Toprak Kirliliğinin Kontrolü ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmelik Ek-2 Tablo-1 Analizleri

Tablo -1
PARAMETRE METOT ÇALIŞMA SÜRESİ
Metal Analizi Ön İşlem TS EN 13650 / EPA 3051 A Mikrodalga Yakma Ön İşlem 10 İş Günü
Organik Analizler Ön İşlem 10 İş Günü
Benzen-Toluen-Etilbenzen-Ksilen EPA 5021 A / EPA 8015 D GC MS Headspace Metodu 10 İş Günü
pH ISO 10390 Elektrometrik Metot 10 İş Günü
TOX* EPA 1649 Coulometric Method 10 İş Günü
Toplam Petrol Hidrokarbonları TS EN 14039 / ISO 16703 GC FID Metodu 10 İş Günü
Yağ-Gres EPA 9071 B Soxhlet Ekstraksiyonu Metodu 10 İş Günü
Toplam Uçucu Organik Bileşikler** Sadece Gaz Örneklerinde Sahada Ölçülmelidir. Kapsamımızda Yoktur. 10 İş Günü
Kadmiyum EPA 6010C ICP OES Metodu 10 İş Günü
Civa EPA 7471 B AAS Soğuk Buhar Metodu 10 İş Günü
Çinko EPA 6010C ICP OES Metodu 10 İş Günü
Bakır EPA 6010C ICP OES Metodu 10 İş Günü
Nikel EPA 6010C ICP OES Metodu 10 İş Günü
Krom EPA 6010C ICP OES Metodu 10 İş Günü
Kurşun EPA 6010C ICP OES Metodu 10 İş Günü
Selenyum EPA 6010C ICP OES Metodu 10 İş Günü
Arsenik EPA 6010C ICP OES Metodu 10 İş Günü
Antimon EPA 6010C ICP OES Metodu 10 İş Günü
Molibden EPA 6010C ICP OES Metodu 10 İş Günü
Titanyum EPA 6010C ICP OES Metodu 10 İş Günü
Kalay EPA 6010C ICP OES Metodu 10 İş Günü
Baryum EPA 6010C ICP OES Metodu 10 İş Günü
Berilyum EPA 6010C ICP OES Metodu 10 İş Günü
Bor EPA 6010C ICP OES Metodu 10 İş Günü
Uranyum TAEK tarafından Yapılmaktadır. 10 İş Günü
Vanadyum EPA 6010C ICP OES Metodu 10 İş Günü
Kobalt EPA 6010C ICP OES Metodu 10 İş Günü
Talyum EPA 6010C ICP OES Metodu 10 İş Günü
Gümüş EPA 6010C ICP OES Metodu 10 İş Günü

Not: Numune Miktarı 500g Toprak Numunesidir.