Atıksu Arıtma Tesisleri Teknik Usuller Tebliği Ek-7 Kapsamında Atık Su Analizleri

Tablo E 7.1 Sınıf A
PARAMETRE METOT ANALİZ SÜRESİ
pH S.M 4500 H+ B Elektrometrik Metot 6 iş Günü
Biyokimyasal Oksijen İhtiyacı S.M 5210 B 5 Günlük BOI Metodu 6 iş Günü
Bulanıklık S.M 2130 B Nefelometrik Metot 6 iş Günü
Fekal Koliform S.M 9222 B Membran Filtrasyon Metodu 6 iş Günü
Bakiye Klor S.M 4500 Cl. F DPD Titrimetrik Metot 6 iş Günü

 

Not: Numune miktarı 500mL Steril Kap 1000mL HDPE Şişe’dir.
Tablo E 7.1 Sınıf B
PARAMETRE METOT ANALİZ SÜRESİ
pH S.M 4500 H+ B Elektrometrik Metot 6 iş Günü
Biyokimyasal Oksijen İhtiyacı S.M 5210 B 5 Günlük BOI Metodu 6 iş Günü
Bulanıklık S.M 2130 B Nefelometrik Metot 6 iş Günü
Fekal Koliform S.M 9222 B Membran Filtrasyon Metodu 6 iş Günü
Bakiye Klor S.M 4500 Cl. F DPD Titrimetrik Metot 6 iş Günü
Askıda Katı Madde S.M 2540 D. Gravimetrik Metot 6 iş Günü

 

Not: Numune miktarı 500mL Steril Kap 1000mL HDPE Şişe’dir
 
Tablo E 7.2
PARAMETRE METOT ANALİZ SÜRESİ
Elektriksel İletkenlik 6 iş Günü
Toplam Çözünmüş Katı S.M 2540 C. Gravimetrik Metot 6 iş Günü
SAR (Sodyum Absorpsiyon Oranı) TS 7739 – Hesaplama Metodu (Ca – Mg – Na ile) 6 iş Günü
Sodyum TS EN 14911 – İyon Kromatografi Metodu 6 iş Günü
Klorür S.M 4110 B. İyon Kromatografi Metodu 6 iş Günü
Bor S.M 3120 B. ICP OES Metodu 6 iş Günü

 

Not: Numune miktarı 1000mL HDPE Şişe 250mL HDPE Şişe HNO3 ile korumalı

 
Tablo E 7.7
PARAMETRE METOT ANALİZ SÜRESİ
Alüminyum (Al) S.M 3120 B. ICP OES Metodu 6 iş Günü
Arsenik (As) S.M 3120 B. ICP OES Metodu 6 iş Günü
Berilyum(Be) S.M 3120 B. ICP OES Metodu 6 iş Günü
Bor (B) S.M 3120 B. ICP OES Metodu 6 iş Günü
Kadmiyum (Cd) S.M 3120 B. ICP OES Metodu 6 iş Günü
Krom (Cr) S.M 3120 B. ICP OES Metodu 6 iş Günü
Kobalt (Co) S.M 3120 B. ICP OES Metodu 6 iş Günü
Bakır (Cu) S.M 3120 B. ICP OES Metodu 6 iş Günü
Florür (F) S.M 4110 B. İyon Kromatografi Metodu 6 iş Günü
Demir (Fe) S.M 3120 B. ICP OES Metodu 6 iş Günü
Kurşun (Pb) S.M 3120 B. ICP OES Metodu 6 iş Günü
Lityum (Li) S.M 3120 B. ICP OES Metodu 6 iş Günü
Manganez (Mn) S.M 3120 B. ICP OES Metodu 6 iş Günü
Molibden (Mo) S.M 3120 B. ICP OES Metodu 6 iş Günü
Nikel (Ni) S.M 3120 B. ICP OES Metodu 6 iş Günü
Selenyum (Se) S.M 3120 B. ICP OES Metodu 6 iş Günü
Vanadyum (V) S.M 3120 B. ICP OES Metodu 6 iş Günü
Çinko (Zn) S.M 3120 B. ICP OES Metodu 6 iş Günü

 

Not: Numune miktarı 250mL HDPE Şişe – Korumasız 250mL HDPE Şişe – HNO3 ile korumalı

 
Tablo E 7.8
PARAMETRE METOT ANALİZ SÜRESİ
Arsenik (As) S.M 3120 B. ICP OES Metodu 6 iş Günü
Bor (B) S.M 3120 B. ICP OES Metodu 6 iş Günü
Kadmiyum S.M 3120 B. ICP OES Metodu 6 iş Günü
Krom (Cr) S.M 3120 B. ICP OES Metodu 6 iş Günü
Bakır (Cu) S.M 3120 B. ICP OES Metodu 6 iş Günü
Civa (Hg) S.M 3112 B. AAS Soğuk Buhar Metodu 6 iş Günü
Molibden (Mo) S.M 4110 B. İyon Kromatografi Metodu 6 iş Günü
Nikel (Ni) S.M 3120 B. ICP OES Metodu 6 iş Günü
Kurşun (Pb) S.M 3120 B. ICP OES Metodu 6 iş Günü
Selenyum (Se) S.M 3120 B. ICP OES Metodu 6 iş Günü

 

Not: Numune miktarı 250mL HDPE Şişe HNO3 ile korumalı

 
Tablo E 7.9
PARAMETRE METOT ANALİZ SÜRESİ
Toplam Azot S.M 4500 Norg.B Kjeldahl Metodu 6 iş Günü
Nitrat Azotu S.M 4110 B. İyon Kromatografi Metodu 6 iş Günü
Toplam Fosfor S.M 3120 B. ICP OES Metodu 6 iş Günü

 

Not: Numune miktarı 1000mL HDPE Şişe H2SO4 ile korumalı 250mL HDPE Şişe HNO3 ile korumalı

 
Tablo E 7.17
PARAMETRE METOT ANALİZ SÜRESİ
Askıda Katı Madde S.M 2540 D. Gravimetrik Metot 6 iş Günü
pH S.M 4500 H+ B Elektrometrik Metot 6 iş Günü
Toplam Çözünmüş Katı S.M 2540 C. Gravimetrik Metot 6 iş Günü
Manganez (Mn) S.M 3120 B. ICP OES Metodu 6 iş Günü
Demir (Fe) S.M 3120 B. ICP OES Metodu 6 iş Günü
Sülfür İyon Kromatografi Metodu 6 iş Günü
Toplam Bakteri S.M 9215 B. Heterotrophic Colony Count 6 iş Günü

 

Not: Numune miktarı 1000mL HDPE Şişe – Korumasız 500mL Steril HDPE Şişe 100mL HDPE Şişe HNO3 ile korumalı