Elektrometrik Metot

 

Tablo 7.5: Sektör: Maden Sanayii (Çimento, Taş Kırma, Karo, Plaka İmalatı, Mermer İşleme, Toprak Sanayi, ve Benzerleri)
SEKTÖR TABLOSU METOTLAR
ASKIDA KATI MADDE (AKM) S.M 2540 D. Gravimetrik Metot
KROM (CR+6) S.M 3500 Cr. B Kolorimetrik Metot / 3500 Cr. C iyon Kromatografi Metodu
YAĞ VE GRES S.M 5520. D Sokslet Ektraksiyon Metodu
pH S.M 4500 H+B. Elektrometrik Metot
Renk S.M 2120 C Spektrofotometrik Metot
Tablo 7.6: Sektör: Maden Sanayii (Kadmiyum Bileşiklerinin İmali((*)
SEKTÖR TABLOSU METOTLAR
KADMİYUM (Cd) S.M 3120 B. ICP OES Metodu

 

Tablo 8: Cam Sanayii Atık Sularının Alıcı Ortama Deşarj Standararı
SEKTÖR TABLOSU METOTLAR
KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ) S.M 5220 C. Kapalı Reflaks Titrimetrik Metot
FLORÜR (F‾) S.M 4110 B. İyon Kromatografi Metodu
NİKEL (Ni) S.M 3120 B. ICP OES Metodu
GÜMÜŞ (Ag) S.M 3120 B. ICP OES Metodu
KURŞUN (Pb) S.M 3120 B. ICP OES Metodu
SÜLFAT (SO4‾2) S.M 4110 B. İyon Kromatografi Metodu
pH S.M 4500 H+B. Elektrometrik Metot
Tablo 9.1: Sektör: Kömür Hazırlama, İşleme ve Enerji Üretme Tesisleri (Taşkömürü ve Linyit Kömürü Hazırlama)
SEKTÖR TABLOSU METOTLAR
KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ) S.M 5220 C. Kapalı Reflaks Titrimetrik Metot
ASKIDA KATI MADDE (AKM) S.M 2540 D. Gravimetrik Metot
YAĞ VE GRES S.M 5520. D Sokslet Ektraksiyon Metodu
TOPLAM SİYANÜR (CN‾) S.M 4500 CN C- E Ön İşlem (Distilasyon) – Spektrofotometirk Metot
SICAKLIK S.M 2550 B. Laboratuvar Metodu – ** Numune Laboratuvarımızca Alındığında Raporlanabilir.
pH S.M 4500 H+B. Elektrometrik Metot

 

Tablo 9.2: Sektör: Kömür Hazırlama, İşleme ve Enerji Üretme Tesisleri(Kok ve Havagazı Üretimi ve Benzerleri)
SEKTÖR TABLOSU METOTLAR
KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ) S.M 5220 C. Kapalı Reflaks Titrimetrik Metot
YAĞ VE GRES S.M 5520. D Sokslet Ektraksiyon Metodu
TOPLAM SİYANÜR (CN‾) S.M 4500 CN C- E Ön İşlem (Distilasyon) – Spektrofotometirk Metot
FENOL S.M 5530 B- D Ön İşlem (Distilasyon) – Spektrofotometrik Metot
SICAKLIK S.M 2550 B. Laboratuvar Metodu – ** Numune Laboratuvarımızca Alındığında Raporlanabilir.
pH S.M 4500 H+B. Elektrometrik Metot
Tablo 9.3: Sektör: Kömür Hazırlama, İşleme ve Enerji Üretme Tesisleri (Termik Santraller ve Benzerleri)
SEKTÖR TABLOSU METOTLAR
KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ) S.M 5220 C. Kapalı Reflaks Titrimetrik Metot
ASKIDA KATI MADDE (AKM) S.M 2540 D. Gravimetrik Metot
YAĞ VE GRES S.M 5520. D Sokslet Ektraksiyon Metodu
TOPLAM FOSFOR S.M 3030 – 3120 Ön işlem – ICP OES Metodu / S.M 4500 P B- E Ön işlem – Spektrofotometrik Metot
TOPLAM SİYANÜR (CN‾) S.M 4500 CN C- E Ön İşlem (Distilasyon) – Spektrofotometirk Metot
SICAKLIK S.M 2550 B. Laboratuvar Metodu – ** Numune Laboratuvarımızca Alındığında Raporlanabilir.
pH S.M 4500 H+B. Elektrometrik Metot

 

Tablo 9.4: Sektör: Kömür Hazırlama, İşleme ve Enerji Üretme Tesisleri (Nükleer Santraller)(*)
SEKTÖR TABLOSU METOTLAR
SICAKLIK S.M 2550 B. Laboratuvar Metodu – ** Numune Laboratuvarımızca Alındığında Raporlanabilir.
Tablo 9.5: Sektör: Kömür Hazırlama, İşleme ve Enerji Üretme Tesisleri (Jeotermal Kaynaklar ve Çeşii Amaçlarla Kullanılan Sıcak Sular)
SEKTÖR TABLOSU METOTLAR
KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ) S.M 5220 C. Kapalı Reflaks Titrimetrik Metot
YAĞ VE GRES S.M 5520. D Sokslet Ektraksiyon Metodu
TOPLAM SİYANÜR (CN‾) S.M 4500 CN C- E Ön İşlem (Distilasyon) – Spektrofotometirk Metot
SICAKLIK S.M 2550 B. Laboratuvar Metodu – ** Numune Laboratuvarımızca Alındığında Raporlanabilir.
pH S.M 4500 H+B. Elektrometrik Metot
Tablo 9.6: Sektör: Kömür Hazırlama, İşleme ve Enerji Üretme Tesisleri (Soğutma Suyu ve Benzerleri)
SEKTÖR TABLOSU METOTLAR
YAĞ VE GRES S.M 5520. D Sokslet Ektraksiyon Metodu
ASKIDA KATI MADDE(AKM) S.M 2540 D. Gravimetrik Metot
SICAKLIK* S.M 2550 B. Laboratuvar Metodu – ** Numune Laboratuvarımızca Alındığında Raporlanabilir.
pH S.M 4500 H+B. Elektrometrik Metot
Tablo 9.7: Sektör: Kömür Hazırlama, İşleme ve Enerji Üretme Tesisleri (Kapalı Devre Çalışan Endüstriyel Soğutma Suları)
SEKTÖR TABLOSU METOTLAR
KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ) S.M 5220 C. Kapalı Reflaks Titrimetrik Metot
ASKIDA KATI MADDE (AKM) S.M 2540 D. Gravimetrik Metot
SERBEST KLOR S.M 4500 Cl F. DPD Titrimetrik Metot
TOPLAM FOSFOR S.M 3030 – 3120 Ön işlem – ICP OES Metodu / S.M 4500 P B- E Ön işlem – Spektrofotometrik Metot
ÇİNKO (Zn) S.M 3120 B. ICP OES Metodu
Tablo 9. 8: Sektör: Kömür Hazırlama, İşleme ve Enerji Üretme Tesisleri (Fuel-Oil ve Kömürle Çalışan Buhar Kazanları Soğutma Suları) ( * )
SEKTÖR TABLOSU METOTLAR
ÇÖKEBİLİR KATI MADDE S.M 2540 F Volumetrik Metot
HİDRAZİN Taşerona Yaptırılan Analiz Parametresidir.
TOPLAM FOSFOR S.M 3030 – 3120 Ön işlem – ICP OES Metodu / S.M 4500 P B- E Ön işlem – Spektrofotometrik Metot
VANADİUM S.M 3120 B. ICP OES Metodu
DEMİR S.M 3120 B. ICP OES Metodu

 

Tablo 10.1: Sektör: Tekstil Sanayii (Açık Elyaf, İplik Üretimi ve Terbiye)
SEKTÖR TABLOSU METOTLAR
KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ) S.M 5220 C. Kapalı Reflaks Titrimetrik Metot
AMONYUM AZOTU (NH4-N) S.M 4500 NH3- F Fenat Metodu
SERBEST KLOR S.M 4500 Cl F. DPD Titrimetrik Metot
TOPLAM KROM S.M 3030 – 3120 Ön işlem – ICP OES Metodu
SÜLFÜR (S‾2) S.M 4500 S-2 F. Titrimetrik metot / İşletme İçi Metot (İyon Kromatografi)
SÜLFİT S.M. 4500 SO3-2 B Titrimetrik Metot / TS EN ISO 10304-3 İyon Kromatografi Metodu
YAĞ VE GRES S.M 5520. D Sokslet Ektraksiyon Metodu
BALIK BİYODENEYİ (ZSF) Taşerona Yaptırılan Analiz Parametresidir.
pH S.M 4500 H+B. Elektrometrik Metot
Renk S.M 2120 C Spektrofotometrik Metot
Tablo 10.2: Sektör: Tekstil Sanayii (Dokunmuş Kumaş Terbiyesi ve Benzerleri)
SEKTÖR TABLOSU METOTLAR
KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ) S.M 5220 C. Kapalı Reflaks Titrimetrik Metot
ASKIDA KATI MADDE(AKM) S.M 2540 D. Gravimetrik Metot
AMONYUM AZOTU (NH4-N) S.M 4500 NH3- F Fenat Metodu
SERBEST KLOR S.M 4500 Cl F. DPD Titrimetrik Metot
TOPLAM KROM S.M 3030 – 3120 Ön işlem – ICP OES Metodu
SÜLFÜR (S‾2) S.M 4500 S-2 F. Titrimetrik metot / İşletme İçi Metot (İyon Kromatografi)
SÜLFİT S.M. 4500 SO3-2 B Titrimetrik Metot / TS EN ISO 10304-3 İyon Kromatografi Metodu
FENOL S.M 5530 B- D Ön İşlem (Distilasyon) – Spektrofotometrik Metot
BALIK BİYODENEYİ (ZSF) Taşerona Yaptırılan Analiz Parametresidir.
pH S.M 4500 H+B. Elektrometrik Metot
Renk S.M 2120 C Spektrofotometrik Metot
Tablo 10.3: Sektör: Tekstil Sanayii (Pamuklu Tekstil ve Benzerleri)
SEKTÖR TABLOSU METOTLAR
KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ) S.M 5220 C. Kapalı Reflaks Titrimetrik Metot
ASKIDA KATI MADDE(AKM) S.M 2540 D. Gravimetrik Metot
AMONYUM AZOTU (NH4-N) S.M 4500 NH3- F Fenat Metodu
SERBEST KLOR S.M 4500 Cl F. DPD Titrimetrik Metot
TOPLAM KROM S.M 3030 – 3120 Ön işlem – ICP OES Metodu
SÜLFÜR (S‾2) S.M 4500 S-2 F. Titrimetrik metot / İşletme İçi Metot (İyon Kromatografi)
SÜLFİT S.M. 4500 SO3-2 B Titrimetrik Metot / TS EN ISO 10304-3 İyon Kromatografi Metodu
YAĞ VE GRES S.M 5520. D Sokslet Ektraksiyon Metodu
BALIK BİYODENEYİ (ZSF) Taşerona Yaptırılan Analiz Parametresidir.
pH S.M 4500 H+B. Elektrometrik Metot
Renk S.M 2120 C Spektrofotometrik Metot
Tablo 10.4: Sektör: Tekstil Sanayii (Yün Yıkama, Terbiye, Dokuma ve Benzerleri
SEKTÖR TABLOSU METOTLAR
KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ) S.M 5220 C. Kapalı Reflaks Titrimetrik Metot
ASKIDA KATI MADDE(AKM) S.M 2540 D. Gravimetrik Metot
AMONYUM AZOTU (NH4-N) S.M 4500 NH3- F Fenat Metodu
SERBEST KLOR S.M 4500 Cl F. DPD Titrimetrik Metot
TOPLAM KROM S.M 3030 – 3120 Ön işlem – ICP OES Metodu
SÜLFÜR (S‾2) S.M 4500 S-2 F. Titrimetrik metot / İşletme İçi Metot (İyon Kromatografi)
SÜLFİT S.M. 4500 SO3-2 B Titrimetrik Metot / TS EN ISO 10304-3 İyon Kromatografi Metodu
YAĞ VE GRES S.M 5520. D Sokslet Ektraksiyon Metodu
BALIK BİYODENEYİ (ZSF) Taşerona Yaptırılan Analiz Parametresidir.
pH S.M 4500 H+B. Elektrometrik Metot
Renk S.M 2120 C Spektrofotometrik Metot
Tablo 10.5: Sektör: Tekstil Sanayii (Örgü Kumaş Terbiyesi ve Benzerleri)
SEKTÖR TABLOSU METOTLAR
KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ) S.M 5220 C. Kapalı Reflaks Titrimetrik Metot
AMONYUM AZOTU (NH4-N) S.M 4500 NH3- F Fenat Metodu
SERBEST KLOR S.M 4500 Cl F. DPD Titrimetrik Metot
YAĞ VE GRES S.M 5520. D Sokslet Ektraksiyon Metodu
TOPLAM KROM S.M 3030 – 3120 Ön işlem – ICP OES Metodu
SÜLFÜR (S‾2) S.M 4500 S-2 F. Titrimetrik metot / İşletme İçi Metot (İyon Kromatografi)
SÜLFİT S.M. 4500 SO3-2 B Titrimetrik Metot / TS EN ISO 10304-3 İyon Kromatografi Metodu
FENOL S.M 5530 B- D Ön İşlem (Distilasyon) – Spektrofotometrik Metot
BALIK BİYODENEYİ (ZSF) Taşerona Yaptırılan Analiz Parametresidir.
pH S.M 4500 H+B. Elektrometrik Metot
Renk S.M 2120 C Spektrofotometrik Metot

 

Tablo 10.6: Sektör: Tekstil Sanayii (Halı Terbiyesi ve Benzerleri)
SEKTÖR TABLOSU METOTLAR
KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ) S.M 5220 C. Kapalı Reflaks Titrimetrik Metot
ASKIDA KATI MADDE(AKM) S.M 2540 D. Gravimetrik Metot
AMONYUM AZOTU (NH4-N) S.M 4500 NH3- F Fenat Metodu
SERBEST KLOR S.M 4500 Cl F. DPD Titrimetrik Metot
TOPLAM KROM S.M 3030 – 3120 Ön işlem – ICP OES Metodu
SÜLFÜR (S‾2) S.M 4500 S-2 F. Titrimetrik metot / İşletme İçi Metot (İyon Kromatografi)
SÜLFİT S.M. 4500 SO3-2 B Titrimetrik Metot / TS EN ISO 10304-3 İyon Kromatografi Metodu
FENOL S.M 5530 B- D Ön İşlem (Distilasyon) – Spektrofotometrik Metot
YAĞ VE GRES S.M 5520. D Sokslet Ektraksiyon Metodu
BALIK BİYODENEYİ (ZSF) Taşerona Yaptırılan Analiz Parametresidir.
pH S.M 4500 H+B. Elektrometrik Metot
Renk S.M 2120 C Spektrofotometrik Metot
Tablo 11.1: Sektör: Petrol Sanayii (Petrol Rafinerileri ve Benzerleri)
SEKTÖR TABLOSU METOTLAR
ASKIDA KATI MADDE(AKM) S.M 2540 D. Gravimetrik Metot
YAĞ VE GRES S.M 5520. D Sokslet Ektraksiyon Metodu
AMONYUM AZOTU (NH4-N) S.M 4500 NH3- F Fenat Metodu
HİDROKARBONLAR S.M 5520 F Silika Jel Metodu
SÜLFÜR (S‾2) S.M 4500 S-2 F. Titrimetrik metot / İşletme İçi Metot (İyon Kromatografi)
FENOL S.M 5530 B- D Ön İşlem (Distilasyon) – Spektrofotometrik Metot
KROM (Cr+6) S.M 3500 Cr. B Kolorimetrik Metot / 3500 Cr. C iyon Kromatografi Metodu
TOPLAM SİYANÜR (CN‾) S.M 4500 CN C- E Ön İşlem (Distilasyon) – Spektrofotometirk Metot
pH S.M 4500 H+B. Elektrometrik Metot
Tablo 11.2: Sektör: Petrol Sanayii (Petrol Dolum Tesisleri ve Benzerleri)
SEKTÖR TABLOSU METOTLAR
KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ) S.M 5220 C. Kapalı Reflaks Titrimetrik Metot
ASKIDA KATI MADDE (AKM) S.M 2540 D. Gravimetrik Metot
YAĞ VE GRES S.M 5520. D Sokslet Ektraksiyon Metodu
HİDROKARBONLAR S.M 5520 F Silika Jel Metodu
FENOL S.M 5530 B- D Ön İşlem (Distilasyon) – Spektrofotometrik Metot
TOPLAM SİYANÜR (CN‾) S.M 4500 CN C- E Ön İşlem (Distilasyon) – Spektrofotometirk Metot
SÜLFÜR (S‾2) S.M 4500 S-2 F. Titrimetrik metot / İşletme İçi Metot (İyon Kromatografi)
pH S.M 4500 H+B. Elektrometrik Metot
Tablo 11. 3: Sektör: Petrol Sanayii (Hidrokarbon Üretim Tesisleri)
SEKTÖR TABLOSU METOTLAR
KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ) S.M 5220 C. Kapalı Reflaks Titrimetrik Metot
ASKIDA KATI MADDE (AKM) S.M 2540 D. Gravimetrik Metot
YAĞ VE GRES S.M 5520. D Sokslet Ektraksiyon Metodu
HİDROKARBONLAR S.M 5520 F Silika Jel Metodu
AMONYUM AZOTU (HN4-N) S.M 4500 NH3- F Fenat Metodu
SODYUM (Na)
SERBEST KLOR (Cl) S.M 4500 Cl F. DPD Titrimetrik Metot
SÜLFAT ( SO4) S.M 4110 B. İyon Kromatografi Metodu
DEMİR S.M 3120 B. ICP OES Metodu
FENOLLER EPA 8041 A GC FID Metodu
TOPLAM SİYANÜR (CN-) S.M 4500 CN C- E Ön İşlem (Distilasyon) – Spektrofotometirk Metot
SÜLFÜR (S‾2) S.M 4500 S-2 F. Titrimetrik metot / İşletme İçi Metot (İyon Kromatografi)
CİVA (Hg) S.M 3112 B. AAS Soğuk Buhar Metodu
KADMİYUM (Cd) S.M 3120 B. ICP OES Metodu
ÇİNKO (Zn) S.M 3120 B. ICP OES Metodu
KURŞUN (Pb) S.M 3120 B. ICP OES Metodu
KROM (Cr+6) S.M 3500 Cr. B Kolorimetrik Metot / 3500 Cr. C iyon Kromatografi Metodu
BAKIR (Cu) S.M 3120 B. ICP OES Metodu
BALIK BİYODENEYİ (ZSF) Taşerona Yaptırılan Analiz Parametresidir.
pH S.M 4500 H+B. Elektrometrik Metot
Renk S.M 2120 C Spektrofotometrik Metot
Tablo 12: Deri, Deri Mamulleri ve Benzeri Sanayilerin Atık Sularının Alıcı Ortama Deşarj Standararı
SEKTÖR TABLOSU METOTLAR
KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ) S.M 5220 C. Kapalı Reflaks Titrimetrik Metot
ASKIDA KATI MADDE (AKM) S.M 2540 D. Gravimetrik Metot
TOPLAM KJELDAHL-AZOTU S.M 4500 Norg Kjeldahl Metodu
YAĞ VE GRES S.M 5520. D Sokslet Ektraksiyon Metodu
SÜLFÜR (S‾2) S.M 4500 S-2 F. Titrimetrik metot / İşletme İçi Metot (İyon Kromatografi)
KROM (Cr+6) S.M 3500 Cr. B Kolorimetrik Metot / 3500 Cr. C iyon Kromatografi Metodu
TOPLAM KROM S.M 3030 – 3120 Ön işlem – ICP OES Metodu
BALIK BİYODENEYİ (ZSF) Taşerona Yaptırılan Analiz Parametresidir.
pH S.M 4500 H+B. Elektrometrik Metot
Renk S.M 2120 C Spektrofotometrik Metot
Tablo 13.1: Sektör: Selüloz, Kağıt, Karton ve Benzeri Sanayii (Yarı Selüloz Üretimi)
SEKTÖR TABLOSU METOTLAR
DEBİ Debi Ölçüm Metoarı / EPA 841-B-97-003
KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ) S.M 5220 C. Kapalı Reflaks Titrimetrik Metot
ASKIDA KATI MADDE (AKM) S.M 2540 D. Gravimetrik Metot
ÇÖKEBİLİR KATI MADDE S.M 2540 F Volumetrik Metot
BALIK BİYODENEYİ (ZSF) Taşerona Yaptırılan Analiz Parametresidir.
Renk S.M 2120 C Spektrofotometrik Metot
Tablo 13. 2: Sektör: Selüloz, Kağıt, Karton ve Benzeri Sanayii (Hurda Kağıt, Saman ve Kağıttan Ağartılmamış Selüloz Üretimi)
SEKTÖR TABLOSU METOTLAR
DEBİ Debi Ölçüm Metoarı / EPA 841-B-97-003
KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ) S.M 5220 C. Kapalı Reflaks Titrimetrik Metot
ASKIDA KATI MADDE (AKM) S.M 2540 D. Gravimetrik Metot
ÇÖKEBİLİR KATI MADDE S.M 2540 F Volumetrik Metot
BALIK BİYODENEYİ (ZSF) Taşerona Yaptırılan Analiz Parametresidir.
Renk S.M 2120 C Spektrofotometrik Metot
Tablo 13.3: Sektör: Selüloz, Kağıt, Karton ve Benzeri Sanayii (Ağartılmış Selüloz Üretimi)
SEKTÖR TABLOSU METOTLAR
DEBİ Debi Ölçüm Metoarı / EPA 841-B-97-003
KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ) S.M 5220 C. Kapalı Reflaks Titrimetrik Metot
ASKIDA KATI MADDE (AKM) S.M 2540 D. Gravimetrik Metot
ÇÖKEBİLİR KATI MADDE S.M 2540 F Volumetrik Metot
BALIK BİYODENEYİ (ZSF) Taşerona Yaptırılan Analiz Parametresidir.
Renk S.M 2120 C Spektrofotometrik Metot
Tablo 13.4: Sektör: Selüloz, Kağıt, Karton ve Benzeri Sanayii (Saf Selüloz Üretimi)
SEKTÖR TABLOSU METOTLAR
DEBİ Debi Ölçüm Metoarı / EPA 841-B-97-003
KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ) S.M 5220 C. Kapalı Reflaks Titrimetrik Metot
ASKIDA KATI MADDE (AKM) S.M 2540 D. Gravimetrik Metot
ÇÖKEBİLİR KATI MADDE S.M 2540 F Volumetrik Metot
BALIK BİYODENEYİ (ZSF) Taşerona Yaptırılan Analiz Parametresidir.
Renk S.M 2120 C Spektrofotometrik Metot
Tablo 13.5: Sektör: Selüloz, Kağıt, Karton ve Benzeri Sanayii (Nişasta Katkısız Kağıt)
SEKTÖR TABLOSU METOTLAR
KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ) S.M 5220 C. Kapalı Reflaks Titrimetrik Metot
ÇÖKEBİLİR KATI MADDE S.M 2540 F Volumetrik Metot
Renk S.M 2120 C Spektrofotometrik Metot
Tablo 13.6: Sektör: Selüloz, Kağıt, Karton ve Benzeri Sanayii (Nişasta Katkılı Kağıt)
SEKTÖR TABLOSU METOTLAR
KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ) S.M 5220 C. Kapalı Reflaks Titrimetrik Metot
ÇÖKEBİLİR KATI MADDE S.M 2540 F Volumetrik Metot
Renk S.M 2120 C Spektrofotometrik Metot
Tablo 13.7: Sektör: Selüloz, Kağıt, Karton ve Benzeri Sanayi (Saf Selülozdan Elde Edilen Çok İnce Dokul Kağıt)
SEKTÖR TABLOSU METOTLAR
KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ) S.M 5220 C. Kapalı Reflaks Titrimetrik Metot
ÇÖKEBİLİR KATI MADDE S.M 2540 F Volumetrik Metot
Tablo 13.8: Sektör: Selüloz, Kağıt, Karton ve Benzeri Sanayii (Yüzey Kaplamalı, Dolgulu Kağıt)
SEKTÖR TABLOSU METOTLAR
KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ) S.M 5220 C. Kapalı Reflaks Titrimetrik Metot
ÇÖKEBİLİR KATI MADDE S.M 2540 F Volumetrik Metot
Renk S.M 2120 C Spektrofotometrik Metot
Tablo 13.9: Sektör: Selüloz, Kağıt, Karton ve Benzeri Sanayii (% 5 ten Fazla Odun Lifleri İhtiva Eden Ancak Kırpıntı Kağıt Yüzdesi Yüksek Olmayan Kağıt)
SEKTÖR TABLOSU METOTLAR
KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ) S.M 5220 C. Kapalı Reflaks Titrimetrik Metot
ÇÖKEBİLİR KATI MADDE S.M 2540 F Volumetrik Metot
Renk S.M 2120 C Spektrofotometrik Metot
 
Tablo 13.10: Sektör: Selüloz, Kağıt, Karton ve Benzeri Sanayii (Kırpıntı Kağıttan İmal Edilen Kağıt)
SEKTÖR TABLOSU METOTLAR
KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ) S.M 5220 C. Kapalı Reflaks Titrimetrik Metot
ÇÖKEBİLİR KATI MADDE S.M 2540 F Volumetrik Metot
Renk S.M 2120 C Spektrofotometrik Metot
 
Tablo 13.11: Sektör: Selüloz, Kağıt, Karton ve Benzeri Sanayii (Parşömen Kağıdı)
SEKTÖR TABLOSU METOTLAR
KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ) S.M 5220 C. Kapalı Reflaks Titrimetrik Metot
ÇÖKEBİLİR KATI MADDE S.M 2540 F Volumetrik Metot
Renk S.M 2120 C Spektrofotometrik Metot
 
Tablo 14.1: Sektör: Kimya Sanayi (Klor-Alkali Üretimi)
SEKTÖR TABLOSU METOTLAR
KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ) S.M 5220 C. Kapalı Reflaks Titrimetrik Metot
CİVA (Hg) S.M 3112 B. AAS Soğuk Buhar Metodu
AKTİF KLOR S.M 4500 Cl F. DPD Titrimetrik Metot
BALIK BİYODENEYİ (ZSF) Taşerona Yaptırılan Analiz Parametresidir.
pH S.M 4500 H+B. Elektrometrik Metot
 
Tablo 14.2: Sektör: Kimya Sanayii (Perborat ve Diğer Bor Ürünleri Sanayii)
SEKTÖR TABLOSU METOTLAR
KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ) S.M 5220 C. Kapalı Reflaks Titrimetrik Metot
BOR (B) S.M 3120 B. ICP OES Metodu
BALIK BİYODENEYİ (ZSF) Taşerona Yaptırılan Analiz Parametresidir.
pH S.M 4500 H+B. Elektrometrik Metot

 
Tablo 14.3: Sektör: Kimya Sanayii (Zırnık Üretimi ve Benzerleri)
SEKTÖR TABLOSU METOTLAR
KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ) S.M 5220 C. Kapalı Reflaks Titrimetrik Metot
SÜLFÜR (Sˉ2) S.M 4500 S-2 F. Titrimetrik metot / İşletme İçi Metot (İyon Kromatografi)
YAĞ VE GRES S.M 5520. D Sokslet Ektraksiyon Metodu
BALIK BİYODENEYİ (ZSF) Taşerona Yaptırılan Analiz Parametresidir.
pH S.M 4500 H+B. Elektrometrik Metot

 
Tablo 14.4: Sektör: Kimya Sanayii (Boya Üretimi ve Benzerleri)
SEKTÖR TABLOSU METOTLAR
KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ) S.M 5220 C. Kapalı Reflaks Titrimetrik Metot
ASKIDA KATI MADDE (AKM) S.M 2540 D. Gravimetrik Metot
BALIK BİYODENEYİ (ZSF) Taşerona Yaptırılan Analiz Parametresidir.
pH S.M 4500 H+B. Elektrometrik Metot
Renk S.M 2120 C Spektrofotometrik Metot

 
Tablo 14.5: Sektör: Kimya Sanayi (Boya, Boya Hammadde ve Yardımcı Madde Üretimi ve Benzerleri)
SEKTÖR TABLOSU METOTLAR
KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ) S.M 5220 C. Kapalı Reflaks Titrimetrik Metot
KROM (Cr+6) S.M 3500 Cr. B Kolorimetrik Metot / 3500 Cr. C iyon Kromatografi Metodu
KADMİYUM (Cd) S.M 3120 B. ICP OES Metodu
ÇİNKO (Zn) S.M 3120 B. ICP OES Metodu
TOPLAM KROM S.M 3030 – 3120 Ön işlem – ICP OES Metodu
KURŞUN (Pb) S.M 3120 B. ICP OES Metodu
DEMİR (Fe) S.M 3120 B. ICP OES Metodu
TOPLAM SİYANÜR (CNˉ) S.M 4500 CN C- E Ön İşlem (Distilasyon) – Spektrofotometirk Metot
BALIK BİYODENEYİ (ZSF) Taşerona Yaptırılan Analiz Parametresidir.
pH S.M 4500 H+B. Elektrometrik Metot
Renk S.M 2120 C Spektrofotometrik Metot

 
Tablo 14.6: Sektör: Kimya Sanayii (İlaç Üretimi ve Benzerleri)
SEKTÖR TABLOSU METOTLAR
KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ) S.M 5220 C. Kapalı Reflaks Titrimetrik Metot
BALIK BİYODENEYİ (ZSF) Taşerona Yaptırılan Analiz Parametresidir.
pH S.M 4500 H+B. Elektrometrik Metot

 
Tablo 14. 7.a: Azot ve Diğer Nütrieneri İçeren Kompoze Gübre Üretimi
SEKTÖR TABLOSU METOTLAR
KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ) S.M 5220 C. Kapalı Reflaks Titrimetrik Metot
ASKIDA KATI MADDE (AKM) S.M 2540 D. Gravimetrik Metot
TOPLAM KADMİYUM S.M 3030 – 3120 Ön işlem – ICP OES Metodu
AMONYUM AZOTU (NH4-N) S.M 4500 NH3- F Fenat Metodu
NİTRAT AZOTU (NO3-N) S.M 4110 B. İyon Kromatografi Metodu
FOSFAT FOSFORU (PO4-P) S.M 4110 B. Iyon Kromatografi Metodu / 4500 P. E Spektrofotometrik Metot
FLORÜR (Fˉ) S.M 4110 B. İyon Kromatografi Metodu
pH S.M 4500 H+B. Elektrometrik Metot

 
Tablo 14.7.b: Sadece Azot İçeren Gübre Üretimi
SEKTÖR TABLOSU METOTLAR
KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI KOİ) S.M 5220 C. Kapalı Reflaks Titrimetrik Metot
ASKIDA KATI MADDE (AKM) S.M 2540 D. Gravimetrik Metot
AMONYUM AZOTU (NH4-N) S.M 4500 NH3- F Fenat Metodu
NİTRAT AZOTU (NO3-N) S.M 4110 B. İyon Kromatografi Metodu
pH S.M 4500 H+B. Elektrometrik Metot

 
Tablo 14.7.c: Fosforik Asit ve/veya Fosfaı Kayadan Fosfaı Gübre Üretimi
SEKTÖR TABLOSU METOTLAR
KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ) S.M 5220 C. Kapalı Reflaks Titrimetrik Metot
ASKIDA KATI MADDE (AKM) S.M 2540 D. Gravimetrik Metot
TOPLAM KADMİYUM S.M 3030 – 3120 Ön işlem – ICP OES Metodu
FOSFAT FOSFORU (PO4-P) S.M 4110 B. Iyon Kromatografi Metodu / 4500 P. E Spektrofotometrik Metot
FLORÜR (Fˉ) S.M 4110 B. İyon Kromatografi Metodu
pH S.M 4500 H+B. Elektrometrik Metot

 
Tablo 14.8: Sektör: Kimya Sanayi (Plastik Maddelerin İşlenmesi ve Plastik Malzeme Üretimi)
SEKTÖR TABLOSU METOTLAR
KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ) S.M 5220 C. Kapalı Reflaks Titrimetrik Metot
ASKIDA KATI MADDE (AKM) S.M 2540 D. Gravimetrik Metot
YAĞ VE GRES S.M 5520. D Sokslet Ektraksiyon Metodu
TOPLAM FOSFOR S.M 3030 – 3120 Ön işlem – ICP OES Metodu / S.M 4500 P B- E Ön işlem – Spektrofotometrik Metot
BALIK BİYODENEYİ (ZSF) Taşerona Yaptırılan Analiz Parametresidir.
pH S.M 4500 H+B. Elektrometrik Metot

 
Tablo 14.9: Sektör: Kimya Sanayii (Tıbbi ve Zirai Müstahzarat Üretimi ve Benzerleri)
SEKTÖR TABLOSU METOTLAR
KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ) S.M 5220 C. Kapalı Reflaks Titrimetrik Metot
BALIK BİYODENEYİ (ZSF) Taşerona Yaptırılan Analiz Parametresidir.
pH S.M 4500 H+B. Elektrometrik Metot

 
Tablo 14.10: Sektör: Kimya Sanayii (Deterjan Üretimi ve Benzerleri)
SEKTÖR TABLOSU METOTLAR
KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ) S.M 5220 C. Kapalı Reflaks Titrimetrik Metot
ASKIDA KATI MADDE (AKM) S.M 2540 D. Gravimetrik Metot
YÜZEY AKTİF MADDE S.M 5540 C. Spektrofotometrik Metot
TOPLAM FOSFOR(P) S.M 3030 – 3120 Ön işlem – ICP OES Metodu / S.M 4500 P B- E Ön işlem – Spektrofotometrik Metot
pH S.M 4500 H+B. Elektrometrik Metot

 
Tablo 14.11: Sektör: Kimya Sanayii (Kauçuk Üretimi ve Benzerleri)
SEKTÖR TABLOSU METOTLAR
KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ) S.M 5220 C. Kapalı Reflaks Titrimetrik Metot
ASKIDA KATI MADDE (AKM) S.M 2540 D. Gravimetrik Metot
pH S.M 4500 H+B. Elektrometrik Metot

 
Tablo 14. 12: Sektör: Kimya Sanayii (Petrokimya ve Hidrokarbon Üretim Tesisleri)
SEKTÖR TABLOSU METOTLAR
KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ) S.M 5220 C. Kapalı Reflaks Titrimetrik Metot
ASKIDA KATI MADDE (AKM) S.M 2540 D. Gravimetrik Metot
YAĞ VE GRES S.M 5520. D Sokslet Ektraksiyon Metodu
HİDROKARBONLAR S.M 5520 F Silika Jel Metodu
AMONYUM AZOTU (HN4-N) S.M 4500 NH3- F Fenat Metodu
FENOLLER EPA 8041 A GC FID Metodu
TOPLAM SİYANÜR (CN-) S.M 4500 CN C- E Ön İşlem (Distilasyon) – Spektrofotometirk Metot
SÜLFÜR (S‾2) S.M 4500 S-2 F. Titrimetrik metot / İşletme İçi Metot (İyon Kromatografi)
CİVA (Hg) S.M 3112 B. AAS Soğuk Buhar Metodu
KADMİYUM (Cd) S.M 3120 B. ICP OES Metodu
ÇİNKO (Zn) S.M 3120 B. ICP OES Metodu
KURŞUN (Pb) S.M 3120 B. ICP OES Metodu
KROM (Cr+6) S.M 3500 Cr. B Kolorimetrik Metot / 3500 Cr. C iyon Kromatografi Metodu
BAKIR (Cu) S.M 3120 B. ICP OES Metodu
BALIK BİYODENEYİ (ZSF) Taşerona Yaptırılan Analiz Parametresidir.
pH S.M 4500 H+B. Elektrometrik Metot
Renk S.M 2120 C Spektrofotometrik Metot

 
Tablo 14.13: Sektör: Kimya Sanayii (Soda Üretimi)
SEKTÖR TABLOSU METOTLAR
ASKIDA KATI MADDE (AKM) S.M 2540 D. Gravimetrik Metot
KLORÜR* S.M 4110 B. Iyon Kromatografi Metodu
BALIK BİYODENEYİ (ZSF)* Taşerona Yaptırılan Analiz Parametresidir.
pH S.M 4500 H+B. Elektrometrik Metot

 
Tablo 14.14: Sektör: Kimya Sanayii (Karpit Üretimi)
SEKTÖR TABLOSU METOTLAR
ÇÖKEBİLİR KATI MADDE S.M 2540 F Volumetrik Metot
SERBEST KLOR* S.M 4500 Cl F. DPD Titrimetrik Metot
SERBEST SİYANÜR S.M 4500 CN E Spektrofotometrik Metot
ASKIDA KATI MADDE (AKM) S.M 2540 D. Gravimetrik Metot
BALIK BİYODENEYİ (ZSF) Taşerona Yaptırılan Analiz Parametresidir.
pH S.M 4500 H+B. Elektrometrik Metot

 
Tablo 14.15: Sektör: Kimya Sanayii (Baryum Bileşikleri Üretimi)
SEKTÖR TABLOSU METOTLAR
KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ) S.M 5220 C. Kapalı Reflaks Titrimetrik Metot
ÇÖKEBİLİR KATI MADDE S.M 2540 F Volumetrik Metot
SÜLFÜR (S‾2) S.M 4500 S-2 F. Titrimetrik metot / İşletme İçi Metot (İyon Kromatografi)
BARYUM (Ba) S.M 3120 B. ICP OES Metodu
BALIK BİYODENEYİ (ZSF) Taşerona Yaptırılan Analiz Parametresidir.
pH S.M 4500 H+B. Elektrometrik Metot

 
Tablo 14.16: Sektör: Kimya Sanayii (Dispeng Oksier Üretimi)
SEKTÖR TABLOSU METOTLAR
SERBEST KLOR S.M 4500 Cl F. DPD Titrimetrik Metot
KLORÜR* S.M 4110 B. Iyon Kromatografi Metodu
BALIK BİYODENEYİ (ZSF) Taşerona Yaptırılan Analiz Parametresidir.

 
Tablo 14.17 : Sektör : Kimya Sanayi (Alkaloid Üretim Tesisleri)
SEKTÖR TABLOSU METOTLAR
KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ) S.M 5220 C. Kapalı Reflaks Titrimetrik Metot
TOPLAM KJELDAHL-AZOTU S.M 4500 Norg Kjeldahl Metodu
ASKIDA KATI MADDE (AKM) S.M 2540 D. Gravimetrik Metot
pH S.M 4500 H+B. Elektrometrik Metot
Tablo 15.1.a: Genelde Demir-Çelik Üretimi
SEKTÖR TABLOSU METOTLAR
KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ) S.M 5220 C. Kapalı Reflaks Titrimetrik Metot
YAĞ VE GRES S.M 5520. D Sokslet Ektraksiyon Metodu
ÇÖKEBİLİR KATI MADDE S.M 2540 F Volumetrik Metot
KURŞUN (Pb) S.M 3120 B. ICP OES Metodu
DEMİR (Fe) S.M 3120 B. ICP OES Metodu
ÇİNKO (Zn) S.M 3120 B. ICP OES Metodu
pH S.M 4500 H+B. Elektrometrik Metot
Tablo 15.1.b: Demir-Çelik İşleme Tesisleri DÖKÜM TESİSLERİ

SEKTÖR TABLOSU METOTLAR
KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ) S.M 5220 C. Kapalı Reflaks Titrimetrik Metot
ÇÖKEBİLİR KATI MADDE S.M 2540 F Volumetrik Metot
Tablo 15.1.b: Demir-Çelik İşleme Tesisleri KURŞUNLAMA VE PATENEME ÜNİTELERİ
SEKTÖR TABLOSU METOTLAR
KURŞUN (Pb) S.M 3120 B. ICP OES Metodu
Tablo 15.2: Sektör: Metal Sanayii (Genelde Metal Hazırlama ve İşleme)
SEKTÖR TABLOSU METOTLAR
KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ) S.M 5220 C. Kapalı Reflaks Titrimetrik Metot
ASKIDA KATI MADDE (AKM) S.M 2540 D. Gravimetrik Metot
YAĞ VE GRES S.M 5520. D Sokslet Ektraksiyon Metodu
AMONYUM AZOTU (NH4-N) S.M 4500 NH3- F Fenat Metodu
NİTRİT AZOTU (NO2-N) S.M 4500 NO2B. Kolorimetrik Metot / 4110 B. İyon Kromatografi Metodu
AKTİF KLOR S.M 4500 Cl F. DPD Titrimetrik Metot
SÜLFÜR (S‾2) S.M 4500 S-2 F. Titrimetrik metot / İşletme İçi Metot (İyon Kromatografi)
TOPLAM KROM* S.M 3030 – 3120 Ön işlem – ICP OES Metodu
KROM (Cr+6)* S.M 3500 Cr. B Kolorimetrik Metot / 3500 Cr. C iyon Kromatografi Metodu
KURŞUN (Pb)* S.M 3120 B. ICP OES Metodu
TOPLAM SİYANÜR (CNˉ)* S.M 4500 CN C- E Ön İşlem (Distilasyon) – Spektrofotometirk Metot
CİVA (Hg)* S.M 3112 B. AAS Soğuk Buhar Metodu
KADMİYUM (Cd)* S.M 3120 B. ICP OES Metodu
ALÜMİNYUM (Al)* S.M 3120 B. ICP OES Metodu
DEMİR (Fe)* S.M 3120 B. ICP OES Metodu
FLORÜR (Fˉ)* S.M 4110 B. İyon Kromatografi Metodu
BAKIR (Cu)* S.M 3120 B. ICP OES Metodu
NİKEL (Ni)* S.M 3120 B. ICP OES Metodu
ÇİNKO (Zn)* S.M 3120 B. ICP OES Metodu
GÜMÜŞ (Ag)* S.M 3120 B. ICP OES Metodu
BALIK BİYODENEYİ (ZSF) Taşerona Yaptırılan Analiz Parametresidir.
pH S.M 4500 H+B. Elektrometrik Metot
Tablo 15.3: Sektör: Metal Sanayii (Galvanizleme)
SEKTÖR TABLOSU METOTLAR
KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ) S.M 5220 C. Kapalı Reflaks Titrimetrik Metot
ASKIDA KATI MADDE (AKM) S.M 2540 D. Gravimetrik Metot
YAĞ VE GRES S.M 5520. D Sokslet Ektraksiyon Metodu
AMONYUM AZOTU (NH4-N) S.M 4500 NH3- F Fenat Metodu
AKTİF KLOR S.M 4500 Cl F. DPD Titrimetrik Metot
TOPLAM KROM S.M 3030 – 3120 Ön işlem – ICP OES Metodu
KROM (Cr+6) S.M 3500 Cr. B Kolorimetrik Metot / 3500 Cr. C iyon Kromatografi Metodu
KURŞUN (Pb) S.M 3120 B. ICP OES Metodu
TOPLAM SİYANÜR (CNˉ) S.M 4500 CN C- E Ön İşlem (Distilasyon) – Spektrofotometirk Metot
KADMİYUM (Cd) S.M 3120 B. ICP OES Metodu
ALÜMİNYUM (Al) S.M 3120 B. ICP OES Metodu
DEMİR (Fe) S.M 3120 B. ICP OES Metodu
FLORÜR (Fˉ) S.M 4110 B. İyon Kromatografi Metodu
BAKIR (Cu) S.M 3120 B. ICP OES Metodu
NİKEL (Ni) S.M 3120 B. ICP OES Metodu
ÇİNKO (Zn) S.M 3120 B. ICP OES Metodu
GÜMÜŞ (Ag) S.M 3120 B. ICP OES Metodu
BALIK BİYODENEYİ (ZSF) Taşerona Yaptırılan Analiz Parametresidir.
pH S.M 4500 H+B. Elektrometrik Metot
Tablo 15.4: Sektör: Metal Sanayii (Dağlama İşlemi)
SEKTÖR TABLOSU METOTLAR
KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ) S.M 5220 C. Kapalı Reflaks Titrimetrik Metot
ASKIDA KATI MADDE (AKM) S.M 2540 D. Gravimetrik Metot
YAĞ VE GRES S.M 5520. D Sokslet Ektraksiyon Metodu
NİTRİT AZOTU (NO2-N) S.M 4500 NO2B. Kolorimetrik Metot / 4110 B. İyon Kromatografi Metodu
AKTİF KLOR S.M 4500 Cl F. DPD Titrimetrik Metot
TOPLAM KROM S.M 3030 – 3120 Ön işlem – ICP OES Metodu
KROM (Cr+6) S.M 3500 Cr. B Kolorimetrik Metot / 3500 Cr. C iyon Kromatografi Metodu
ALÜMİNYUM (Al) S.M 3120 B. ICP OES Metodu
DEMİR (Fe) S.M 3120 B. ICP OES Metodu
FLORÜR (Fˉ) S.M 4110 B. İyon Kromatografi Metodu
BAKIR (Cu) S.M 3120 B. ICP OES Metodu
NİKEL (Ni) S.M 3120 B. ICP OES Metodu
ÇİNKO (Zn) S.M 3120 B. ICP OES Metodu
BALIK BİYODENEYİ (ZSF) Taşerona Yaptırılan Analiz Parametresidir.
pH S.M 4500 H+B. Elektrometrik Metot
Tablo 15.5: Sektör: Metal Sanayii (Elektrolitik Kaplama, Elektroliz Usulüyle Kaplama)
SEKTÖR TABLOSU METOTLAR
KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ) S.M 5220 C. Kapalı Reflaks Titrimetrik Metot
ASKIDA KATI MADDE (AKM) S.M 2540 D. Gravimetrik Metot
YAĞ VE GRES S.M 5520. D Sokslet Ektraksiyon Metodu
NİTRİT AZOTU (NO2-N) S.M 4500 NO2B. Kolorimetrik Metot / 4110 B. İyon Kromatografi Metodu
AKTİF KLOR S.M 4500 Cl F. DPD Titrimetrik Metot
TOPLAM KROM S.M 3030 – 3120 Ön işlem – ICP OES Metodu
KROM (Cr+6) S.M 3500 Cr. B Kolorimetrik Metot / 3500 Cr. C iyon Kromatografi Metodu
ALÜMİNYUM (Al) S.M 3120 B. ICP OES Metodu
FLORÜR (Fˉ) S.M 4110 B. İyon Kromatografi Metodu
ÇİNKO (Zn) S.M 3120 B. ICP OES Metodu
KADMİYUM (Cd) S.M 3120 B. ICP OES Metodu
BALIK BİYODENEYİ (ZSF) Taşerona Yaptırılan Analiz Parametresidir.
pH S.M 4500 H+B. Elektrometrik Metot
Tablo 15.6: Sektör: Metal Sanayii (Metal Renklendirme)
SEKTÖR TABLOSU METOTLAR
KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ) S.M 5220 C. Kapalı Reflaks Titrimetrik Metot
ASKIDA KATI MADDE (AKM) S.M 2540 D. Gravimetrik Metot
YAĞ VE GRES S.M 5520. D Sokslet Ektraksiyon Metodu
NİTRİT AZOTU (NO2-N) S.M 4500 NO2B. Kolorimetrik Metot / 4110 B. İyon Kromatografi Metodu
AKTİF KLOR S.M 4500 Cl F. DPD Titrimetrik Metot
TOPLAM KROM S.M 3030 – 3120 Ön işlem – ICP OES Metodu
KROM (Cr+6) S.M 3500 Cr. B Kolorimetrik Metot / 3500 Cr. C iyon Kromatografi Metodu
DEMİR (Fe) S.M 3120 B. ICP OES Metodu
NİKEL (Ni) S.M 3120 B. ICP OES Metodu
BALIK BİYODENEYİ (ZSF) Taşerona Yaptırılan Analiz Parametresidir.
pH S.M 4500 H+B. Elektrometrik Metot
Renk S.M 2120 C Spektrofotometrik Metot
Tablo 15.7: Sektör: Metal Sanayii (Sıcak Galvanizleme Çinko Kaplama) Tesisleri
SEKTÖR TABLOSU METOTLAR
KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ) S.M 5220 C. Kapalı Reflaks Titrimetrik Metot
ASKIDA KATI MADDE (AKM) S.M 2540 D. Gravimetrik Metot
YAĞ VE GRES S.M 5520. D Sokslet Ektraksiyon Metodu
AMONYUM AZOTU (NH4-N) S.M 4500 NH3- F Fenat Metodu
KADMİYUM (Cd) S.M 3120 B. ICP OES Metodu
DEMİR (Fe) S.M 3120 B. ICP OES Metodu
FLORÜR (Fˉ) S.M 4110 B. İyon Kromatografi Metodu
ÇİNKO (Zn) S.M 3120 B. ICP OES Metodu
BALIK BİYODENEYİ (ZSF) Taşerona Yaptırılan Analiz Parametresidir.
pH S.M 4500 H+B. Elektrometrik Metot
Tablo 15.8: Sektör: Metal Sanayii (Su Verme, Sereştirme Tesisleri)
SEKTÖR TABLOSU METOTLAR
KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ) S.M 5220 C. Kapalı Reflaks Titrimetrik Metot
ASKIDA KATI MADDE (AKM) S.M 2540 D. Gravimetrik Metot
YAĞ VE GRES S.M 5520. D Sokslet Ektraksiyon Metodu
NİTRİT AZOTU (NO2-N) S.M 4500 NO2B. Kolorimetrik Metot / 4110 B. İyon Kromatografi Metodu
AKTİF KLOR S.M 4500 Cl F. DPD Titrimetrik Metot
TOPLAM SİYANÜR (CNˉ) S.M 4500 CN C- E Ön İşlem (Distilasyon) – Spektrofotometirk Metot
BALIK BİYODENEYİ (ZSF) Taşerona Yaptırılan Analiz Parametresidir.
pH S.M 4500 H+B. Elektrometrik Metot
Tablo 15.9: Sektör: Metal Sanayii (İletken Plaka İmalatı)
SEKTÖR TABLOSU METOTLAR
KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ) S.M 5220 C. Kapalı Reflaks Titrimetrik Metot
ASKIDA KATI MADDE (AKM) S.M 2540 D. Gravimetrik Metot
YAĞ VE GRES S.M 5520. D Sokslet Ektraksiyon Metodu
AMONYUM AZOTU (NH4-N) S.M 4500 NH3- F Fenat Metodu
SÜLFÜR (S‾2) S.M 4500 S-2 F. Titrimetrik metot / İşletme İçi Metot (İyon Kromatografi)
TOPLAM KROM S.M 3030 – 3120 Ön işlem – ICP OES Metodu
KROM (Cr+6) S.M 3500 Cr. B Kolorimetrik Metot / 3500 Cr. C iyon Kromatografi Metodu
KURŞUN (Pb) S.M 3120 B. ICP OES Metodu
TOPLAM SİYANÜR (CNˉ) S.M 4500 CN C- E Ön İşlem (Distilasyon) – Spektrofotometirk Metot
DEMİR (Fe) S.M 3120 B. ICP OES Metodu
FLORÜR (Fˉ) S.M 4110 B. İyon Kromatografi Metodu
BAKIR (Cu) S.M 3120 B. ICP OES Metodu
NİKEL (Ni) S.M 3120 B. ICP OES Metodu
GÜMÜŞ (Ag) S.M 3120 B. ICP OES Metodu
BALIK BİYODENEYİ (ZSF) Taşerona Yaptırılan Analiz Parametresidir.
pH S.M 4500 H+B. Elektrometrik Metot
Tablo 15.10: Sektör: Metal Sanayii (Akü İmalatı , Stabilizatör İmali, Birincil ve İkincil Akümülatör, Batarya ve Pil İmalatı ve Benzeri.)
SEKTÖR TABLOSU METOTLAR
KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ) S.M 5220 C. Kapalı Reflaks Titrimetrik Metot
ASKIDA KATI MADDE (AKM) S.M 2540 D. Gravimetrik Metot
YAĞ VE GRES S.M 5520. D Sokslet Ektraksiyon Metodu
AMONYUM AZOTU (NH4-N) S.M 4500 NH3- F Fenat Metodu
SÜLFÜR (S‾2) S.M 4500 S-2 F. Titrimetrik metot / İşletme İçi Metot (İyon Kromatografi)
KURŞUN (Pb) S.M 3120 B. ICP OES Metodu
CİVA (Hg) S.M 3112 B. AAS Soğuk Buhar Metodu
KADMİYUM (Cd) S.M 3120 B. ICP OES Metodu
DEMİR (Fe) S.M 3120 B. ICP OES Metodu
BAKIR (Cu) S.M 3120 B. ICP OES Metodu
NİKEL (Ni) S.M 3120 B. ICP OES Metodu
ÇİNKO (Zn) S.M 3120 B. ICP OES Metodu
GÜMÜŞ (Ag) S.M 3120 B. ICP OES Metodu
BALIK BİYODENEYİ (ZSF) Taşerona Yaptırılan Analiz Parametresidir.
pH S.M 4500 H+B. Elektrometrik Metot
Tablo 15.11: Sektör: Metal Sanayii (Sırlama, Emayeleme, Mineleme Tesisleri)
SEKTÖR TABLOSU METOTLAR
KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ) S.M 5220 C. Kapalı Reflaks Titrimetrik Metot
ASKIDA KATI MADDE (AKM) S.M 2540 D. Gravimetrik Metot
YAĞ VE GRES S.M 5520. D Sokslet Ektraksiyon Metodu
AMONYUM AZOTU (NH4-N) S.M 4500 NH3- F Fenat Metodu
NİTRİT AZOTU (NO2-N) S.M 4500 NO2B. Kolorimetrik Metot / 4110 B. İyon Kromatografi Metodu
TOPLAM KROM S.M 3030 – 3120 Ön işlem – ICP OES Metodu
KROM (Cr+6) S.M 3500 Cr. B Kolorimetrik Metot / 3500 Cr. C iyon Kromatografi Metodu
KURŞUN (Pb) S.M 3120 B. ICP OES Metodu
KADMİYUM (Cd) S.M 3120 B. ICP OES Metodu
ALÜMİNYUM (Al) S.M 3120 B. ICP OES Metodu
DEMİR (Fe) S.M 3120 B. ICP OES Metodu
FLORÜR (Fˉ) S.M 4110 B. İyon Kromatografi Metodu
BAKIR (Cu) S.M 3120 B. ICP OES Metodu
NİKEL (Ni) S.M 3120 B. ICP OES Metodu
ÇİNKO (Zn) S.M 3120 B. ICP OES Metodu
BALIK BİYODENEYİ (ZSF) Taşerona Yaptırılan Analiz Parametresidir.
pH S.M 4500 H+B. Elektrometrik Metot
Tablo 15.12: Sektör: Metal Sanayii (Metal Taşlama ve Zımparalama Tesisleri)
SEKTÖR TABLOSU METOTLAR
KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ) S.M 5220 C. Kapalı Reflaks Titrimetrik Metot
ASKIDA KATI MADDE (AKM) S.M 2540 D. Gravimetrik Metot
YAĞ VE GRES S.M 5520. D Sokslet Ektraksiyon Metodu
AMONYUM AZOTU (NH4-N) S.M 4500 NH3- F Fenat Metodu
NİTRİT AZOTU (NO2-N) S.M 4500 NO2B. Kolorimetrik Metot / 4110 B. İyon Kromatografi Metodu
TOPLAM KROM S.M 3030 – 3120 Ön işlem – ICP OES Metodu
KROM (Cr+6) S.M 3500 Cr. B Kolorimetrik Metot / 3500 Cr. C iyon Kromatografi Metodu
KURŞUN (Pb) S.M 3120 B. ICP OES Metodu
TOPLAM SİYANÜR (CNˉ) S.M 4500 CN C- E Ön İşlem (Distilasyon) – Spektrofotometirk Metot
KADMİYUM (Cd) S.M 3120 B. ICP OES Metodu
ALÜMİNYUM (Al) S.M 3120 B. ICP OES Metodu
DEMİR (Fe) S.M 3120 B. ICP OES Metodu
FLORÜR (Fˉ) S.M 4110 B. İyon Kromatografi Metodu
BAKIR (Cu) S.M 3120 B. ICP OES Metodu
NİKEL (Ni) S.M 3120 B. ICP OES Metodu
ÇİNKO (Zn) S.M 3120 B. ICP OES Metodu
BALIK BİYODENEYİ (ZSF) Taşerona Yaptırılan Analiz Parametresidir.
pH S.M 4500 H+B. Elektrometrik Metot
Tablo 15.13: Sektör: Metal Sanayii (Metal Cilalama ve Vernikleme Tesisleri)
SEKTÖR TABLOSU METOTLAR
KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ) S.M 5220 C. Kapalı Reflaks Titrimetrik Metot
ASKIDA KATI MADDE (AKM) S.M 2540 D. Gravimetrik Metot
YAĞ VE GRES S.M 5520. D Sokslet Ektraksiyon Metodu
ALÜMİNYUM (Al) S.M 3120 B. ICP OES Metodu
DEMİR (Fe) S.M 3120 B. ICP OES Metodu
BAKIR (Cu) S.M 3120 B. ICP OES Metodu
ÇİNKO (Zn) S.M 3120 B. ICP OES Metodu
BALIK BİYODENEYİ (ZSF) Taşerona Yaptırılan Analiz Parametresidir.
pH S.M 4500 H+B. Elektrometrik Metot
Tablo 15.14: Sektör: Metal Sanayii (Laklama/Boyama)
SEKTÖR TABLOSU METOTLAR
KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ) S.M 5220 C. Kapalı Reflaks Titrimetrik Metot
ASKIDA KATI MADDE (AKM) S.M 2540 D. Gravimetrik Metot
YAĞ VE GRES S.M 5520. D Sokslet Ektraksiyon Metodu
TOPLAM KROM S.M 3030 – 3120 Ön işlem – ICP OES Metodu
KROM (Cr+6) S.M 3500 Cr. B Kolorimetrik Metot / 3500 Cr. C iyon Kromatografi Metodu
KURŞUN (Pb) S.M 3120 B. ICP OES Metodu
KADMİYUM (Cd) S.M 3120 B. ICP OES Metodu
ALÜMİNYUM (Al) S.M 3120 B. ICP OES Metodu
DEMİR (Fe) S.M 3120 B. ICP OES Metodu
BAKIR (Cu) S.M 3120 B. ICP OES Metodu
NİKEL (Ni) S.M 3120 B. ICP OES Metodu
ÇİNKO (Zn) S.M 3120 B. ICP OES Metodu
BALIK BİYODENEYİ (ZSF) Taşerona Yaptırılan Analiz Parametresidir.
pH S.M 4500 H+B. Elektrometrik Metot
Renk S.M 2120 C Spektrofotometrik Metot
Tablo 15.15: Sektör: Metal Sanayii (Alüminyum Hariç Olmak Üzere Demir Dışı Metal Üretimi)
SEKTÖR TABLOSU METOTLAR
KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ) S.M 5220 C. Kapalı Reflaks Titrimetrik Metot
ASKIDA KATI MADDE (AKM) S.M 2540 D. Gravimetrik Metot
KADMİYUM (Cd)* S.M 3120 B. ICP OES Metodu
YAĞ VE GRES S.M 5520. D Sokslet Ektraksiyon Metodu
CİVA (Hg)* S.M 3112 B. AAS Soğuk Buhar Metodu
ÇİNKO (Zn)* S.M 3120 B. ICP OES Metodu
KURŞUN (Pb)* S.M 3120 B. ICP OES Metodu
BAKIR (Cu)* S.M 3120 B. ICP OES Metodu
DEMİR (Fe)* S.M 3120 B. ICP OES Metodu
TOPLAM KROM* S.M 3030 – 3120 Ön işlem – ICP OES Metodu
KROM (Cr+6)* S.M 3500 Cr. B Kolorimetrik Metot / 3500 Cr. C iyon Kromatografi Metodu
ARSENİK* S.M 3120 B. ICP OES Metodu
NİKEL (Ni)* S.M 3120 B. ICP OES Metodu
TOPLAM SİYANÜR (CNˉ)* S.M 4500 CN C- E Ön İşlem (Distilasyon) – Spektrofotometirk Metot
pH S.M 4500 H+B. Elektrometrik Metot
Tablo 15.16: Sektör: Metal Sanayii (Alüminyum Oksit ve Alüminyum İzabesi)
SEKTÖR TABLOSU METOTLAR
KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ) S.M 5220 C. Kapalı Reflaks Titrimetrik Metot
ASKIDA KATI MADDE (AKM) S.M 2540 D. Gravimetrik Metot
YAĞ VE GRES S.M 5520. D Sokslet Ektraksiyon Metodu
ALÜMİNYUM S.M 3120 B. ICP OES Metodu
AKTİF KLOR S.M 4500 Cl F. DPD Titrimetrik Metot
FLORÜR S.M 4110 B. İyon Kromatografi Metodu
pH S.M 4500 H+B. Elektrometrik Metot
Tablo 15.17: Sektör: Metal Sanayii (Demir ve Demir Dışı Dökümhane ve Metal Şekillendirme)
SEKTÖR TABLOSU METOTLAR
KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ) S.M 5220 C. Kapalı Reflaks Titrimetrik Metot
ASKIDA KATI MADDE (AKM) S.M 2540 D. Gravimetrik Metot
YAĞ VE GRES S.M 5520. D Sokslet Ektraksiyon Metodu
KADMİYUM (Cd)* S.M 3120 B. ICP OES Metodu
CİVA (Hg)* S.M 3112 B. AAS Soğuk Buhar Metodu
ÇİNKO (Zn)* S.M 3120 B. ICP OES Metodu
KURŞUN (Pb)* S.M 3120 B. ICP OES Metodu
BAKIR (Cu)* S.M 3120 B. ICP OES Metodu
DEMİR (Fe)* S.M 3120 B. ICP OES Metodu
TOPLAM KROM* S.M 3030 – 3120 Ön işlem – ICP OES Metodu
KROM (Cr+6)* S.M 3500 Cr. B Kolorimetrik Metot / 3500 Cr. C iyon Kromatografi Metodu
ARSENİK* S.M 3120 B. ICP OES Metodu
ALUMİNYUM S.M 3120 B. ICP OES Metodu
NİKEL (Ni)* S.M 3120 B. ICP OES Metodu
TOPLAM SİYANÜR (CNˉ)* S.M 4500 CN C- E Ön İşlem (Distilasyon) – Spektrofotometirk Metot
pH S.M 4500 H+B. Elektrometrik Metot
TABLO 16:AĞAÇ MAMÜLLERİ VE MOBİLYA SANAYİİ ATIK SULARININ ALICI ORTAMA DEŞARJ STANDARARI (SUNTA, DURALİT, KERESTE, DOĞRAMA, KUTU, AMBALAJ, MEKİK VE BENZERİ)
SEKTÖR TABLOSU METOTLAR
KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ) S.M 5220 C. Kapalı Reflaks Titrimetrik Metot
ÇÖKEBİLİR KATI MADDE S.M 2540 F Volumetrik Metot
pH S.M 4500 H+B. Elektrometrik Metot
TABLO 17: SERİ MAKİNA İMALATI, ELEKTRİK MAKİNALARI VE TECHİZATI,YEDEK PARÇA SANAYİİ ATIK SULARININ ALICI ORTAMA DEŞARJ STANDARARI
SEKTÖR TABLOSU METOTLAR
KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ) S.M 5220 C. Kapalı Reflaks Titrimetrik Metot
YAĞ VE GRES S.M 5520. D Sokslet Ektraksiyon Metodu
AMONYUM AZOTU (NH4-N) S.M 4500 NH3- F Fenat Metodu
KROM (Cr+6) S.M 3500 Cr. B Kolorimetrik Metot / 3500 Cr. C iyon Kromatografi Metodu
KURŞUN (Pb) S.M 3120 B. ICP OES Metodu
TOPLAM SİYANÜR (CNˉ) S.M 4500 CN C- E Ön İşlem (Distilasyon) – Spektrofotometirk Metot
pH S.M 4500 H+B. Elektrometrik Metot
Tablo 18.1: Sektör: Motorlu ve Motorsuz Taşıt Tamirhaneleri (Oto, Traktör Tamirhaneleri ve Benzerleri)
SEKTÖR TABLOSU METOTLAR
YAĞ VE GRES S.M 5520. D Sokslet Ektraksiyon Metodu
AMONYUM AZOTU (NH4-N) S.M 4500 NH3- F Fenat Metodu
TOPLAM SİYANÜR (CNˉ) S.M 4500 CN C- E Ön İşlem (Distilasyon) – Spektrofotometirk Metot
TOPLAM KROM S.M 3030 – 3120 Ön işlem – ICP OES Metodu
BALIK BİYODENEYİ (ZSF) Taşerona Yaptırılan Analiz Parametresidir.
pH S.M 4500 H+B. Elektrometrik Metot
Tablo 18.2: Sektör: Taşıt Fabrikaları (Otomobil, Kamyon, Traktör, Minibüs, Bisiklet, Motosiklet ve Benzeri Taşıt Aracı Üreten Fabrikalar)
SEKTÖR TABLOSU METOTLAR
KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ) S.M 5220 C. Kapalı Reflaks Titrimetrik Metot
ASKIDA KATI MADDE (AKM) S.M 2540 D. Gravimetrik Metot
YAĞ VE GRES S.M 5520. D Sokslet Ektraksiyon Metodu
AMONYUM AZOTU (NH4-N) S.M 4500 NH3- F Fenat Metodu
NİTRİT AZOTU (NO2-N) S.M 4500 NO2B. Kolorimetrik Metot / 4110 B. İyon Kromatografi Metodu
SERBEST SİYANÜR (CNˉ) S.M 4500 CN E Spektrofotometrik Metot
TOPLAM KROM S.M 3030 – 3120 Ön işlem – ICP OES Metodu
KROM (Cr+6) S.M 3500 Cr. B Kolorimetrik Metot / 3500 Cr. C iyon Kromatografi Metodu
NİKEL (Ni) S.M 3120 B. ICP OES Metodu
KADMİYUM (Cd) S.M 3120 B. ICP OES Metodu
DEMİR (Fe) S.M 3120 B. ICP OES Metodu
ALÜMİNYUM (Al) S.M 3120 B. ICP OES Metodu
KURŞUN (Pb) S.M 3120 B. ICP OES Metodu
BAKIR (Cu) S.M 3120 B. ICP OES Metodu
ÇİNKO (Zn) S.M 3120 B. ICP OES Metodu
CİVA (Hg) S.M 3112 B. AAS Soğuk Buhar Metodu
FLORÜR (Fˉ) S.M 4110 B. İyon Kromatografi Metodu
BALIK BİYODENEYİ (ZSF) Taşerona Yaptırılan Analiz Parametresidir.
pH S.M 4500 H+B. Elektrometrik Metot
Renk S.M 2120 C Spektrofotometrik Metot
 
Tablo 18.3: Sektör: Tersaneler ve Gemi Söküm Tesisleri (*)
SEKTÖR TABLOSU METOTLAR
KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ) S.M 5220 C. Kapalı Reflaks Titrimetrik Metot
YAĞ VE GRES S.M 5520. D Sokslet Ektraksiyon Metodu
TOPLAM SİYANÜR (CNˉ) S.M 4500 CN C- E Ön İşlem (Distilasyon) – Spektrofotometirk Metot
TOPLAM KROM S.M 3030 – 3120 Ön işlem – ICP OES Metodu
BALIK BİYODENEYİ (ZSF) Taşerona Yaptırılan Analiz Parametresidir.
pH S.M 4500 H+B. Elektrometrik Metot
 
Tablo 19: Karışık Endüstriyel Atık Suların Alıcı Ortama Deşarj Standararı Küçük Ve Büyük Organize Sanayi Bölgeleri Ve Sektör Belirlemesi Yapılamayan Diğer Sanayiler)
SEKTÖR TABLOSU METOTLAR
KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ) S.M 5220 C. Kapalı Reflaks Titrimetrik Metot
ASKIDA KATI MADDE (AKM) S.M 2540 D. Gravimetrik Metot
YAĞ VE GRES S.M 5520. D Sokslet Ektraksiyon Metodu
TOPLAM FOSFOR S.M 3030 – 3120 Ön işlem – ICP OES Metodu / S.M 4500 P B- E Ön işlem – Spektrofotometrik Metot
TOPLAM KROM S.M 3030 – 3120 Ön işlem – ICP OES Metodu
KROM (Cr+6) S.M 3500 Cr. B Kolorimetrik Metot / 3500 Cr. C iyon Kromatografi Metodu
KURŞUN (Pb) S.M 3120 B. ICP OES Metodu
TOPLAM SİYANÜR (CNˉ) S.M 4500 CN C- E Ön İşlem (Distilasyon) – Spektrofotometirk Metot
KADMİYUM (Cd) S.M 3120 B. ICP OES Metodu
DEMİR (Fe) S.M 3120 B. ICP OES Metodu
FLORÜR (Fˉ) S.M 4110 B. İyon Kromatografi Metodu
BAKIR (Cu) S.M 3120 B. ICP OES Metodu
ÇİNKO (Zn) S.M 3120 B. ICP OES Metodu
CİVA (Hg) S.M 3112 B. AAS Soğuk Buhar Metodu
SÜLFAT (SO4) S.M 4110 B. İyon Kromatografi Metodu
TOPLAM KJELDAHL-AZOTU S.M 4500 Norg Kjeldahl Metodu
BALIK BİYODENEYİ (ZSF) Taşerona Yaptırılan Analiz Parametresidir.
pH S.M 4500 H+B. Elektrometrik Metot
 
Tablo 20.1: Sektör: Endüstriyel Nitelikli Diğer Atıksular (Endüstriyel Soğutma Suları ve Benzerleri)
SEKTÖR TABLOSU METOTLAR
KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ) S.M 5220 C. Kapalı Reflaks Titrimetrik Metot
YAĞ VE GRES S.M 5520. D Sokslet Ektraksiyon Metodu
BALIK BİYODENEYİ (ZSF) Taşerona Yaptırılan Analiz Parametresidir.
SICAKLIK S.M 2550 B. Laboratuvar Metodu – ** Numune Laboratuvarımızca Alındığında Raporlanabilir.
pH S.M 4500 H+B. Elektrometrik Metot
Tablo 20.2: Sektör: Endüstriyel Nitelikli Diğer Atıksular (Hava Kirliliğini Kontrol Amacıyla Kullanılan Sulu Filtrelerin Çıkış Suları ve Benzerleri)
SEKTÖR TABLOSU METOTLAR
KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ) S.M 5220 C. Kapalı Reflaks Titrimetrik Metot
ASKIDA KATI MADDE (AKM) S.M 2540 D. Gravimetrik Metot
SÜLFAT (SO4‾2) S.M 4110 B. İyon Kromatografi Metodu
BALIK BİYODENEYİ (ZSF) Taşerona Yaptırılan Analiz Parametresidir.
SICAKLIK S.M 2550 B. Laboratuvar Metodu – ** Numune Laboratuvarımızca Alındığında Raporlanabilir.
pH S.M 4500 H+B. Elektrometrik Metot
Tablo 20.3: Sektör: Endüstriyel Nitelikli Diğer Atıksular (Benzin İstasyonları, Yer ve Taşıt Yıkama Atık Suları)
SEKTÖR TABLOSU METOTLAR
KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ) S.M 5220 C. Kapalı Reflaks Titrimetrik Metot
YAĞ VE GRES S.M 5520. D Sokslet Ektraksiyon Metodu
BALIK BİYODENEYİ (ZSF) Taşerona Yaptırılan Analiz Parametresidir.
pH S.M 4500 H+B. Elektrometrik Metot
Tablo 20.4: Sektör: Endüstriyel Nitelikli Diğer Atıksular (Tutkal ve Zamk Üretimi)
SEKTÖR TABLOSU METOTLAR
KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ) S.M 5220 C. Kapalı Reflaks Titrimetrik Metot
pH S.M 4500 H+B. Elektrometrik Metot
Tablo 20.5: Sektör: Endüstriyel Nitelikli Diğer Atıksular (İçme Suyu Filtrelerinin Geri Yıkama Suları ve Benzerleri)
SEKTÖR TABLOSU METOTLAR
KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ) S.M 5220 C. Kapalı Reflaks Titrimetrik Metot
ASKIDA KATI MADDE (AKM) S.M 2540 D. Gravimetrik Metot
pH S.M 4500 H+B. Elektrometrik Metot
Tablo 20.6: Sektör: Katı Artık Değerlendirme ve Bertaraf Tesisleri
SEKTÖR TABLOSU METOTLAR
KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ) S.M 5220 C. Kapalı Reflaks Titrimetrik Metot
TOPLAM KJELDAHL-AZOTU S.M 4500 Norg Kjeldahl Metodu
ASKIDA KATI MADDE (AKM) S.M 2540 D. Gravimetrik Metot
YAĞ VE GRES S.M 5520. D Sokslet Ektraksiyon Metodu
TOPLAM FOSFOR (P) S.M 3030 – 3120 Ön işlem – ICP OES Metodu / S.M 4500 P B- E Ön işlem – Spektrofotometrik Metot
TOPLAM KROM S.M 3030 – 3120 Ön işlem – ICP OES Metodu
KROM (Cr+6) S.M 3500 Cr. B Kolorimetrik Metot / 3500 Cr. C iyon Kromatografi Metodu
KURŞUN (Pb) S.M 3120 B. ICP OES Metodu
TOPLAM SİYANÜR (CNˉ) S.M 4500 CN C- E Ön İşlem (Distilasyon) – Spektrofotometirk Metot
KADMİYUM (Cd) S.M 3120 B. ICP OES Metodu
DEMİR (Fe) S.M 3120 B. ICP OES Metodu
FLORÜR (Fˉ) S.M 4110 B. İyon Kromatografi Metodu
BAKIR (Cu) S.M 3120 B. ICP OES Metodu
ÇİNKO (Zn) S.M 3120 B. ICP OES Metodu
BALIK BİYODENEYİ (ZSF) Taşerona Yaptırılan Analiz Parametresidir.
pH S.M 4500 H+B. Elektrometrik Metot
Renk S.M 2120 C Spektrofotometrik Metot
Tablo 20.7: Sektör: Su Yumuşatma, Demineralizasyon ve Rejenerasyon, Aktif Karbon Yıkama ve Rejenerasyon Tesisleri
SEKTÖR TABLOSU METOTLAR
KLORÜR* S.M 4110 B. Iyon Kromatografi Metodu
SÜLFAT (SO4‾2) S.M 4110 B. İyon Kromatografi Metodu
DEMİR (Fe) S.M 3120 B ICP OES Metodu
BALIK BİYODENEYİ (ZSF) Taşerona Yaptırılan Analiz Parametresidir.
pH S.M 4500 H+B. Elektrometrik Metot
SEKTÖR TABLOSU METOTLAR
KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ) S.M 5220 C. Kapalı Reflaks Titrimetrik Metot
pH S.M 4500 H+B. Elektrometrik Metot
Tablo 20.8: Sektör: Biodizel Tesisleri
SEKTÖR TABLOSU METOTLAR
KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI(KOİ) S.M 5220 C. Kapalı Reflaks Titrimetrik Metot
ASKIDA KATI MADDE(AKM) S.M 2540 D. Gravimetrik Metot
YAĞ VE GRES S.M 5520. D Sokslet Ektraksiyon Metodu
SÜLFİT S.M. 4500 SO3-2 B Titrimetrik Metot / TS EN ISO 10304-3 İyon Kromatografi Metodu
KLORÜR* S.M 4110 B. Iyon Kromatografi Metodu
DEMİR(Fe) S.M 3120 B. ICP OES Metodu
TOPLAM FOSFOR(P) S.M 3030 – 3120 Ön işlem – ICP OES Metodu / S.M 4500 P B- E Ön işlem – Spektrofotometrik Metot
PH S.M 4500 H+B. Elektrometrik Metot
SICAKLIK S.M 2550 B. Laboratuvar Metodu – ** Numune Laboratuvarımızca Alındığında Raporlanabilir.
Renk S.M 2120 C Spektrofotometrik Metot

 

 
Tablo 21.1: Sektör: Evsel Nitelikli Atıksular (Sınıf 1: Kirlilik Yükü Ham BOİ Olarak 5-120 Kg/Gün Arasında, Nüfus =84- 2000)
SEKTÖR TABLOSU METOTLAR
BİYOKİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (BOİ5) S.M 5210 B 5 Günlük BOI Metodu
KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ) S.M 5220 C. Kapalı Reflaks Titrimetrik Metot
ASKIDA KATI MADDE (AKM) S.M 2540 D. Gravimetrik Metot
pH S.M 4500 H+B. Elektrometrik Metot

 

 
Tablo 21.2: Sektör: Evsel Nitelikli Atıksular (Sınıf 2: Kirlilik Yükü Ham BOİ Olarak 120-600 Kg/Gün, Nüfus = 2000-10000)
SEKTÖR TABLOSU METOTLAR
BİYOKİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (BOİ5) S.M 5210 B 5 Günlük BOI Metodu
KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ) S.M 5220 C. Kapalı Reflaks Titrimetrik Metot
ASKIDA KATI MADDE (AKM) S.M 2540 D. Gravimetrik Metot
pH S.M 4500 H+B. Elektrometrik Metot

 

 
Tablo 21.3: Sektör: Evsel Nitelikli Atıksular (Sınıf 3: Kirlilik Yükü Ham BOİ Olarak 600-6000Kg/Gün’den Büyük, Nüfus=10000-100000)
SEKTÖR TABLOSU METOTLAR
BİYOKİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (BOİ5) S.M 5210 B 5 Günlük BOI Metodu
KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ) S.M 5220 C. Kapalı Reflaks Titrimetrik Metot
ASKIDA KATI MADDE (AKM) S.M 2540 D. Gravimetrik Metot
pH S.M 4500 H+B. Elektrometrik Metot

 

 
”Tablo
SEKTÖR TABLOSU METOTLAR
BİYOKİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (BOİ5) S.M 5210 B 5 Günlük BOI Metodu
KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ) S.M 5220 C. Kapalı Reflaks Titrimetrik Metot
ASKIDA KATI MADDE (AKM) S.M 2540 D. Gravimetrik Metot
pH S.M 4500 H+B. Elektrometrik Metot

 

 
Tablo 21.5: Sektör: Evsel Nitelikli Atıksular* (Eşdeğer Nüfusun Ne Olduğuna Bakılmaksızın Doğal Arıtma (Yapay Sulak Alan) ve Stabilizasyon Havuzları Sistemiyle Biyolojik Arıtma Yapan Kentsel Atıksu Arıtma Tesisleri İçin)
SEKTÖR TABLOSU METOTLAR
BİYOKİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (BOİ5) S.M 5210 B 5 Günlük BOI Metodu
KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ) S.M 5220 C. Kapalı Reflaks Titrimetrik Metot
ASKIDA KATI MADDE (AKM) S.M 2540 D. Gravimetrik Metot
pH S.M 4500 H+B. Elektrometrik Metot
Tablo 22: Derin Deniz Deşarjına İzin Verilebilecek Atıksuların Özellikleri
SEKTÖR TABLOSU METOTLAR
pH S.M 4500 H+B. Elektrometrik Metot
Sıcaklık S.M 2550 B. Laboratuvar Metodu – ** Numune Laboratuvarımızca Alındığında Raporlanabilir.
Askıda katı madde (mg/L) S.M 2540 D. Gravimetrik Metot
YAĞ VE GRES S.M 5520. D Sokslet Ektraksiyon Metodu
Yüzer maddeler Görsel – *** Numune Laboratuvarımızca Alındığında Rapor Edilebilir.
BİYOKİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (BOİ5) S.M 5210 B 5 Günlük BOI Metodu
KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ) S.M 5220 C. Kapalı Reflaks Titrimetrik Metot
Toplam azot (mg/L) ( Hesaplama Metodu) Kjeldahl Metot- Spektrofotometrik Metot- İyon Kromatografi Metodu
Toplam fosfor (mg/L) S.M 3030 – 3120 Ön işlem – ICP OES Metodu / S.M 4500 P B- E Ön işlem – Spektrofotometrik Metot
Metilen mavisi ile reaksiyon veren yüzey aktif maddeleri(MBAS) (mg/L) S.M 5540 C. Spektrofotometrik Metot
Tablo 23: Derin Deniz Deşarjları İçin Uygulanacak Kriterler
SEKTÖR TABLOSU METOTLAR
Sıcaklık S.M 2550 B. Laboratuvar Metodu – ** Numune Laboratuvarımızca Alındığında Raporlanabilir.
En muhtemel sayı (EMS) olarak toplam ve fekal koliformlar
Katı ve yüzen maddeler Görsel – *** Numune Laboratuvarımızca Alındığında Rapor Edilebilir.
Tablo 25: Atıksuların Atıksu Altyapı Tesislerine Deşarjında Öngörülen Atıksu Standararı
SEKTÖR TABLOSU METOTLAR
Sıcaklık (˚C) S.M 2550 B. Laboratuvar Metodu – ** Numune Laboratuvarımızca Alındığında Raporlanabilir.
pH S.M 4500 H+B. Elektrometrik Metot
Askıda katı madde (mg/L) S.M 2540 D. Gravimetrik Metot
YAĞ VE GRES S.M 5520. D Sokslet Ektraksiyon Metodu
Katran ve petrol kökenli yağlar (mg/L) ISO 9377-2 GC FID Metodu
KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ) S.M 5220 C. Kapalı Reflaks Titrimetrik Metot
BİYOKİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (BOİ5) S.M 5210 B 5 Günlük BOI Metodu
Sülfat (SO4=) (mg/L) S.M 4110 B. İyon Kromatografi Metodu
Toplam sülfür (S) (mg/L) S.M 4500 S-2 F. Titrimetrik metot / İşletme İçi Metot (İyon Kromatografi)
Fenol (mg/L) S.M 5530 B- D Ön İşlem (Distilasyon) – Spektrofotometrik Metot
Serbest klor (mg/L) S.M 4500 Cl F. DPD Titrimetrik Metot
Toplam azot (N) (mg/L) ( Hesaplama Metodu) Kjeldahl Metot- Spektrofotometrik Metot- İyon Kromatografi Metodu
Toplam fosfor (P) (mg/L) S.M 3030 – 3120 Ön işlem – ICP OES Metodu / S.M 4500 P B- E Ön işlem – Spektrofotometrik Metot
Arsenik (As) (mg/L) S.M 3120 B. ICP OES Metodu
TOPLAM SİYANÜR (CNˉ) S.M 4500 CN C- E Ön İşlem (Distilasyon) – Spektrofotometirk Metot
Toplam kurşun (Pb) (mg/L) S.M 3030 – 3120 Ön işlem – ICP OES Metodu
Toplam kadmiyum (Cd) (mg/L) S.M 3030 – 3120 Ön işlem – ICP OES Metodu
Toplam krom (Cr) (mg/L) S.M 3030 – 3120 Ön işlem – ICP OES Metodu
Toplam civa (Hg) (mg/L) S.M 3030 – S.M 3112 B. Ön İşlem – AAS Soğuk Buhar Metodu
Toplam bakır (Cu) (mg/L) S.M 3030 – 3120 Ön işlem – ICP OES Metodu
Toplam nikel (Ni) (mg/L) S.M 3030 – 3120 Ön işlem – ICP OES Metodu
Toplam çinko (Zn) (mg/L) S.M 3030 – 3120 Ön işlem – ICP OES Metodu
Toplam kalay (Sn) (mg/L) S.M 3030 – 3120 Ön işlem – ICP OES Metodu
Toplam gümüş (Ag) (mg/L) S.M 3030 – 3120 Ön işlem – ICP OES Metodu
KLORÜR* S.M 4110 B. Iyon Kromatografi Metodu
Metilen mavisi ile reaksiyon veren yüzey aktif maddeleri(MBAS) (mg/L) S.M 5540 C. Spektrofotometrik Metot

Anlık Numune Alma

2 Saatlik Kompozit Numune Alma

24 Saatlik Kompozit Numune Alma

Tablo 5.1: Sektör: Gıda Sanayii (Un ve Makarna Üretimi)
KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ) S.M 5220 C. KAPALI REFLAKS TİTRİMETRİK METOT
ASKIDA KATI MADDE (AKM) S.M 2540 D. Gravimetrik Metot
pH S.M 4500 H+B. Elektrometrik Metot
Tablo 5.2: Sektör: Gıda Sanayii (Maya Üretimi)
SEKTÖR TABLOSU METOTLAR
KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ) S.M 5220 C. Kapalı Reflaks Titrimetrik Metot
ASKIDA KATI MADDE (AKM) S.M 2540 D. Gravimetrik Metot
YAĞ VE GRES S.M 5520. D Sokslet Ektraksiyon Metodu
pH S.M 4500 H+B. Elektrometrik Metot
Renk S.M 2120 C Spektrofotometrik Metot
Tablo 5.3: Sektör: Gıda Sanayii (Süt ve Süt Ürünleri)
SEKTÖR TABLOSU METOTLAR
KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ) S.M 5220 C. Kapalı Reflaks Titrimetrik Metot
YAĞ VE GRES S.M 5520. D Sokslet Ektraksiyon Metodu
pH S.M 4500 H+B. Elektrometrik Metot
Tablo 5.4: Sektör: Gıda Sanayi (Yağlı Tohumlardan Yağ Çıkarılması ve Sıvı Yağ Rafinasyonu-Zeytinyağı Hariç)
SEKTÖR TABLOSU METOTLAR
KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ) S.M 5220 C. Kapalı Reflaks Titrimetrik Metot
YAĞ VE GRES S.M 5520. D Sokslet Ektraksiyon Metodu
pH S.M 4500 H+B. Elektrometrik Metot
Tablo 5.5: Sektör: Gıda Sanayii (Zeytinyağı ve Sabun Üretimi, Katı Yağ Rafinasyonu)
SEKTÖR TABLOSU METOTLAR
KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ) S.M 5220 C. Kapalı Reflaks Titrimetrik Metot
YAĞ VE GRES S.M 5520. D Sokslet Ektraksiyon Metodu
pH S.M 4500 H+B. Elektrometrik Metot
Renk S.M 2120 C Spektrofotometrik Metot
Tablo 5.6: Sektör: Gıda Sanayii (Mezbahalar ve Entegre Et Tesisleri)
SEKTÖR TABLOSU METOTLAR
KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ) S.M 5220 C. Kapalı Reflaks Titrimetrik Metot
YAĞ VE GRES S.M 5520. D Sokslet Ektraksiyon Metodu
pH S.M 4500 H+B. Elektrometrik Metot
Renk S.M 2120 C Spektrofotometrik Metot
Tablo 5.7: Sektör: Gıda Sanayii (Balık ve Kemik Unu Üretimi)
SEKTÖR TABLOSU METOTLAR
KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ) S.M 5220 C. Kapalı Reflaks Titrimetrik Metot
ÇÖKEBİLİR KATI MADDE S.M 2540 F Volumetrik Metot
Tablo 5.8: Sektör: Gıda Sanayii (Hayvan Kesimi Yan Ürünleri İşleme ve Benzeri Tesisler)
SEKTÖR TABLOSU METOTLAR
KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI KOİ) S.M 5220 C. Kapalı Reflaks Titrimetrik Metot
ASKIDA KATI MADDE (AKM) S.M 2540 D. Gravimetrik Metot
YAĞ VE GRES S.M 5520. D Sokslet Ektraksiyon Metodu
pH S.M 4500 H+B. Elektrometrik Metot
Renk S.M 2120 C Spektrofotometrik Metot
Tablo 5.9: Sektör: Gıda Sanayii (Sebze, Meyva Yıkama ve İşleme Tesisleri)
SEKTÖR TABLOSU METOTLAR
KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ) S.M 5220 C. Kapalı Reflaks Titrimetrik Metot
ASKIDA KATI MADDE (AKM) S.M 2540 D. Gravimetrik Metot
pH S.M 4500 H+B. Elektrometrik Metot
Tablo 5.10: Sektör: Gıda Sanayii (Bitki İşleme Tesisleri ve Benzerleri)
SEKTÖR TABLOSU METOTLAR
KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ) S.M 5220 C. Kapalı Reflaks Titrimetrik Metot
BALIK BİYODENEYİ (ZSF) Taşerona Yaptırılan Analiz Parametresidir.
pH S.M 4500 H+B. Elektrometrik Metot
Tablo 5.11.a: Kondenzasyon Suları İle Seyrelme Yok İse
SEKTÖR TABLOSU METOTLAR
KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ) S.M 5220 C. Kapalı Reflaks Titrimetrik Metot
ASKIDA KATI MADDE (AKM) S.M 2540 D. Gravimetrik Metot
BALIK BİYODENEYİ (ZSF) Taşerona Yaptırılan Analiz Parametresidir.
Tablo 5.11.b: Kondenzasyon Suları İle Seyrelme Var İse
SEKTÖR TABLOSU METOTLAR
KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ) S.M 5220 C. Kapalı Reflaks Titrimetrik Metot
BALIK BİYODENEYİ (ZSF) Taşerona Yaptırılan Analiz Parametresidir.
Tablo 5.12: Sektör: Gıda Sanayii (Tuz İşletmeleri)
SEKTÖR TABLOSU METOTLAR
ASKIDA KATI MADDE (AKM) S.M 2540 D. Gravimetrik Metot
pH S.M 4500 H+B. Elektrometrik Metot
Tablo 5.13: Sektör: Gıda Sanayii (Tarla Balıkçılığı)
SEKTÖR TABLOSU METOTLAR
KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ) S.M 5220 C. Kapalı Reflaks Titrimetrik Metot
Tablo 5.14: Sektör: Gıda Sanayii (Su Ürünleri Değerlendirme)
SEKTÖR TABLOSU METOTLAR
KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ) S.M 5220 C. Kapalı Reflaks Titrimetrik Metot
YAĞ VE GRES S.M 5520. D Sokslet Ektraksiyon Metodu
pH S.M 4500 H+B. Elektrometrik Metot
Tablo 5.15 : Gıda Sanayi ( Büyükbaş, Küçükbaş Hayvan Besiciliği ve Tavukhaneler)
SEKTÖR TABLOSU METOTLAR
KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ) S.M 5220 C. Kapalı Reflaks Titrimetrik Metot
ASKIDA KATI MADDE (AKM) S.M 2540 D. Gravimetrik Metot
AMONYUM AZOTU (NH4-N) S.M 4500 NH3- F Fenat Metodu
FOSFAT FOSFORU(PO4-P) S.M 4110 B. Iyon Kromatografi Metodu / 4500 P. E Spektrofotometrik Metot
pH S.M 4500 H+B. Elektrometrik Metot
Tablo 6.1: Sektör: İçki Sanayii (Alkolsüz İçkiler Meşrubat Üretimi ve Benzerleri)
SEKTÖR TABLOSU METOTLAR
KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ) S.M 5220 C. Kapalı Reflaks Titrimetrik Metot
pH S.M 4500 H+B. Elektrometrik Metot
Renk S.M 2120 C Spektrofotometrik Metot
Tablo 6.2: Sektör: İçki Sanayii (Alkol, Alkollü İçki Üretimi ve Benzerleri)
SEKTÖR TABLOSU METOTLAR
KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ) S.M 5220 C. Kapalı Reflaks Titrimetrik Metot
pH S.M 4500 H+B. Elektrometrik Metot
Renk S.M 2120 C Spektrofotometrik Metot
Tablo 6.3: Sektör: İçki Sanayii (Malt Üretimi, Bira İmali ve Benzerleri)
SEKTÖR TABLOSU METOTLAR
KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ) S.M 5220 C. Kapalı Reflaks Titrimetrik Metot
pH S.M 4500 H+B. Elektrometrik Metot
Renk S.M 2120 C Spektrofotometrik Metot
Tablo 6.4: Sektör: İçki Sanayii (Melastan Alkol Üretimi)
SEKTÖR TABLOSU METOTLAR
KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ) S.M 5220 C. Kapalı Reflaks Titrimetrik Metot
ÇÖKEBİLİR KATI MADDE S.M 2540 F Volumetrik Metot
Renk S.M 2120 C Spektrofotometrik Metot
Tablo 7.1: Sektör: Maden Sanayii (Kadmiyum Metali, Demir ve Demir Dışı Metal Cevherleri ve Endüstrisi, Çinko Madenciliği, Kurşun ve Çinkonun Rafinize Edildiği Tesisler, Kalsiyum, Florür, Grafit ve Benzeri Cevherlerin Hazırlanması)
SEKTÖR TABLOSU METOTLAR
KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ) S.M 5220 C. Kapalı Reflaks Titrimetrik Metot
ASKIDA KATI MADDE (AKM) S.M 2540 D. Gravimetrik Metot
KURŞUN (Pb) S.M 3120 B. ICP OES Metodu
TOPLAM SİYANÜR (CN‾) S.M 4500 CN C- E Ön İşlem (Distilasyon) – Spektrofotometirk Metot
DEMİR (Fe) S.M 3120 B. ICP OES Metodu
ÇİNKO (Zn) S.M 3120 B. ICP OES Metodu
SERBEST KÜKÜRT (S) S.M 4500 S-2 F. Titrimetrik metot / İşletme İçi Metot (İyon Kromatografi)
BALIK BİYODENEYİ (ZSF) Taşerona Yaptırılan Analiz Parametresidir.
CİVA (Hg) S.M 3112 B. AAS Soğuk Buhar Metodu
KADMİYUM (Cd) S.M 3120 B. ICP OES Metodu
BAKIR (Cu) S.M 3120 B. ICP OES Metodu
TOPLAM KROM S.M 3030 – 3120 Ön işlem – ICP OES Metodu
pH S.M 4500 H+B. Elektrometrik Metot
Renk S.M 2120 C Spektrofotometrik Metot
Tablo 7.2: Sektör: Maden Sanayii (Kömür Üretimi ve Nakli)
SEKTÖR TABLOSU METOTLAR
KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ) S.M 5220 C. Kapalı Reflaks Titrimetrik Metot
ASKIDA KATI MADDE (AKM) S.M 2540 D. Gravimetrik Metot
pH S.M 4500 H+B. Elektrometrik Metot
Tablo 7.3: Sektör: Metalik Olmayan Maden Sanayii (Bor Cevheri)
SEKTÖR TABLOSU METOTLAR
KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ) S.M 5220 C. Kapalı Reflaks Titrimetrik Metot
BOR (B) S.M 3120 B. ICP OES Metodu
BALIK BİYODENEYİ (ZSF) Taşerona Yaptırılan Analiz Parametresidir.
pH S.M 4500 H+B. Elektrometrik Metot
Tablo 7.4: Sektör: Maden Sanayii (Seramik ve Topraktan Çanak-Çömlek Yapımı ve Benzerleri)
SEKTÖR TABLOSU METOTLAR
KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ) S.M 5220 C. Kapalı Reflaks Titrimetrik Metot
ASKIDA KATI MADDE (AKM) S.M 2540 D. Gravimetrik Metot
KURŞUN (Pb) S.M 3120 B. ICP OES Metodu
KADMİYUM (Cd) S.M 3120 B. ICP OES Metodu
ÇİNKO (Zn) S.M 3120 B. ICP OES Metodu
pH S.M 4500 H+B. Elektrometrik Metot
Tablo 7.5: Sektör: Maden Sanayii (Çimento, Taş Kırma, Karo, Plaka İmalatı, Mermer İşleme, Toprak Sanayi, ve Benzerleri)
SEKTÖR TABLOSU METOTLAR
ASKIDA KATI MADDE (AKM) S.M 2540 D. Gravimetrik Metot
KROM (CR+6) S.M 3500 Cr. B Kolorimetrik Metot / 3500 Cr. C iyon Kromatografi Metodu
YAĞ VE GRES S.M 5520. D Sokslet Ektraksiyon Metodu
pH S.M 4500 H+B. Elektrometrik Metot
Renk S.M 2120 C Spektrofotometrik Metot
Tablo 7.6: Sektör: Maden Sanayii (Kadmiyum Bileşiklerinin İmali((*)
SEKTÖR TABLOSU METOTLAR
KADMİYUM (Cd) S.M 3120 B. ICP OES Metodu
Tablo 8: Cam Sanayii Atık Sularının Alıcı Ortama Deşarj Standararı
SEKTÖR TABLOSU METOTLAR
KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ) S.M 5220 C. Kapalı Reflaks Titrimetrik Metot
FLORÜR (F‾) S.M 4110 B. İyon Kromatografi Metodu
NİKEL (Ni) S.M 3120 B. ICP OES Metodu
GÜMÜŞ (Ag) S.M 3120 B. ICP OES Metodu
KURŞUN (Pb) S.M 3120 B. ICP OES Metodu
SÜLFAT (SO4‾2) S.M 4110 B. İyon Kromatografi Metodu
pH S.M 4500 H+B. Elektrometrik Metot
Tablo 9.1: Sektör: Kömür Hazırlama, İşleme ve Enerji Üretme Tesisleri (Taşkömürü ve Linyit Kömürü Hazırlama)
SEKTÖR TABLOSU METOTLAR
KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ) S.M 5220 C. Kapalı Reflaks Titrimetrik Metot
ASKIDA KATI MADDE (AKM) S.M 2540 D. Gravimetrik Metot
YAĞ VE GRES S.M 5520. D Sokslet Ektraksiyon Metodu
TOPLAM SİYANÜR (CN‾) S.M 4500 CN C- E Ön İşlem (Distilasyon) – Spektrofotometirk Metot
SICAKLIK S.M 2550 B. Laboratuvar Metodu – ** Numune Laboratuvarımızca Alındığında Raporlanabilir.
pH S.M 4500 H+B. Elektrometrik Metot
Tablo 9.2: Sektör: Kömür Hazırlama, İşleme ve Enerji Üretme Tesisleri(Kok ve Havagazı Üretimi ve Benzerleri)
SEKTÖR TABLOSU METOTLAR
KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ) S.M 5220 C. Kapalı Reflaks Titrimetrik Metot
YAĞ VE GRES S.M 5520. D Sokslet Ektraksiyon Metodu
TOPLAM SİYANÜR (CN‾) S.M 4500 CN C- E Ön İşlem (Distilasyon) – Spektrofotometirk Metot
FENOL S.M 5530 B- D Ön İşlem (Distilasyon) – Spektrofotometrik Metot
SICAKLIK S.M 2550 B. Laboratuvar Metodu – ** Numune Laboratuvarımızca Alındığında Raporlanabilir.
pH S.M 4500 H+B. Elektrometrik Metot
Tablo 9.3: Sektör: Kömür Hazırlama, İşleme ve Enerji Üretme Tesisleri (Termik Santraller ve Benzerleri)
SEKTÖR TABLOSU METOTLAR
KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ) S.M 5220 C. Kapalı Reflaks Titrimetrik Metot
ASKIDA KATI MADDE (AKM) S.M 2540 D. Gravimetrik Metot
YAĞ VE GRES S.M 5520. D Sokslet Ektraksiyon Metodu
TOPLAM FOSFOR S.M 3030 – 3120 Ön işlem – ICP OES Metodu / S.M 4500 P B- E Ön işlem – Spektrofotometrik Metot
TOPLAM SİYANÜR (CN‾) S.M 4500 CN C- E Ön İşlem (Distilasyon) – Spektrofotometirk Metot
SICAKLIK S.M 2550 B. Laboratuvar Metodu – ** Numune Laboratuvarımızca Alındığında Raporlanabilir.
pH S.M 4500 H+B. Elektrometrik Metot
ablo 9.4: Sektör: Kömür Hazırlama, İşleme ve Enerji Üretme Tesisleri (Nükleer Santraller)(*)
SEKTÖR TABLOSU METOTLAR
SICAKLIK S.M 2550 B. Laboratuvar Metodu – ** Numune Laboratuvarımızca Alındığında Raporlanabilir.
Tablo 9.5: Sektör: Kömür Hazırlama, İşleme ve Enerji Üretme Tesisleri (Jeotermal Kaynaklar ve Çeşii Amaçlarla Kullanılan Sıcak Sular)
SEKTÖR TABLOSU METOTLAR
KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ) S.M 5220 C. Kapalı Reflaks Titrimetrik Metot
YAĞ VE GRES S.M 5520. D Sokslet Ektraksiyon Metodu
TOPLAM SİYANÜR (CN‾) S.M 4500 CN C- E Ön İşlem (Distilasyon) – Spektrofotometirk Metot
SICAKLIK S.M 2550 B. Laboratuvar Metodu – ** Numune Laboratuvarımızca Alındığında Raporlanabilir.
pH S.M 4500 H+B. Elektrometrik Metot
Tablo 9.6: Sektör: Kömür Hazırlama, İşleme ve Enerji Üretme Tesisleri (Soğutma Suyu ve Benzerleri)
SEKTÖR TABLOSU METOTLAR
YAĞ VE GRES S.M 5520. D Sokslet Ektraksiyon Metodu
ASKIDA KATI MADDE(AKM) S.M 2540 D. Gravimetrik Metot
SICAKLIK* S.M 2550 B. Laboratuvar Metodu – ** Numune Laboratuvarımızca Alındığında Raporlanabilir.
pH S.M 4500 H+B. Elektrometrik Metot
Tablo 9.7: Sektör: Kömür Hazırlama, İşleme ve Enerji Üretme Tesisleri (Kapalı Devre Çalışan Endüstriyel Soğutma Suları)
SEKTÖR TABLOSU METOTLAR
KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ) S.M 5220 C. Kapalı Reflaks Titrimetrik Metot
ASKIDA KATI MADDE (AKM) S.M 2540 D. Gravimetrik Metot
SERBEST KLOR S.M 4500 Cl F. DPD Titrimetrik Metot
TOPLAM FOSFOR S.M 3030 – 3120 Ön işlem – ICP OES Metodu / S.M 4500 P B- E Ön işlem – Spektrofotometrik Metot
ÇİNKO (Zn) S.M 3120 B. ICP OES Metodu
Tablo 9. 8: Sektör: Kömür Hazırlama, İşleme ve Enerji Üretme Tesisleri (Fuel-Oil ve Kömürle Çalışan Buhar Kazanları Soğutma Suları) ( * )
SEKTÖR TABLOSU METOTLAR
ÇÖKEBİLİR KATI MADDE S.M 2540 F Volumetrik Metot
HİDRAZİN Taşerona Yaptırılan Analiz Parametresidir.
TOPLAM FOSFOR S.M 3030 – 3120 Ön işlem – ICP OES Metodu / S.M 4500 P B- E Ön işlem – Spektrofotometrik Metot
VANADİUM S.M 3120 B. ICP OES Metodu
DEMİR S.M 3120 B. ICP OES Metodu
Tablo 10.1: Sektör: Tekstil Sanayii (Açık Elyaf, İplik Üretimi ve Terbiye)
SEKTÖR TABLOSU METOTLAR
KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ) S.M 5220 C. Kapalı Reflaks Titrimetrik Metot
AMONYUM AZOTU (NH4-N) S.M 4500 NH3- F Fenat Metodu
SERBEST KLOR S.M 4500 Cl F. DPD Titrimetrik Metot
TOPLAM KROM S.M 3030 – 3120 Ön işlem – ICP OES Metodu
SÜLFÜR (S‾2) S.M 4500 S-2 F. Titrimetrik metot / İşletme İçi Metot (İyon Kromatografi)
SÜLFİT S.M. 4500 SO3-2 B Titrimetrik Metot / TS EN ISO 10304-3 İyon Kromatografi Metodu
YAĞ VE GRES S.M 5520. D Sokslet Ektraksiyon Metodu
BALIK BİYODENEYİ (ZSF) Taşerona Yaptırılan Analiz Parametresidir.
pH S.M 4500 H+B. Elektrometrik Metot
Renk S.M 2120 C Spektrofotometrik Metot
Tablo 10.2: Sektör: Tekstil Sanayii (Dokunmuş Kumaş Terbiyesi ve Benzerleri)
SEKTÖR TABLOSU METOTLAR
KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ) S.M 5220 C. Kapalı Reflaks Titrimetrik Metot
ASKIDA KATI MADDE(AKM) S.M 2540 D. Gravimetrik Metot
AMONYUM AZOTU (NH4-N) S.M 4500 NH3- F Fenat Metodu
SERBEST KLOR S.M 4500 Cl F. DPD Titrimetrik Metot
TOPLAM KROM S.M 3030 – 3120 Ön işlem – ICP OES Metodu
SÜLFÜR (S‾2) S.M 4500 S-2 F. Titrimetrik metot / İşletme İçi Metot (İyon Kromatografi)
SÜLFİT S.M. 4500 SO3-2 B Titrimetrik Metot / TS EN ISO 10304-3 İyon Kromatografi Metodu
FENOL S.M 5530 B- D Ön İşlem (Distilasyon) – Spektrofotometrik Metot
BALIK BİYODENEYİ (ZSF) Taşerona Yaptırılan Analiz Parametresidir.
pH S.M 4500 H+B. Elektrometrik Metot
Renk S.M 2120 C Spektrofotometrik Metot
Tablo 10.3: Sektör: Tekstil Sanayii (Pamuklu Tekstil ve Benzerleri)
SEKTÖR TABLOSU METOTLAR
KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ) S.M 5220 C. Kapalı Reflaks Titrimetrik Metot
ASKIDA KATI MADDE(AKM) S.M 2540 D. Gravimetrik Metot
AMONYUM AZOTU (NH4-N) S.M 4500 NH3- F Fenat Metodu
SERBEST KLOR S.M 4500 Cl F. DPD Titrimetrik Metot
TOPLAM KROM S.M 3030 – 3120 Ön işlem – ICP OES Metodu
SÜLFÜR (S‾2) S.M 4500 S-2 F. Titrimetrik metot / İşletme İçi Metot (İyon Kromatografi)
SÜLFİT S.M. 4500 SO3-2 B Titrimetrik Metot / TS EN ISO 10304-3 İyon Kromatografi Metodu
YAĞ VE GRES S.M 5520. D Sokslet Ektraksiyon Metodu
BALIK BİYODENEYİ (ZSF) Taşerona Yaptırılan Analiz Parametresidir.
pH S.M 4500 H+B. Elektrometrik Metot
Renk S.M 2120 C Spektrofotometrik Metot
Tablo 10.4: Sektör: Tekstil Sanayii (Yün Yıkama, Terbiye, Dokuma ve Benzerleri
SEKTÖR TABLOSU METOTLAR
KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ) S.M 5220 C. Kapalı Reflaks Titrimetrik Metot
ASKIDA KATI MADDE(AKM) S.M 2540 D. Gravimetrik Metot
AMONYUM AZOTU (NH4-N) S.M 4500 NH3- F Fenat Metodu
SERBEST KLOR S.M 4500 Cl F. DPD Titrimetrik Metot
TOPLAM KROM S.M 3030 – 3120 Ön işlem – ICP OES Metodu
SÜLFÜR (S‾2) S.M 4500 S-2 F. Titrimetrik metot / İşletme İçi Metot (İyon Kromatografi)
SÜLFİT S.M. 4500 SO3-2 B Titrimetrik Metot / TS EN ISO 10304-3 İyon Kromatografi Metodu
YAĞ VE GRES S.M 5520. D Sokslet Ektraksiyon Metodu
BALIK BİYODENEYİ (ZSF) Taşerona Yaptırılan Analiz Parametresidir.
pH S.M 4500 H+B. Elektrometrik Metot
Renk S.M 2120 C Spektrofotometrik Metot
Tablo 10.5: Sektör: Tekstil Sanayii (Örgü Kumaş Terbiyesi ve Benzerleri)
SEKTÖR TABLOSU METOTLAR
KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ) S.M 5220 C. Kapalı Reflaks Titrimetrik Metot
AMONYUM AZOTU (NH4-N) S.M 4500 NH3- F Fenat Metodu
SERBEST KLOR S.M 4500 Cl F. DPD Titrimetrik Metot
YAĞ VE GRES S.M 5520. D Sokslet Ektraksiyon Metodu
TOPLAM KROM S.M 3030 – 3120 Ön işlem – ICP OES Metodu
SÜLFÜR (S‾2) S.M 4500 S-2 F. Titrimetrik metot / İşletme İçi Metot (İyon Kromatografi)
SÜLFİT S.M. 4500 SO3-2 B Titrimetrik Metot / TS EN ISO 10304-3 İyon Kromatografi Metodu
FENOL S.M 5530 B- D Ön İşlem (Distilasyon) – Spektrofotometrik Metot
BALIK BİYODENEYİ (ZSF) Taşerona Yaptırılan Analiz Parametresidir.
pH S.M 4500 H+B. Elektrometrik Metot
Renk S.M 2120 C Spektrofotometrik Metot
Tablo 10.6: Sektör: Tekstil Sanayii (Halı Terbiyesi ve Benzerleri)

SEKTÖR TABLOSU METOTLAR
KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ) S.M 5220 C. Kapalı Reflaks Titrimetrik Metot
ASKIDA KATI MADDE(AKM) S.M 2540 D. Gravimetrik Metot
AMONYUM AZOTU (NH4-N) S.M 4500 NH3- F Fenat Metodu
SERBEST KLOR S.M 4500 Cl F. DPD Titrimetrik Metot
TOPLAM KROM S.M 3030 – 3120 Ön işlem – ICP OES Metodu
SÜLFÜR (S‾2) S.M 4500 S-2 F. Titrimetrik metot / İşletme İçi Metot (İyon Kromatografi)
SÜLFİT S.M. 4500 SO3-2 B Titrimetrik Metot / TS EN ISO 10304-3 İyon Kromatografi Metodu
FENOL S.M 5530 B- D Ön İşlem (Distilasyon) – Spektrofotometrik Metot
YAĞ VE GRES S.M 5520. D Sokslet Ektraksiyon Metodu
BALIK BİYODENEYİ (ZSF) Taşerona Yaptırılan Analiz Parametresidir.
pH S.M 4500 H+B. Elektrometrik Metot
Renk S.M 2120 C Spektrofotometrik Metot
Tablo 11.1: Sektör: Petrol Sanayii (Petrol Rafinerileri ve Benzerleri)
SEKTÖR TABLOSU METOTLAR
ASKIDA KATI MADDE(AKM) S.M 2540 D. Gravimetrik Metot
YAĞ VE GRES S.M 5520. D Sokslet Ektraksiyon Metodu
AMONYUM AZOTU (NH4-N) S.M 4500 NH3- F Fenat Metodu
HİDROKARBONLAR S.M 5520 F Silika Jel Metodu
SÜLFÜR (S‾2) S.M 4500 S-2 F. Titrimetrik metot / İşletme İçi Metot (İyon Kromatografi)
FENOL S.M 5530 B- D Ön İşlem (Distilasyon) – Spektrofotometrik Metot
KROM (Cr+6) S.M 3500 Cr. B Kolorimetrik Metot / 3500 Cr. C iyon Kromatografi Metodu
TOPLAM SİYANÜR (CN‾) S.M 4500 CN C- E Ön İşlem (Distilasyon) – Spektrofotometirk Metot
pH S.M 4500 H+B. Elektrometrik Metot
Tablo 11.2: Sektör: Petrol Sanayii (Petrol Dolum Tesisleri ve Benzerleri)
SEKTÖR TABLOSU METOTLAR
KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ) S.M 5220 C. Kapalı Reflaks Titrimetrik Metot
ASKIDA KATI MADDE (AKM) S.M 2540 D. Gravimetrik Metot
YAĞ VE GRES S.M 5520. D Sokslet Ektraksiyon Metodu
HİDROKARBONLAR S.M 5520 F Silika Jel Metodu
FENOL S.M 5530 B- D Ön İşlem (Distilasyon) – Spektrofotometrik Metot
TOPLAM SİYANÜR (CN‾) S.M 4500 CN C- E Ön İşlem (Distilasyon) – Spektrofotometirk Metot
SÜLFÜR (S‾2) S.M 4500 S-2 F. Titrimetrik metot / İşletme İçi Metot (İyon Kromatografi)
pH S.M 4500 H+B. Elektrometrik Metot
Tablo 11. 3: Sektör: Petrol Sanayii (Hidrokarbon Üretim Tesisleri)
SEKTÖR TABLOSU METOTLAR
KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ) S.M 5220 C. Kapalı Reflaks Titrimetrik Metot
ASKIDA KATI MADDE (AKM) S.M 2540 D. Gravimetrik Metot
YAĞ VE GRES S.M 5520. D Sokslet Ektraksiyon Metodu
HİDROKARBONLAR S.M 5520 F Silika Jel Metodu
AMONYUM AZOTU (HN4-N) S.M 4500 NH3- F Fenat Metodu
SODYUM (Na)
SERBEST KLOR (Cl) S.M 4500 Cl F. DPD Titrimetrik Metot
SÜLFAT ( SO4) S.M 4110 B. İyon Kromatografi Metodu
DEMİR S.M 3120 B. ICP OES Metodu
FENOLLER EPA 8041 A GC FID Metodu
TOPLAM SİYANÜR (CN-) S.M 4500 CN C- E Ön İşlem (Distilasyon) – Spektrofotometirk Metot
SÜLFÜR (S‾2) S.M 4500 S-2 F. Titrimetrik metot / İşletme İçi Metot (İyon Kromatografi)
CİVA (Hg) S.M 3112 B. AAS Soğuk Buhar Metodu
KADMİYUM (Cd) S.M 3120 B. ICP OES Metodu
ÇİNKO (Zn) S.M 3120 B. ICP OES Metodu
KURŞUN (Pb) S.M 3120 B. ICP OES Metodu
KROM (Cr+6) S.M 3500 Cr. B Kolorimetrik Metot / 3500 Cr. C iyon Kromatografi Metodu
BAKIR (Cu) S.M 3120 B. ICP OES Metodu
BALIK BİYODENEYİ (ZSF) Taşerona Yaptırılan Analiz Parametresidir.
pH S.M 4500 H+B. Elektrometrik Metot
Renk S.M 2120 C Spektrofotometrik Metot
Tablo 12: Deri, Deri Mamulleri ve Benzeri Sanayilerin Atık Sularının Alıcı Ortama Deşarj Standararı
SEKTÖR TABLOSU METOTLAR
KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ) S.M 5220 C. Kapalı Reflaks Titrimetrik Metot
ASKIDA KATI MADDE (AKM) S.M 2540 D. Gravimetrik Metot
TOPLAM KJELDAHL-AZOTU S.M 4500 Norg Kjeldahl Metodu
YAĞ VE GRES S.M 5520. D Sokslet Ektraksiyon Metodu
SÜLFÜR (S‾2) S.M 4500 S-2 F. Titrimetrik metot / İşletme İçi Metot (İyon Kromatografi)
KROM (Cr+6) S.M 3500 Cr. B Kolorimetrik Metot / 3500 Cr. C iyon Kromatografi Metodu
TOPLAM KROM S.M 3030 – 3120 Ön işlem – ICP OES Metodu
BALIK BİYODENEYİ (ZSF) Taşerona Yaptırılan Analiz Parametresidir.
pH S.M 4500 H+B. Elektrometrik Metot
Renk S.M 2120 C Spektrofotometrik Metot
Tablo 13.1: Sektör: Selüloz, Kağıt, Karton ve Benzeri Sanayii (Yarı Selüloz Üretimi)
SEKTÖR TABLOSU METOTLAR
DEBİ Debi Ölçüm Metoarı / EPA 841-B-97-003
KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ) S.M 5220 C. Kapalı Reflaks Titrimetrik Metot
ASKIDA KATI MADDE (AKM) S.M 2540 D. Gravimetrik Metot
ÇÖKEBİLİR KATI MADDE S.M 2540 F Volumetrik Metot
BALIK BİYODENEYİ (ZSF) Taşerona Yaptırılan Analiz Parametresidir.
Renk S.M 2120 C Spektrofotometrik Metot
Tablo 13. 2: Sektör: Selüloz, Kağıt, Karton ve Benzeri Sanayii (Hurda Kağıt, Saman ve Kağıttan Ağartılmamış Selüloz Üretimi)
SEKTÖR TABLOSU METOTLAR
DEBİ Debi Ölçüm Metoarı / EPA 841-B-97-003
KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ) S.M 5220 C. Kapalı Reflaks Titrimetrik Metot
ASKIDA KATI MADDE (AKM) S.M 2540 D. Gravimetrik Metot
ÇÖKEBİLİR KATI MADDE S.M 2540 F Volumetrik Metot
BALIK BİYODENEYİ (ZSF) Taşerona Yaptırılan Analiz Parametresidir.
Renk S.M 2120 C Spektrofotometrik Metot
Tablo 13.3: Sektör: Selüloz, Kağıt, Karton ve Benzeri Sanayii (Ağartılmış Selüloz Üretimi)
SEKTÖR TABLOSU METOTLAR
DEBİ Debi Ölçüm Metoarı / EPA 841-B-97-003
KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ) S.M 5220 C. Kapalı Reflaks Titrimetrik Metot
ASKIDA KATI MADDE (AKM) S.M 2540 D. Gravimetrik Metot
ÇÖKEBİLİR KATI MADDE S.M 2540 F Volumetrik Metot
BALIK BİYODENEYİ (ZSF) Taşerona Yaptırılan Analiz Parametresidir.
Renk S.M 2120 C Spektrofotometrik Metot
Tablo 13.4: Sektör: Selüloz, Kağıt, Karton ve Benzeri Sanayii (Saf Selüloz Üretimi)
SEKTÖR TABLOSU METOTLAR
DEBİ Debi Ölçüm Metoarı / EPA 841-B-97-003
KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ) S.M 5220 C. Kapalı Reflaks Titrimetrik Metot
ASKIDA KATI MADDE (AKM) S.M 2540 D. Gravimetrik Metot
ÇÖKEBİLİR KATI MADDE S.M 2540 F Volumetrik Metot
BALIK BİYODENEYİ (ZSF) Taşerona Yaptırılan Analiz Parametresidir.
Renk S.M 2120 C Spektrofotometrik Metot
Tablo 13.5: Sektör: Selüloz, Kağıt, Karton ve Benzeri Sanayii (Nişasta Katkısız Kağıt)
SEKTÖR TABLOSU METOTLAR
KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ) S.M 5220 C. Kapalı Reflaks Titrimetrik Metot
ÇÖKEBİLİR KATI MADDE S.M 2540 F Volumetrik Metot
Renk S.M 2120 C Spektrofotometrik Metot
Tablo 13.6: Sektör: Selüloz, Kağıt, Karton ve Benzeri Sanayii (Nişasta Katkılı Kağıt)
SEKTÖR TABLOSU METOTLAR
KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ) S.M 5220 C. Kapalı Reflaks Titrimetrik Metot
ÇÖKEBİLİR KATI MADDE S.M 2540 F Volumetrik Metot
Renk S.M 2120 C Spektrofotometrik Metot
Tablo 13.7: Sektör: Selüloz, Kağıt, Karton ve Benzeri Sanayi (Saf Selülozdan Elde Edilen Çok İnce Dokul Kağıt)
SEKTÖR TABLOSU METOTLAR
KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ) S.M 5220 C. Kapalı Reflaks Titrimetrik Metot
ÇÖKEBİLİR KATI MADDE S.M 2540 F Volumetrik Metot
Tablo 13.8: Sektör: Selüloz, Kağıt, Karton ve Benzeri Sanayii (Yüzey Kaplamalı, Dolgulu Kağıt)
SEKTÖR TABLOSU METOTLAR
KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ) S.M 5220 C. Kapalı Reflaks Titrimetrik Metot
ÇÖKEBİLİR KATI MADDE S.M 2540 F Volumetrik Metot
Renk S.M 2120 C Spektrofotometrik Metot
Tablo 13.9: Sektör: Selüloz, Kağıt, Karton ve Benzeri Sanayii (% 5 ten Fazla Odun Lifleri İhtiva Eden Ancak Kırpıntı Kağıt Yüzdesi Yüksek Olmayan Kağıt)
SEKTÖR TABLOSU METOTLAR
KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ) S.M 5220 C. Kapalı Reflaks Titrimetrik Metot
ÇÖKEBİLİR KATI MADDE S.M 2540 F Volumetrik Metot
Renk S.M 2120 C Spektrofotometrik Metot
Tablo 13.10: Sektör: Selüloz, Kağıt, Karton ve Benzeri Sanayii (Kırpıntı Kağıttan İmal Edilen Kağıt)
SEKTÖR TABLOSU METOTLAR
KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ) S.M 5220 C. Kapalı Reflaks Titrimetrik Metot
ÇÖKEBİLİR KATI MADDE S.M 2540 F Volumetrik Metot
Renk S.M 2120 C Spektrofotometrik Metot
Tablo 13.11: Sektör: Selüloz, Kağıt, Karton ve Benzeri Sanayii (Parşömen Kağıdı)
SEKTÖR TABLOSU METOTLAR
KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ) S.M 5220 C. Kapalı Reflaks Titrimetrik Metot
ÇÖKEBİLİR KATI MADDE S.M 2540 F Volumetrik Metot
Renk S.M 2120 C Spektrofotometrik Metot
Tablo 14.1: Sektör: Kimya Sanayi (Klor-Alkali Üretimi)
SEKTÖR TABLOSU METOTLAR
KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ) S.M 5220 C. Kapalı Reflaks Titrimetrik Metot
CİVA (Hg) S.M 3112 B. AAS Soğuk Buhar Metodu
AKTİF KLOR S.M 4500 Cl F. DPD Titrimetrik Metot
BALIK BİYODENEYİ (ZSF) Taşerona Yaptırılan Analiz Parametresidir.
pH S.M 4500 H+B. Elektrometrik Metot
Tablo 14.2: Sektör: Kimya Sanayii (Perborat ve Diğer Bor Ürünleri Sanayii)
SEKTÖR TABLOSU METOTLAR
KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ) S.M 5220 C. Kapalı Reflaks Titrimetrik Metot
BOR (B) S.M 3120 B. ICP OES Metodu
BALIK BİYODENEYİ (ZSF) Taşerona Yaptırılan Analiz Parametresidir.
pH S.M 4500 H+B. Elektrometrik Metot
Tablo 14.3: Sektör: Kimya Sanayii (Zırnık Üretimi ve Benzerleri)
SEKTÖR TABLOSU METOTLAR
KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ) S.M 5220 C. Kapalı Reflaks Titrimetrik Metot
SÜLFÜR (Sˉ2) S.M 4500 S-2 F. Titrimetrik metot / İşletme İçi Metot (İyon Kromatografi)
YAĞ VE GRES S.M 5520. D Sokslet Ektraksiyon Metodu
BALIK BİYODENEYİ (ZSF) Taşerona Yaptırılan Analiz Parametresidir.
pH S.M 4500 H+B. Elektrometrik Metot
Tablo 14.4: Sektör: Kimya Sanayii (Boya Üretimi ve Benzerleri)
SEKTÖR TABLOSU METOTLAR
KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ) S.M 5220 C. Kapalı Reflaks Titrimetrik Metot
ASKIDA KATI MADDE (AKM) S.M 2540 D. Gravimetrik Metot
BALIK BİYODENEYİ (ZSF) Taşerona Yaptırılan Analiz Parametresidir.
pH S.M 4500 H+B. Elektrometrik Metot
Renk S.M 2120 C Spektrofotometrik Metot
Tablo 14.5: Sektör: Kimya Sanayi (Boya, Boya Hammadde ve Yardımcı Madde Üretimi ve Benzerleri)
SEKTÖR TABLOSU METOTLAR
KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ) S.M 5220 C. Kapalı Reflaks Titrimetrik Metot
KROM (Cr+6) S.M 3500 Cr. B Kolorimetrik Metot / 3500 Cr. C iyon Kromatografi Metodu
KADMİYUM (Cd) S.M 3120 B. ICP OES Metodu
ÇİNKO (Zn) S.M 3120 B. ICP OES Metodu
TOPLAM KROM S.M 3030 – 3120 Ön işlem – ICP OES Metodu
KURŞUN (Pb) S.M 3120 B. ICP OES Metodu
DEMİR (Fe) S.M 3120 B. ICP OES Metodu
TOPLAM SİYANÜR (CNˉ) S.M 4500 CN C- E Ön İşlem (Distilasyon) – Spektrofotometirk Metot
BALIK BİYODENEYİ (ZSF) Taşerona Yaptırılan Analiz Parametresidir.
pH S.M 4500 H+B. Elektrometrik Metot
Renk S.M 2120 C Spektrofotometrik Metot
Tablo 14.6: Sektör: Kimya Sanayii (İlaç Üretimi ve Benzerleri)
SEKTÖR TABLOSU METOTLAR
KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ) S.M 5220 C. Kapalı Reflaks Titrimetrik Metot
BALIK BİYODENEYİ (ZSF) Taşerona Yaptırılan Analiz Parametresidir.
pH S.M 4500 H+B. Elektrometrik Metot
Tablo 14. 7.a: Azot ve Diğer Nütrieneri İçeren Kompoze Gübre Üretimi
SEKTÖR TABLOSU METOTLAR
KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ) S.M 5220 C. Kapalı Reflaks Titrimetrik Metot
ASKIDA KATI MADDE (AKM) S.M 2540 D. Gravimetrik Metot
TOPLAM KADMİYUM S.M 3030 – 3120 Ön işlem – ICP OES Metodu
AMONYUM AZOTU (NH4-N) S.M 4500 NH3- F Fenat Metodu
NİTRAT AZOTU (NO3-N) S.M 4110 B. İyon Kromatografi Metodu
FOSFAT FOSFORU (PO4-P) S.M 4110 B. Iyon Kromatografi Metodu / 4500 P. E Spektrofotometrik Metot
FLORÜR (Fˉ) S.M 4110 B. İyon Kromatografi Metodu
pH S.M 4500 H+B. Elektrometrik Metot
Tablo 14.7.b: Sadece Azot İçeren Gübre Üretimi
SEKTÖR TABLOSU METOTLAR
KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI KOİ) S.M 5220 C. Kapalı Reflaks Titrimetrik Metot
ASKIDA KATI MADDE (AKM) S.M 2540 D. Gravimetrik Metot
AMONYUM AZOTU (NH4-N) S.M 4500 NH3- F Fenat Metodu
NİTRAT AZOTU (NO3-N) S.M 4110 B. İyon Kromatografi Metodu
pH S.M 4500 H+B. Elektrometrik Metot
Tablo 14.7.c: Fosforik Asit ve/veya Fosfaı Kayadan Fosfaı Gübre Üretimi
SEKTÖR TABLOSU METOTLAR
KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ) S.M 5220 C. Kapalı Reflaks Titrimetrik Metot
ASKIDA KATI MADDE (AKM) S.M 2540 D. Gravimetrik Metot
TOPLAM KADMİYUM S.M 3030 – 3120 Ön işlem – ICP OES Metodu
FOSFAT FOSFORU (PO4-P) S.M 4110 B. Iyon Kromatografi Metodu / 4500 P. E Spektrofotometrik Metot
FLORÜR (Fˉ) S.M 4110 B. İyon Kromatografi Metodu
pH S.M 4500 H+B. Elektrometrik Metot
ablo 14.8: Sektör: Kimya Sanayi (Plastik Maddelerin İşlenmesi ve Plastik Malzeme Üretimi)
SEKTÖR TABLOSU METOTLAR
KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ) S.M 5220 C. Kapalı Reflaks Titrimetrik Metot
ASKIDA KATI MADDE (AKM) S.M 2540 D. Gravimetrik Metot
YAĞ VE GRES S.M 5520. D Sokslet Ektraksiyon Metodu
TOPLAM FOSFOR S.M 3030 – 3120 Ön işlem – ICP OES Metodu / S.M 4500 P B- E Ön işlem – Spektrofotometrik Metot
BALIK BİYODENEYİ (ZSF) Taşerona Yaptırılan Analiz Parametresidir.
pH S.M 4500 H+B. Elektrometrik Metot
Tablo 14.9: Sektör: Kimya Sanayii (Tıbbi ve Zirai Müstahzarat Üretimi ve Benzerleri)
SEKTÖR TABLOSU METOTLAR
KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ) S.M 5220 C. Kapalı Reflaks Titrimetrik Metot
BALIK BİYODENEYİ (ZSF) Taşerona Yaptırılan Analiz Parametresidir.
pH S.M 4500 H+B. Elektrometrik Metot
Tablo 14.10: Sektör: Kimya Sanayii (Deterjan Üretimi ve Benzerleri)
SEKTÖR TABLOSU METOTLAR
KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ) S.M 5220 C. Kapalı Reflaks Titrimetrik Metot
ASKIDA KATI MADDE (AKM) S.M 2540 D. Gravimetrik Metot
YÜZEY AKTİF MADDE S.M 5540 C. Spektrofotometrik Metot
TOPLAM FOSFOR(P) S.M 3030 – 3120 Ön işlem – ICP OES Metodu / S.M 4500 P B- E Ön işlem – Spektrofotometrik Metot
pH S.M 4500 H+B. Elektrometrik Metot
Tablo 14.11: Sektör: Kimya Sanayii (Kauçuk Üretimi ve Benzerleri)
SEKTÖR TABLOSU METOTLAR
KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ) S.M 5220 C. Kapalı Reflaks Titrimetrik Metot
ASKIDA KATI MADDE (AKM) S.M 2540 D. Gravimetrik Metot
pH S.M 4500 H+B. Elektrometrik Metot
Tablo 14. 12: Sektör: Kimya Sanayii (Petrokimya ve Hidrokarbon Üretim Tesisleri)
SEKTÖR TABLOSU METOTLAR
KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ) S.M 5220 C. Kapalı Reflaks Titrimetrik Metot
ASKIDA KATI MADDE (AKM) S.M 2540 D. Gravimetrik Metot
YAĞ VE GRES S.M 5520. D Sokslet Ektraksiyon Metodu
HİDROKARBONLAR S.M 5520 F Silika Jel Metodu
AMONYUM AZOTU (HN4-N) S.M 4500 NH3- F Fenat Metodu
FENOLLER EPA 8041 A GC FID Metodu
TOPLAM SİYANÜR (CN-) S.M 4500 CN C- E Ön İşlem (Distilasyon) – Spektrofotometirk Metot
SÜLFÜR (S‾2) S.M 4500 S-2 F. Titrimetrik metot / İşletme İçi Metot (İyon Kromatografi)
CİVA (Hg) S.M 3112 B. AAS Soğuk Buhar Metodu
KADMİYUM (Cd) S.M 3120 B. ICP OES Metodu
ÇİNKO (Zn) S.M 3120 B. ICP OES Metodu
KURŞUN (Pb) S.M 3120 B. ICP OES Metodu
KROM (Cr+6) S.M 3500 Cr. B Kolorimetrik Metot / 3500 Cr. C iyon Kromatografi Metodu
BAKIR (Cu) S.M 3120 B. ICP OES Metodu
BALIK BİYODENEYİ (ZSF) Taşerona Yaptırılan Analiz Parametresidir.
pH S.M 4500 H+B. Elektrometrik Metot
Renk S.M 2120 C Spektrofotometrik Metot
Tablo 14.13: Sektör: Kimya Sanayii (Soda Üretimi)
SEKTÖR TABLOSU METOTLAR
ASKIDA KATI MADDE (AKM) S.M 2540 D. Gravimetrik Metot
KLORÜR* S.M 4110 B. Iyon Kromatografi Metodu
BALIK BİYODENEYİ (ZSF)* Taşerona Yaptırılan Analiz Parametresidir.
pH S.M 4500 H+B. Elektrometrik Metot
Tablo 14.14: Sektör: Kimya Sanayii (Karpit Üretimi)
SEKTÖR TABLOSU METOTLAR
ÇÖKEBİLİR KATI MADDE S.M 2540 F Volumetrik Metot
SERBEST KLOR* S.M 4500 Cl F. DPD Titrimetrik Metot
SERBEST SİYANÜR S.M 4500 CN E Spektrofotometrik Metot
ASKIDA KATI MADDE (AKM) S.M 2540 D. Gravimetrik Metot
BALIK BİYODENEYİ (ZSF) Taşerona Yaptırılan Analiz Parametresidir.
pH S.M 4500 H+B. Elektrometrik Metot
Tablo 14.15: Sektör: Kimya Sanayii (Baryum Bileşikleri Üretimi)
SEKTÖR TABLOSU METOTLAR
KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ) S.M 5220 C. Kapalı Reflaks Titrimetrik Metot
ÇÖKEBİLİR KATI MADDE S.M 2540 F Volumetrik Metot
SÜLFÜR (S‾2) S.M 4500 S-2 F. Titrimetrik metot / İşletme İçi Metot (İyon Kromatografi)
BARYUM (Ba) S.M 3120 B. ICP OES Metodu
BALIK BİYODENEYİ (ZSF) Taşerona Yaptırılan Analiz Parametresidir.
pH S.M 4500 H+B. Elektrometrik Metot
Tablo 14.16: Sektör: Kimya Sanayii (Dispeng Oksier Üretimi)
SEKTÖR TABLOSU METOTLAR
SERBEST KLOR S.M 4500 Cl F. DPD Titrimetrik Metot
KLORÜR* S.M 4110 B. Iyon Kromatografi Metodu
BALIK BİYODENEYİ (ZSF) Taşerona Yaptırılan Analiz Parametresidir.
Tablo 14.17 : Sektör : Kimya Sanayi (Alkaloid Üretim Tesisleri)
SEKTÖR TABLOSU METOTLAR
KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ) S.M 5220 C. Kapalı Reflaks Titrimetrik Metot
TOPLAM KJELDAHL-AZOTU S.M 4500 Norg Kjeldahl Metodu
ASKIDA KATI MADDE (AKM) S.M 2540 D. Gravimetrik Metot
pH S.M 4500 H+B. Elektrometrik Metot
Tablo 15.1.a: Genelde Demir-Çelik Üretimi
SEKTÖR TABLOSU METOTLAR
KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ) S.M 5220 C. Kapalı Reflaks Titrimetrik Metot
YAĞ VE GRES S.M 5520. D Sokslet Ektraksiyon Metodu
ÇÖKEBİLİR KATI MADDE S.M 2540 F Volumetrik Metot
KURŞUN (Pb) S.M 3120 B. ICP OES Metodu
DEMİR (Fe) S.M 3120 B. ICP OES Metodu
ÇİNKO (Zn) S.M 3120 B. ICP OES Metodu
pH S.M 4500 H+B. Elektrometrik Metot
Tablo 15.1.b: Demir-Çelik İşleme Tesisleri DÖKÜM TESİSLERİ
SEKTÖR TABLOSU METOTLAR
KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ) S.M 5220 C. Kapalı Reflaks Titrimetrik Metot
ÇÖKEBİLİR KATI MADDE S.M 2540 F Volumetrik Metot
Tablo 15.1.b: Demir-Çelik İşleme Tesisleri TENEKE ÜRETİMİ
SEKTÖR TABLOSU METOTLAR
KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ) S.M 5220 C. Kapalı Reflaks Titrimetrik Metot
Tablo 15.1.b: Demir-Çelik İşleme Tesisleri KURŞUNLAMA VE PATENEME ÜNİTELERİ
SEKTÖR TABLOSU METOTLAR
KURŞUN (Pb) S.M 3120 B. ICP OES Metodu
Tablo 15.2: Sektör: Metal Sanayii (Genelde Metal Hazırlama ve İşleme)
SEKTÖR TABLOSU METOTLAR
KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ) S.M 5220 C. Kapalı Reflaks Titrimetrik Metot
ASKIDA KATI MADDE (AKM) S.M 2540 D. Gravimetrik Metot
YAĞ VE GRES S.M 5520. D Sokslet Ektraksiyon Metodu
AMONYUM AZOTU (NH4-N) S.M 4500 NH3- F Fenat Metodu
NİTRİT AZOTU (NO2-N) S.M 4500 NO2B. Kolorimetrik Metot / 4110 B. İyon Kromatografi Metodu
AKTİF KLOR S.M 4500 Cl F. DPD Titrimetrik Metot
SÜLFÜR (S‾2) S.M 4500 S-2 F. Titrimetrik metot / İşletme İçi Metot (İyon Kromatografi)
TOPLAM KROM* S.M 3030 – 3120 Ön işlem – ICP OES Metodu
KROM (Cr+6)* S.M 3500 Cr. B Kolorimetrik Metot / 3500 Cr. C iyon Kromatografi Metodu
KURŞUN (Pb)* S.M 3120 B. ICP OES Metodu
TOPLAM SİYANÜR (CNˉ)* S.M 4500 CN C- E Ön İşlem (Distilasyon) – Spektrofotometirk Metot
CİVA (Hg)* S.M 3112 B. AAS Soğuk Buhar Metodu
KADMİYUM (Cd)* S.M 3120 B. ICP OES Metodu
ALÜMİNYUM (Al)* S.M 3120 B. ICP OES Metodu
DEMİR (Fe)* S.M 3120 B. ICP OES Metodu
FLORÜR (Fˉ)* S.M 4110 B. İyon Kromatografi Metodu
BAKIR (Cu)* S.M 3120 B. ICP OES Metodu
NİKEL (Ni)* S.M 3120 B. ICP OES Metodu
ÇİNKO (Zn)* S.M 3120 B. ICP OES Metodu
GÜMÜŞ (Ag)* S.M 3120 B. ICP OES Metodu
BALIK BİYODENEYİ (ZSF) Taşerona Yaptırılan Analiz Parametresidir.
pH S.M 4500 H+B. Elektrometrik Metot
Tablo 15.3: Sektör: Metal Sanayii (Galvanizleme)
SEKTÖR TABLOSU METOTLAR
KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ) S.M 5220 C. Kapalı Reflaks Titrimetrik Metot
ASKIDA KATI MADDE (AKM) S.M 2540 D. Gravimetrik Metot
YAĞ VE GRES S.M 5520. D Sokslet Ektraksiyon Metodu
AMONYUM AZOTU (NH4-N) S.M 4500 NH3- F Fenat Metodu
AKTİF KLOR S.M 4500 Cl F. DPD Titrimetrik Metot
TOPLAM KROM S.M 3030 – 3120 Ön işlem – ICP OES Metodu
KROM (Cr+6) S.M 3500 Cr. B Kolorimetrik Metot / 3500 Cr. C iyon Kromatografi Metodu
KURŞUN (Pb) S.M 3120 B. ICP OES Metodu
TOPLAM SİYANÜR (CNˉ) S.M 4500 CN C- E Ön İşlem (Distilasyon) – Spektrofotometirk Metot
KADMİYUM (Cd) S.M 3120 B. ICP OES Metodu
ALÜMİNYUM (Al) S.M 3120 B. ICP OES Metodu
DEMİR (Fe) S.M 3120 B. ICP OES Metodu
FLORÜR (Fˉ) S.M 4110 B. İyon Kromatografi Metodu
BAKIR (Cu) S.M 3120 B. ICP OES Metodu
NİKEL (Ni) S.M 3120 B. ICP OES Metodu
ÇİNKO (Zn) S.M 3120 B. ICP OES Metodu
GÜMÜŞ (Ag) S.M 3120 B. ICP OES Metodu
BALIK BİYODENEYİ (ZSF) Taşerona Yaptırılan Analiz Parametresidir.
pH S.M 4500 H+B. Elektrometrik Metot
Tablo 15.4: Sektör: Metal Sanayii (Dağlama İşlemi)
SEKTÖR TABLOSU METOTLAR
KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ) S.M 5220 C. Kapalı Reflaks Titrimetrik Metot
ASKIDA KATI MADDE (AKM) S.M 2540 D. Gravimetrik Metot
YAĞ VE GRES S.M 5520. D Sokslet Ektraksiyon Metodu
NİTRİT AZOTU (NO2-N) S.M 4500 NO2B. Kolorimetrik Metot / 4110 B. İyon Kromatografi Metodu
AKTİF KLOR S.M 4500 Cl F. DPD Titrimetrik Metot
TOPLAM KROM S.M 3030 – 3120 Ön işlem – ICP OES Metodu
KROM (Cr+6) S.M 3500 Cr. B Kolorimetrik Metot / 3500 Cr. C iyon Kromatografi Metodu
ALÜMİNYUM (Al) S.M 3120 B. ICP OES Metodu
DEMİR (Fe) S.M 3120 B. ICP OES Metodu
FLORÜR (Fˉ) S.M 4110 B. İyon Kromatografi Metodu
BAKIR (Cu) S.M 3120 B. ICP OES Metodu
NİKEL (Ni) S.M 3120 B. ICP OES Metodu
ÇİNKO (Zn) S.M 3120 B. ICP OES Metodu
BALIK BİYODENEYİ (ZSF) Taşerona Yaptırılan Analiz Parametresidir.
pH S.M 4500 H+B. Elektrometrik Metot
Tablo 15.5: Sektör: Metal Sanayii (Elektrolitik Kaplama, Elektroliz Usulüyle Kaplama)
SEKTÖR TABLOSU METOTLAR
KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ) S.M 5220 C. Kapalı Reflaks Titrimetrik Metot
ASKIDA KATI MADDE (AKM) S.M 2540 D. Gravimetrik Metot
YAĞ VE GRES S.M 5520. D Sokslet Ektraksiyon Metodu
NİTRİT AZOTU (NO2-N) S.M 4500 NO2B. Kolorimetrik Metot / 4110 B. İyon Kromatografi Metodu
AKTİF KLOR S.M 4500 Cl F. DPD Titrimetrik Metot
TOPLAM KROM S.M 3030 – 3120 Ön işlem – ICP OES Metodu
KROM (Cr+6) S.M 3500 Cr. B Kolorimetrik Metot / 3500 Cr. C iyon Kromatografi Metodu
ALÜMİNYUM (Al) S.M 3120 B. ICP OES Metodu
FLORÜR (Fˉ) S.M 4110 B. İyon Kromatografi Metodu
ÇİNKO (Zn) S.M 3120 B. ICP OES Metodu
KADMİYUM (Cd) S.M 3120 B. ICP OES Metodu
BALIK BİYODENEYİ (ZSF) Taşerona Yaptırılan Analiz Parametresidir.
pH S.M 4500 H+B. Elektrometrik Metot

 

Tablo 15.6: Sektör: Metal Sanayii (Metal Renklendirme)
SEKTÖR TABLOSU METOTLAR
KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ) S.M 5220 C. Kapalı Reflaks Titrimetrik Metot
ASKIDA KATI MADDE (AKM) S.M 2540 D. Gravimetrik Metot
YAĞ VE GRES S.M 5520. D Sokslet Ektraksiyon Metodu
NİTRİT AZOTU (NO2-N) S.M 4500 NO2B. Kolorimetrik Metot / 4110 B. İyon Kromatografi Metodu
AKTİF KLOR S.M 4500 Cl F. DPD Titrimetrik Metot
TOPLAM KROM S.M 3030 – 3120 Ön işlem – ICP OES Metodu
KROM (Cr+6) S.M 3500 Cr. B Kolorimetrik Metot / 3500 Cr. C iyon Kromatografi Metodu
DEMİR (Fe) S.M 3120 B. ICP OES Metodu
NİKEL (Ni) S.M 3120 B. ICP OES Metodu
BALIK BİYODENEYİ (ZSF) Taşerona Yaptırılan Analiz Parametresidir.
pH S.M 4500 H+B. Elektrometrik Metot
Renk S.M 2120 C Spektrofotometrik Metot
Tablo 15.7: Sektör: Metal Sanayii (Sıcak Galvanizleme Çinko Kaplama) Tesisleri
SEKTÖR TABLOSU METOTLAR
KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ) S.M 5220 C. Kapalı Reflaks Titrimetrik Metot
ASKIDA KATI MADDE (AKM) S.M 2540 D. Gravimetrik Metot
YAĞ VE GRES S.M 5520. D Sokslet Ektraksiyon Metodu
AMONYUM AZOTU (NH4-N) S.M 4500 NH3- F Fenat Metodu
KADMİYUM (Cd) S.M 3120 B. ICP OES Metodu
DEMİR (Fe) S.M 3120 B. ICP OES Metodu
FLORÜR (Fˉ) S.M 4110 B. İyon Kromatografi Metodu
ÇİNKO (Zn) S.M 3120 B. ICP OES Metodu
BALIK BİYODENEYİ (ZSF) Taşerona Yaptırılan Analiz Parametresidir.
pH S.M 4500 H+B. Elektrometrik Metot

 

Tablo 15.8: Sektör: Metal Sanayii (Su Verme, Sereştirme Tesisleri)
SEKTÖR TABLOSU METOTLAR
KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ) S.M 5220 C. Kapalı Reflaks Titrimetrik Metot
ASKIDA KATI MADDE (AKM) S.M 2540 D. Gravimetrik Metot
YAĞ VE GRES S.M 5520. D Sokslet Ektraksiyon Metodu
NİTRİT AZOTU (NO2-N) S.M 4500 NO2B. Kolorimetrik Metot / 4110 B. İyon Kromatografi Metodu
AKTİF KLOR S.M 4500 Cl F. DPD Titrimetrik Metot
TOPLAM SİYANÜR (CNˉ) S.M 4500 CN C- E Ön İşlem (Distilasyon) – Spektrofotometirk Metot
BALIK BİYODENEYİ (ZSF) Taşerona Yaptırılan Analiz Parametresidir.
pH S.M 4500 H+B. Elektrometrik Metot
Tablo 15.9: Sektör: Metal Sanayii (İletken Plaka İmalatı)
SEKTÖR TABLOSU METOTLAR
KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ) S.M 5220 C. Kapalı Reflaks Titrimetrik Metot
ASKIDA KATI MADDE (AKM) S.M 2540 D. Gravimetrik Metot
YAĞ VE GRES S.M 5520. D Sokslet Ektraksiyon Metodu
AMONYUM AZOTU (NH4-N) S.M 4500 NH3- F Fenat Metodu
SÜLFÜR (S‾2) S.M 4500 S-2 F. Titrimetrik metot / İşletme İçi Metot (İyon Kromatografi)
TOPLAM KROM S.M 3030 – 3120 Ön işlem – ICP OES Metodu
KROM (Cr+6) S.M 3500 Cr. B Kolorimetrik Metot / 3500 Cr. C iyon Kromatografi Metodu
KURŞUN (Pb) S.M 3120 B. ICP OES Metodu
TOPLAM SİYANÜR (CNˉ) S.M 4500 CN C- E Ön İşlem (Distilasyon) – Spektrofotometirk Metot
DEMİR (Fe) S.M 3120 B. ICP OES Metodu
FLORÜR (Fˉ) S.M 4110 B. İyon Kromatografi Metodu
BAKIR (Cu) S.M 3120 B. ICP OES Metodu
NİKEL (Ni) S.M 3120 B. ICP OES Metodu
GÜMÜŞ (Ag) S.M 3120 B. ICP OES Metodu
BALIK BİYODENEYİ (ZSF) Taşerona Yaptırılan Analiz Parametresidir.
pH S.M 4500 H+B. Elektrometrik Metot
Tablo 15.10: Sektör: Metal Sanayii (Akü İmalatı , Stabilizatör İmali, Birincil ve İkincil Akümülatör, Batarya ve Pil İmalatı ve Benzeri.)
SEKTÖR TABLOSU METOTLAR
KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ) S.M 5220 C. Kapalı Reflaks Titrimetrik Metot
ASKIDA KATI MADDE (AKM) S.M 2540 D. Gravimetrik Metot
YAĞ VE GRES S.M 5520. D Sokslet Ektraksiyon Metodu
AMONYUM AZOTU (NH4-N) S.M 4500 NH3- F Fenat Metodu
SÜLFÜR (S‾2) S.M 4500 S-2 F. Titrimetrik metot / İşletme İçi Metot (İyon Kromatografi)
KURŞUN (Pb) S.M 3120 B. ICP OES Metodu
CİVA (Hg) S.M 3112 B. AAS Soğuk Buhar Metodu
KADMİYUM (Cd) S.M 3120 B. ICP OES Metodu
DEMİR (Fe) S.M 3120 B. ICP OES Metodu
BAKIR (Cu) S.M 3120 B. ICP OES Metodu
NİKEL (Ni) S.M 3120 B. ICP OES Metodu
ÇİNKO (Zn) S.M 3120 B. ICP OES Metodu
GÜMÜŞ (Ag) S.M 3120 B. ICP OES Metodu
BALIK BİYODENEYİ (ZSF) Taşerona Yaptırılan Analiz Parametresidir.
pH S.M 4500 H+B. Elektrometrik Metot

 

Tablo 15.11: Sektör: Metal Sanayii (Sırlama, Emayeleme, Mineleme Tesisleri)
SEKTÖR TABLOSU METOTLAR
KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ) S.M 5220 C. Kapalı Reflaks Titrimetrik Metot
ASKIDA KATI MADDE (AKM) S.M 2540 D. Gravimetrik Metot
YAĞ VE GRES S.M 5520. D Sokslet Ektraksiyon Metodu
AMONYUM AZOTU (NH4-N) S.M 4500 NH3- F Fenat Metodu
NİTRİT AZOTU (NO2-N) S.M 4500 NO2B. Kolorimetrik Metot / 4110 B. İyon Kromatografi Metodu
TOPLAM KROM S.M 3030 – 3120 Ön işlem – ICP OES Metodu
KROM (Cr+6) S.M 3500 Cr. B Kolorimetrik Metot / 3500 Cr. C iyon Kromatografi Metodu
KURŞUN (Pb) S.M 3120 B. ICP OES Metodu
KADMİYUM (Cd) S.M 3120 B. ICP OES Metodu
ALÜMİNYUM (Al) S.M 3120 B. ICP OES Metodu
DEMİR (Fe) S.M 3120 B. ICP OES Metodu
FLORÜR (Fˉ) S.M 4110 B. İyon Kromatografi Metodu
BAKIR (Cu) S.M 3120 B. ICP OES Metodu
NİKEL (Ni) S.M 3120 B. ICP OES Metodu
ÇİNKO (Zn) S.M 3120 B. ICP OES Metodu
BALIK BİYODENEYİ (ZSF) Taşerona Yaptırılan Analiz Parametresidir.
pH S.M 4500 H+B. Elektrometrik Metot
Tablo 15.12: Sektör: Metal Sanayii (Metal Taşlama ve Zımparalama Tesisleri)
SEKTÖR TABLOSU METOTLAR
KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ) S.M 5220 C. Kapalı Reflaks Titrimetrik Metot
ASKIDA KATI MADDE (AKM) S.M 2540 D. Gravimetrik Metot
YAĞ VE GRES S.M 5520. D Sokslet Ektraksiyon Metodu
AMONYUM AZOTU (NH4-N) S.M 4500 NH3- F Fenat Metodu
NİTRİT AZOTU (NO2-N) S.M 4500 NO2B. Kolorimetrik Metot / 4110 B. İyon Kromatografi Metodu
TOPLAM KROM S.M 3030 – 3120 Ön işlem – ICP OES Metodu
KROM (Cr+6) S.M 3500 Cr. B Kolorimetrik Metot / 3500 Cr. C iyon Kromatografi Metodu
KURŞUN (Pb) S.M 3120 B. ICP OES Metodu
TOPLAM SİYANÜR (CNˉ) S.M 4500 CN C- E Ön İşlem (Distilasyon) – Spektrofotometirk Metot
KADMİYUM (Cd) S.M 3120 B. ICP OES Metodu
ALÜMİNYUM (Al) S.M 3120 B. ICP OES Metodu
DEMİR (Fe) S.M 3120 B. ICP OES Metodu
FLORÜR (Fˉ) S.M 4110 B. İyon Kromatografi Metodu
BAKIR (Cu) S.M 3120 B. ICP OES Metodu
NİKEL (Ni) S.M 3120 B. ICP OES Metodu
ÇİNKO (Zn) S.M 3120 B. ICP OES Metodu
BALIK BİYODENEYİ (ZSF) Taşerona Yaptırılan Analiz Parametresidir.
pH S.M 4500 H+B. Elektrometrik Metot
Tablo 15.14: Sektör: Metal Sanayii (Laklama/Boyama)
SEKTÖR TABLOSU METOTLAR
KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ) S.M 5220 C. Kapalı Reflaks Titrimetrik Metot
ASKIDA KATI MADDE (AKM) S.M 2540 D. Gravimetrik Metot
YAĞ VE GRES S.M 5520. D Sokslet Ektraksiyon Metodu
TOPLAM KROM S.M 3030 – 3120 Ön işlem – ICP OES Metodu
KROM (Cr+6) S.M 3500 Cr. B Kolorimetrik Metot / 3500 Cr. C iyon Kromatografi Metodu
KURŞUN (Pb) S.M 3120 B. ICP OES Metodu
KADMİYUM (Cd) S.M 3120 B. ICP OES Metodu
ALÜMİNYUM (Al) S.M 3120 B. ICP OES Metodu
DEMİR (Fe) S.M 3120 B. ICP OES Metodu
BAKIR (Cu) S.M 3120 B. ICP OES Metodu
NİKEL (Ni) S.M 3120 B. ICP OES Metodu
ÇİNKO (Zn) S.M 3120 B. ICP OES Metodu
BALIK BİYODENEYİ (ZSF) Taşerona Yaptırılan Analiz Parametresidir.
pH S.M 4500 H+B. Elektrometrik Metot
Renk S.M 2120 C Spektrofotometrik Metot

 

Tablo 15.15: Sektör: Metal Sanayii (Alüminyum Hariç Olmak Üzere Demir Dışı Metal Üretimi)
SEKTÖR TABLOSU METOTLAR
KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ) S.M 5220 C. Kapalı Reflaks Titrimetrik Metot
ASKIDA KATI MADDE (AKM) S.M 2540 D. Gravimetrik Metot
KADMİYUM (Cd)* S.M 3120 B. ICP OES Metodu
YAĞ VE GRES S.M 5520. D Sokslet Ektraksiyon Metodu
CİVA (Hg)* S.M 3112 B. AAS Soğuk Buhar Metodu
ÇİNKO (Zn)* S.M 3120 B. ICP OES Metodu
KURŞUN (Pb)* S.M 3120 B. ICP OES Metodu
BAKIR (Cu)* S.M 3120 B. ICP OES Metodu
DEMİR (Fe)* S.M 3120 B. ICP OES Metodu
TOPLAM KROM* S.M 3030 – 3120 Ön işlem – ICP OES Metodu
KROM (Cr+6)* S.M 3500 Cr. B Kolorimetrik Metot / 3500 Cr. C iyon Kromatografi Metodu
ARSENİK* S.M 3120 B. ICP OES Metodu
NİKEL (Ni)* S.M 3120 B. ICP OES Metodu
TOPLAM SİYANÜR (CNˉ)* S.M 4500 CN C- E Ön İşlem (Distilasyon) – Spektrofotometirk Metot
pH S.M 4500 H+B. Elektrometrik Metot
Tablo 15.16: Sektör: Metal Sanayii (Alüminyum Oksit ve Alüminyum İzabesi)
SEKTÖR TABLOSU METOTLAR
KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ) S.M 5220 C. Kapalı Reflaks Titrimetrik Metot
ASKIDA KATI MADDE (AKM) S.M 2540 D. Gravimetrik Metot
YAĞ VE GRES S.M 5520. D Sokslet Ektraksiyon Metodu
ALÜMİNYUM S.M 3120 B. ICP OES Metodu
AKTİF KLOR S.M 4500 Cl F. DPD Titrimetrik Metot
FLORÜR S.M 4110 B. İyon Kromatografi Metodu
pH S.M 4500 H+B. Elektrometrik Metot
Tablo 15.17: Sektör: Metal Sanayii (Demir ve Demir Dışı Dökümhane ve Metal Şekillendirme)
SEKTÖR TABLOSU METOTLAR
KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ) S.M 5220 C. Kapalı Reflaks Titrimetrik Metot
ASKIDA KATI MADDE (AKM) S.M 2540 D. Gravimetrik Metot
YAĞ VE GRES S.M 5520. D Sokslet Ektraksiyon Metodu
KADMİYUM (Cd)* S.M 3120 B. ICP OES Metodu
CİVA (Hg)* S.M 3112 B. AAS Soğuk Buhar Metodu
ÇİNKO (Zn)* S.M 3120 B. ICP OES Metodu
KURŞUN (Pb)* S.M 3120 B. ICP OES Metodu
BAKIR (Cu)* S.M 3120 B. ICP OES Metodu
DEMİR (Fe)* S.M 3120 B. ICP OES Metodu
TOPLAM KROM* S.M 3030 – 3120 Ön işlem – ICP OES Metodu
KROM (Cr+6)* S.M 3500 Cr. B Kolorimetrik Metot / 3500 Cr. C iyon Kromatografi Metodu
ARSENİK* S.M 3120 B. ICP OES Metodu
ALUMİNYUM S.M 3120 B. ICP OES Metodu
NİKEL (Ni)* S.M 3120 B. ICP OES Metodu
TOPLAM SİYANÜR (CNˉ)* S.M 4500 CN C- E Ön İşlem (Distilasyon) – Spektrofotometirk Metot
pH S.M 4500 H+B. Elektrometrik Metot
TABLO 16:AĞAÇ MAMÜLLERİ VE MOBİLYA SANAYİİ ATIK SULARININ ALICI ORTAMA DEŞARJ STANDARARI (SUNTA, DURALİT, KERESTE, DOĞRAMA, KUTU, AMBALAJ, MEKİK VE BENZERİ)
SEKTÖR TABLOSU METOTLAR
KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ) S.M 5220 C. Kapalı Reflaks Titrimetrik Metot
ÇÖKEBİLİR KATI MADDE S.M 2540 F Volumetrik Metot
pH S.M 4500 H+B. Elektrometrik Metot
TABLO 17: SERİ MAKİNA İMALATI, ELEKTRİK MAKİNALARI VE TECHİZATI,YEDEK PARÇA SANAYİİ ATIK SULARININ ALICI ORTAMA DEŞARJ STANDARARI
SEKTÖR TABLOSU METOTLAR
KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ) S.M 5220 C. Kapalı Reflaks Titrimetrik Metot
YAĞ VE GRES S.M 5520. D Sokslet Ektraksiyon Metodu
AMONYUM AZOTU (NH4-N) S.M 4500 NH3- F Fenat Metodu
KROM (Cr+6) S.M 3500 Cr. B Kolorimetrik Metot / 3500 Cr. C iyon Kromatografi Metodu
KURŞUN (Pb) S.M 3120 B. ICP OES Metodu
TOPLAM SİYANÜR (CNˉ) S.M 4500 CN C- E Ön İşlem (Distilasyon) – Spektrofotometirk Metot
pH S.M 4500 H+B. Elektrometrik Metot

 

Tablo 18.1: Sektör: Motorlu ve Motorsuz Taşıt Tamirhaneleri (Oto, Traktör Tamirhaneleri ve Benzerleri)
SEKTÖR TABLOSU METOTLAR
YAĞ VE GRES S.M 5520. D Sokslet Ektraksiyon Metodu
AMONYUM AZOTU (NH4-N) S.M 4500 NH3- F Fenat Metodu
TOPLAM SİYANÜR (CNˉ) S.M 4500 CN C- E Ön İşlem (Distilasyon) – Spektrofotometirk Metot
TOPLAM KROM S.M 3030 – 3120 Ön işlem – ICP OES Metodu
BALIK BİYODENEYİ (ZSF) Taşerona Yaptırılan Analiz Parametresidir.
pH S.M 4500 H+B. Elektrometrik Metot
Tablo 18.2: Sektör: Taşıt Fabrikaları (Otomobil, Kamyon, Traktör, Minibüs, Bisiklet, Motosiklet ve Benzeri Taşıt Aracı Üreten Fabrikalar)
SEKTÖR TABLOSU METOTLAR  
YAĞ VE GRES S.M 5520. D Sokslet Ektraksiyon Metodu  
AMONYUM AZOTU (NH4-N) S.M 4500 NH3- F Fenat Metodu  
TOPLAM SİYANÜR (CNˉ) S.M 4500 CN C- E Ön İşlem (Distilasyon) – Spektrofotometirk Metot  
TOPLAM KROM S.M 3030 – 3120 Ön işlem – ICP OES Metodu  
BALIK BİYODENEYİ (ZSF) Taşerona Yaptırılan Analiz Parametresidir.  
pH SEKTÖR TABLOSU METOTLAR
  KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ) S.M 5220 C. Kapalı Reflaks Titrimetrik Metot
  ASKIDA KATI MADDE (AKM) S.M 2540 D. Gravimetrik Metot
  YAĞ VE GRES S.M 5520. D Sokslet Ektraksiyon Metodu
  AMONYUM AZOTU (NH4-N) S.M 4500 NH3- F Fenat Metodu
  NİTRİT AZOTU (NO2-N) S.M 4500 NO2B. Kolorimetrik Metot / 4110 B. İyon Kromatografi Metodu
  SERBEST SİYANÜR (CNˉ) S.M 4500 CN E Spektrofotometrik Metot
  TOPLAM KROM S.M 3030 – 3120 Ön işlem – ICP OES Metodu
  KROM (Cr+6) S.M 3500 Cr. B Kolorimetrik Metot / 3500 Cr. C iyon Kromatografi Metodu
  NİKEL (Ni) S.M 3120 B. ICP OES Metodu
  KADMİYUM (Cd) S.M 3120 B. ICP OES Metodu
  DEMİR (Fe) S.M 3120 B. ICP OES Metodu
  ALÜMİNYUM (Al) S.M 3120 B. ICP OES Metodu
  KURŞUN (Pb) S.M 3120 B. ICP OES Metodu
  BAKIR (Cu) S.M 3120 B. ICP OES Metodu
  ÇİNKO (Zn) S.M 3120 B. ICP OES Metodu
  CİVA (Hg) S.M 3112 B. AAS Soğuk Buhar Metodu
  FLORÜR (Fˉ) S.M 4110 B. İyon Kromatografi Metodu
  BALIK BİYODENEYİ (ZSF) Taşerona Yaptırılan Analiz Parametresidir.
  pH S.M 4500 H+B. Elektrometrik Metot
  Renk S.M 2120 C Spektrofotometrik Metot
Tablo 18.3: Sektör: Tersaneler ve Gemi Söküm Tesisleri (*)
SEKTÖR TABLOSU METOTLAR
KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ) S.M 5220 C. Kapalı Reflaks Titrimetrik Metot
YAĞ VE GRES S.M 5520. D Sokslet Ektraksiyon Metodu
TOPLAM SİYANÜR (CNˉ) S.M 4500 CN C- E Ön İşlem (Distilasyon) – Spektrofotometirk Metot
TOPLAM KROM S.M 3030 – 3120 Ön işlem – ICP OES Metodu
BALIK BİYODENEYİ (ZSF) Taşerona Yaptırılan Analiz Parametresidir.
pH S.M 4500 H+B. Elektrometrik Metot

 

Tablo 19: Karışık Endüstriyel Atık Suların Alıcı Ortama Deşarj Standararı Küçük Ve Büyük Organize Sanayi Bölgeleri Ve Sektör Belirlemesi Yapılamayan Diğer Sanayiler)
SEKTÖR TABLOSU METOTLAR
KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ) S.M 5220 C. Kapalı Reflaks Titrimetrik Metot
ASKIDA KATI MADDE (AKM) S.M 2540 D. Gravimetrik Metot
YAĞ VE GRES S.M 5520. D Sokslet Ektraksiyon Metodu
TOPLAM FOSFOR S.M 3030 – 3120 Ön işlem – ICP OES Metodu / S.M 4500 P B- E Ön işlem – Spektrofotometrik Metot
TOPLAM KROM S.M 3030 – 3120 Ön işlem – ICP OES Metodu
KROM (Cr+6) S.M 3500 Cr. B Kolorimetrik Metot / 3500 Cr. C iyon Kromatografi Metodu
KURŞUN (Pb) S.M 3120 B. ICP OES Metodu
TOPLAM SİYANÜR (CNˉ) S.M 4500 CN C- E Ön İşlem (Distilasyon) – Spektrofotometirk Metot
KADMİYUM (Cd) S.M 3120 B. ICP OES Metodu
DEMİR (Fe) S.M 3120 B. ICP OES Metodu
FLORÜR (Fˉ) S.M 4110 B. İyon Kromatografi Metodu
BAKIR (Cu) S.M 3120 B. ICP OES Metodu
ÇİNKO (Zn) S.M 3120 B. ICP OES Metodu
CİVA (Hg) S.M 3112 B. AAS Soğuk Buhar Metodu
SÜLFAT (SO4) S.M 4110 B. İyon Kromatografi Metodu
TOPLAM KJELDAHL-AZOTU S.M 4500 Norg Kjeldahl Metodu
BALIK BİYODENEYİ (ZSF) Taşerona Yaptırılan Analiz Parametresidir.
pH S.M 4500 H+B. Elektrometrik Metot
Tablo 20.1: Sektör: Endüstriyel Nitelikli Diğer Atıksular (Endüstriyel Soğutma Suları ve Benzerleri)
SEKTÖR TABLOSU METOTLAR
KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ) S.M 5220 C. Kapalı Reflaks Titrimetrik Metot
YAĞ VE GRES S.M 5520. D Sokslet Ektraksiyon Metodu
BALIK BİYODENEYİ (ZSF) Taşerona Yaptırılan Analiz Parametresidir.
SICAKLIK S.M 2550 B. Laboratuvar Metodu – ** Numune Laboratuvarımızca Alındığında Raporlanabilir.
pH S.M 4500 H+B. Elektrometrik Metot
Tablo 20.2: Sektör: Endüstriyel Nitelikli Diğer Atıksular (Hava Kirliliğini Kontrol Amacıyla Kullanılan Sulu Filtrelerin Çıkış Suları ve Benzerleri)
SEKTÖR TABLOSU METOTLAR
KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ) S.M 5220 C. Kapalı Reflaks Titrimetrik Metot
ASKIDA KATI MADDE (AKM) S.M 2540 D. Gravimetrik Metot
SÜLFAT (SO4‾2) S.M 4110 B. İyon Kromatografi Metodu
BALIK BİYODENEYİ (ZSF) Taşerona Yaptırılan Analiz Parametresidir.
SICAKLIK S.M 2550 B. Laboratuvar Metodu – ** Numune Laboratuvarımızca Alındığında Raporlanabilir.
pH S.M 4500 H+B. Elektrometrik Metot
Tablo 20.3: Sektör: Endüstriyel Nitelikli Diğer Atıksular (Benzin İstasyonları, Yer ve Taşıt Yıkama Atık Suları)
SEKTÖR TABLOSU METOTLAR
KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ) S.M 5220 C. Kapalı Reflaks Titrimetrik Metot
YAĞ VE GRES S.M 5520. D Sokslet Ektraksiyon Metodu
BALIK BİYODENEYİ (ZSF) Taşerona Yaptırılan Analiz Parametresidir.
pH S.M 4500 H+B. Elektrometrik Metot
Tablo 20.4: Sektör: Endüstriyel Nitelikli Diğer Atıksular (Tutkal ve Zamk Üretimi)
SEKTÖR TABLOSU METOTLAR
KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ) S.M 5220 C. Kapalı Reflaks Titrimetrik Metot
pH S.M 4500 H+B. Elektrometrik Metot
Tablo 20.5: Sektör: Endüstriyel Nitelikli Diğer Atıksular (İçme Suyu Filtrelerinin Geri Yıkama Suları ve Benzerleri)
SEKTÖR TABLOSU METOTLAR
KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ) S.M 5220 C. Kapalı Reflaks Titrimetrik Metot
ASKIDA KATI MADDE (AKM) S.M 2540 D. Gravimetrik Metot
pH S.M 4500 H+B. Elektrometrik Metot
Tablo 20.6: Sektör: Katı Artık Değerlendirme ve Bertaraf Tesisleri
SEKTÖR TABLOSU METOTLAR
KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ) S.M 5220 C. Kapalı Reflaks Titrimetrik Metot
TOPLAM KJELDAHL-AZOTU S.M 4500 Norg Kjeldahl Metodu
ASKIDA KATI MADDE (AKM) S.M 2540 D. Gravimetrik Metot
YAĞ VE GRES S.M 5520. D Sokslet Ektraksiyon Metodu
TOPLAM FOSFOR (P) S.M 3030 – 3120 Ön işlem – ICP OES Metodu / S.M 4500 P B- E Ön işlem – Spektrofotometrik Metot
TOPLAM KROM S.M 3030 – 3120 Ön işlem – ICP OES Metodu
KROM (Cr+6) S.M 3500 Cr. B Kolorimetrik Metot / 3500 Cr. C iyon Kromatografi Metodu
KURŞUN (Pb) S.M 3120 B. ICP OES Metodu
TOPLAM SİYANÜR (CNˉ) S.M 4500 CN C- E Ön İşlem (Distilasyon) – Spektrofotometirk Metot
KADMİYUM (Cd) S.M 3120 B. ICP OES Metodu
DEMİR (Fe) S.M 3120 B. ICP OES Metodu
FLORÜR (Fˉ) S.M 4110 B. İyon Kromatografi Metodu
BAKIR (Cu) S.M 3120 B. ICP OES Metodu
ÇİNKO (Zn) S.M 3120 B. ICP OES Metodu
BALIK BİYODENEYİ (ZSF) Taşerona Yaptırılan Analiz Parametresidir.
pH S.M 4500 H+B. Elektrometrik Metot
Renk S.M 2120 C Spektrofotometrik Metot
Tablo 20.7: Sektör: Su Yumuşatma, Demineralizasyon ve Rejenerasyon, Aktif Karbon Yıkama ve Rejenerasyon Tesisleri
SEKTÖR TABLOSU METOTLAR
KLORÜR* S.M 4110 B. Iyon Kromatografi Metodu
SÜLFAT (SO4‾2) S.M 4110 B. İyon Kromatografi Metodu
DEMİR (Fe) S.M 3120 B ICP OES Metodu
BALIK BİYODENEYİ (ZSF) Taşerona Yaptırılan Analiz Parametresidir.
pH S.M 4500 H+B. Elektrometrik Metot
Tablo 20.8: Sektör: Biodizel Tesisleri
SEKTÖR TABLOSU METOTLAR
KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI(KOİ) S.M 5220 C. Kapalı Reflaks Titrimetrik Metot
ASKIDA KATI MADDE(AKM) S.M 2540 D. Gravimetrik Metot
YAĞ VE GRES S.M 5520. D Sokslet Ektraksiyon Metodu
SÜLFİT S.M. 4500 SO3-2 B Titrimetrik Metot / TS EN ISO 10304-3 İyon Kromatografi Metodu
KLORÜR* S.M 4110 B. Iyon Kromatografi Metodu
DEMİR(Fe) S.M 3120 B. ICP OES Metodu
TOPLAM FOSFOR(P) S.M 3030 – 3120 Ön işlem – ICP OES Metodu / S.M 4500 P B- E Ön işlem – Spektrofotometrik Metot
PH S.M 4500 H+B. Elektrometrik Metot
SICAKLIK S.M 2550 B. Laboratuvar Metodu – ** Numune Laboratuvarımızca Alındığında Raporlanabilir.
Renk S.M 2120 C Spektrofotometrik Metot
Tablo 21.1: Sektör: Evsel Nitelikli Atıksular (Sınıf 1: Kirlilik Yükü Ham BOİ Olarak 5-120 Kg/Gün Arasında, Nüfus =84- 2000)
SEKTÖR TABLOSU METOTLAR
BİYOKİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (BOİ5) S.M 5210 B 5 Günlük BOI Metodu
KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ) S.M 5220 C. Kapalı Reflaks Titrimetrik Metot
ASKIDA KATI MADDE (AKM) S.M 2540 D. Gravimetrik Metot
pH S.M 4500 H+B. Elektrometrik Metot
Tablo 21.2: Sektör: Evsel Nitelikli Atıksular (Sınıf 2: Kirlilik Yükü Ham BOİ Olarak 120-600 Kg/Gün, Nüfus = 2000-10000)
SEKTÖR TABLOSU METOTLAR
BİYOKİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (BOİ5) S.M 5210 B 5 Günlük BOI Metodu
KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ) S.M 5220 C. Kapalı Reflaks Titrimetrik Metot
ASKIDA KATI MADDE (AKM) S.M 2540 D. Gravimetrik Metot
pH S.M 4500 H+B. Elektrometrik Metot
Tablo 21.3: Sektör: Evsel Nitelikli Atıksular (Sınıf 3: Kirlilik Yükü Ham BOİ Olarak 600-6000Kg/Gün’den Büyük, Nüfus=10000-100000)
SEKTÖR TABLOSU METOTLAR
BİYOKİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (BOİ5) S.M 5210 B 5 Günlük BOI Metodu
KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ) S.M 5220 C. Kapalı Reflaks Titrimetrik Metot
ASKIDA KATI MADDE (AKM) S.M 2540 D. Gravimetrik Metot
pH S.M 4500 H+B. Elektrometrik Metot
”Tablo
SEKTÖR TABLOSU METOTLAR
BİYOKİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (BOİ5) S.M 5210 B 5 Günlük BOI Metodu
KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ) S.M 5220 C. Kapalı Reflaks Titrimetrik Metot
ASKIDA KATI MADDE (AKM) S.M 2540 D. Gravimetrik Metot
pH S.M 4500 H+B. Elektrometrik Metot
Tablo 21.5: Sektör: Evsel Nitelikli Atıksular* (Eşdeğer Nüfusun Ne Olduğuna Bakılmaksızın Doğal Arıtma (Yapay Sulak Alan) ve Stabilizasyon Havuzları Sistemiyle Biyolojik Arıtma Yapan Kentsel Atıksu Arıtma Tesisleri İçin)
SEKTÖR TABLOSU METOTLAR
BİYOKİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (BOİ5) S.M 5210 B 5 Günlük BOI Metodu
KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ) S.M 5220 C. Kapalı Reflaks Titrimetrik Metot
ASKIDA KATI MADDE (AKM) S.M 2540 D. Gravimetrik Metot
pH S.M 4500 H+B. Elektrometrik Metot
Tablo 22: Derin Deniz Deşarjına İzin Verilebilecek Atıksuların Özellikleri
SEKTÖR TABLOSU METOTLAR
pH S.M 4500 H+B. Elektrometrik Metot
Sıcaklık S.M 2550 B. Laboratuvar Metodu – ** Numune Laboratuvarımızca Alındığında Raporlanabilir.
Askıda katı madde (mg/L) S.M 2540 D. Gravimetrik Metot
YAĞ VE GRES S.M 5520. D Sokslet Ektraksiyon Metodu
Yüzer maddeler Görsel – *** Numune Laboratuvarımızca Alındığında Rapor Edilebilir.
BİYOKİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (BOİ5) S.M 5210 B 5 Günlük BOI Metodu
KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ) S.M 5220 C. Kapalı Reflaks Titrimetrik Metot
Toplam azot (mg/L) ( Hesaplama Metodu) Kjeldahl Metot- Spektrofotometrik Metot- İyon Kromatografi Metodu
Toplam fosfor (mg/L) S.M 3030 – 3120 Ön işlem – ICP OES Metodu / S.M 4500 P B- E Ön işlem – Spektrofotometrik Metot
Metilen mavisi ile reaksiyon veren yüzey aktif maddeleri(MBAS) (mg/L) S.M 5540 C. Spektrofotometrik Metot
Tablo 23: Derin Deniz Deşarjları İçin Uygulanacak Kriterler
SEKTÖR TABLOSU METOTLAR
Sıcaklık S.M 2550 B. Laboratuvar Metodu – ** Numune Laboratuvarımızca Alındığında Raporlanabilir.
En muhtemel sayı (EMS) olarak toplam ve fekal koliformlar
Katı ve yüzen maddeler Görsel – *** Numune Laboratuvarımızca Alındığında Rapor Edilebilir.
Tablo 25: Atıksuların Atıksu Altyapı Tesislerine Deşarjında Öngörülen Atıksu Standararı
SEKTÖR TABLOSU METOTLAR
Sıcaklık (˚C) S.M 2550 B. Laboratuvar Metodu – ** Numune Laboratuvarımızca Alındığında Raporlanabilir.
pH S.M 4500 H+B. Elektrometrik Metot
Askıda katı madde (mg/L) S.M 2540 D. Gravimetrik Metot
YAĞ VE GRES S.M 5520. D Sokslet Ektraksiyon Metodu
Katran ve petrol kökenli yağlar (mg/L) ISO 9377-2 GC FID Metodu
KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ) S.M 5220 C. Kapalı Reflaks Titrimetrik Metot
BİYOKİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (BOİ5) S.M 5210 B 5 Günlük BOI Metodu
Sülfat (SO4=) (mg/L) S.M 4110 B. İyon Kromatografi Metodu
Toplam sülfür (S) (mg/L) S.M 4500 S-2 F. Titrimetrik metot / İşletme İçi Metot (İyon Kromatografi)
Fenol (mg/L) S.M 5530 B- D Ön İşlem (Distilasyon) – Spektrofotometrik Metot
Serbest klor (mg/L) S.M 4500 Cl F. DPD Titrimetrik Metot
Toplam azot (N) (mg/L) ( Hesaplama Metodu) Kjeldahl Metot- Spektrofotometrik Metot- İyon Kromatografi Metodu
Toplam fosfor (P) (mg/L) S.M 3030 – 3120 Ön işlem – ICP OES Metodu / S.M 4500 P B- E Ön işlem – Spektrofotometrik Metot
Arsenik (As) (mg/L) S.M 3120 B. ICP OES Metodu
TOPLAM SİYANÜR (CNˉ) S.M 4500 CN C- E Ön İşlem (Distilasyon) – Spektrofotometirk Metot
Toplam kurşun (Pb) (mg/L) S.M 3030 – 3120 Ön işlem – ICP OES Metodu
Toplam kadmiyum (Cd) (mg/L) S.M 3030 – 3120 Ön işlem – ICP OES Metodu
Toplam krom (Cr) (mg/L) S.M 3030 – 3120 Ön işlem – ICP OES Metodu
Toplam civa (Hg) (mg/L) S.M 3030 – S.M 3112 B. Ön İşlem – AAS Soğuk Buhar Metodu
Toplam bakır (Cu) (mg/L) S.M 3030 – 3120 Ön işlem – ICP OES Metodu
Toplam nikel (Ni) (mg/L) S.M 3030 – 3120 Ön işlem – ICP OES Metodu
Toplam çinko (Zn) (mg/L) S.M 3030 – 3120 Ön işlem – ICP OES Metodu
Toplam kalay (Sn) (mg/L) S.M 3030 – 3120 Ön işlem – ICP OES Metodu
Toplam gümüş (Ag) (mg/L) S.M 3030 – 3120 Ön işlem – ICP OES Metodu
KLORÜR* S.M 4110 B. Iyon Kromatografi Metodu
Metilen mavisi ile reaksiyon veren yüzey aktif maddeleri(MBAS) (mg/L) S.M 5540 C. Spektrofotometrik Metot

Anlık Numune Alma

2 Saatlik Kompozit Numune Alma

24 Saatlik Kompozit Numune Alma