Toprak Verimliliği Analizleri

Fiziksel / Kimyasal Analizler
FİZİKSEL – KİMYASAL ANALİZLER METOD TEKNİĞİ METOD REFERANSI
pH Elektrometrik Tarımda Kullanılan Gübrelerin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği – Metot :7.4 ˏTS 836 1/10 Sulu Çözeltide
Tuzluluk(EC) Kondüktometrik TS 8334ˏ 1/10 Sulu Çözeltide
Elek analizi Elekle sallama
Bünye Sınıfı Hidrometrik Metot ASTM D 422-63
Saturasyon Volumetrik TS 8333
Nem (70-105°C) Gravimetrik AOAC 950.01
Kül (550°C) Gravimetrik TS EN 12879 ASTM D 7348-08 e1
Yanma Kaybı (LOİ) Gravimetrik TS EN 12879 ASTM D 7348-08 e1
Klorür Titrimetrik / İyon Kromatografik İşletme içi metod KYTT 721-29 EPA 300.0 SM 4110.B
Değişebilir Asitlik Titrimetrik İşletme içi metod KYTT 721-26
Toplam Kireç (CaCO3) Kalsimetre  
Organik Madde Gravimetrik / Titrimetrik AOAC 950.01 Walkey Black Metoduˏ Alternatif metod: TOC Cihazı (Toplam Organik Karbonx2ˏ24)
Toplam Organik Karbon Titrimetrik/Yüksek Sıcaklıkta Yakma İşletme içi metot (TS 8336)Walkey Black Metoduˏ Alternatif Metod:TOC Cihazı
Toplam Azot Kjeldahl TS 8337 ISO 11261
Organik Azot Kjeldahl AOAC 955.04 İşletme İçi Metot – KYTT 721-12
Amonyak Azotu Kjeldahl TS 2832ˏ EN 15475
Nitrat Azotu Devarda TS 2832
C/N Oranı Hesaplama
Toplam Fosfor Pentaoksit (P2O5) (Yarayışlı Fosfor) Olsen/ Spektrofotometrik Metod TS 8340
Toplam Potasyum Oksit (K2O) MWD- ICP-OES EPA 3051A ˏ EPA 6010Cˏ AOAC 2006.03
Toplam Magnezyum Oksit (MgO) MWD- ICP-OES EPA 3051A ˏ EPA 6010Cˏ AOAC 2006.03
Toplam Kalsiyum Oksit (CaO) MWD- ICP-OES EPA 3051A ˏ EPA 6010Cˏ AOAC 2006.03
Suda Çözünür Kalsiyum Oksit (CaO) Suda çözme işleminden sonra ICP-OES Tarımda Kullanılan Gübrelerin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği – Metot :9.2 – 10.2 – 10.3 EPA 6010 C
Toplam Kükürt (S) MWD- ICP-OES EPA 3051A ˏ EPA 6010Cˏ AOAC 2006.03
Katyon Değişim Kapasitesi (CEC) Amonyum asetat ekstraksiyonu İşletme içi metod KYTÇ 721-088
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O) ICP-OES Tarımda Kullanılan Gübrelerin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği – Rg:28956 – TS 2832 EPA 6010 C
Hümik + Fulvik Asitler Titrimetrik / Gravimetrik TS 5869 ISO 5073
Anyonların Tayini (Florürˏ Klorürˏ Bromürˏ Nitrat/Nitrat Azotuˏ Nitrit/Nitrit Azotuˏ Fosfat) İyon Kromatografik EPA 9056 A
Katyonların Tayini (Sodyum ˏ Kalsiyum ˏ Magnezyum ˏ Potasyum) İyon Kromatografik EPA 9056 Aˏ TS EN ISO 14911
Metal / Ağır Metal Analizleri
METAL / AĞIR METAL ANALİZLERİ METOD TEKNİĞİ METOD REFERANSI
Sodyum (Na) MWD- ICP-OES EPA 3051A ˏ EPA 6010Cˏ TS EN 13650
Bor (B) MWD- ICP-OES EPA 3051A ˏ EPA 6010Cˏ TS EN 13650
Mangan (Mn) MWD- ICP-OES EPA 3051A ˏ EPA 6010Cˏ TS EN 13650
Kobalt (Co) MWD- ICP-OES EPA 3051A ˏ EPA 6010Cˏ TS EN 13650
Antimon (Sb) MWD- ICP-OES EPA 3051A ˏ EPA 6010Cˏ TS EN 13650
Arsenik (As) MWD- ICP-OES EPA 3051A ˏ EPA 6010Cˏ TS EN 13650
Kadmiyum (Cd) MWD- ICP-OES EPA 3051A ˏ EPA 6010Cˏ TS EN 13650
Bakır (Cu) MWD- ICP-OES EPA 3051A ˏ EPA 6010Cˏ TS EN 13650
Nikel (Ni) MWD- ICP-OES EPA 3051A ˏ EPA 6010Cˏ TS EN 13650
Kurşun (Pb) MWD- ICP-OES EPA 3051A ˏ EPA 6010Cˏ TS EN 13650
Çinko (Zn) MWD- ICP-OES EPA 3051A ˏ EPA 6010Cˏ TS EN 13650
Civa (Hg) ICP-OES-Hidrür Sistem EPA 3051Aˏ EPA 6010D
Krom (Cr) MWD- ICP-OES EPA 3051A ˏ EPA 6010Cˏ TS EN 13650
Kalay (Sn) MWD- ICP-OES EPA 3051A ˏ EPA 6010Cˏ TS EN 13650
Demir (Fe) MWD- ICP-OES EPA 3051A ˏ EPA 6010Cˏ TS EN 13650
Değişebilir Katyonlar
DEĞİŞEBİLİR KATYONLAR METOD TEKNİĞİ METOD REFERANSI
Sodyum (Na) Amonyum Asetat Ekstraksiyonunu takiben ICP-OES Bitki ve Toprağın Kimyasal Analizleri-3 / Prof. Dr.Burhan Kacar
Potasyum (K) Amonyum Asetat Ekstraksiyonunu takiben ICP-OES Bitki ve Toprağın Kimyasal Analizleri-3 / Prof. Dr.Burhan Kacar
Kalsiyum (Ca) Amonyum Asetat Ekstraksiyonunu takiben ICP-OES Bitki ve Toprağın Kimyasal Analizleri-3 / Prof. Dr.Burhan Kacar
Magnezyum (Mg) Amonyum Asetat Ekstraksiyonunu takiben ICP-OES Bitki ve Toprağın Kimyasal Analizleri-3 / Prof. Dr.Burhan Kacar
Alınabilir Mikroelementler
ALINABİLİR MİKROELEMENTLER METOD TEKNİĞİ METOD REFERANSI
Demir (Fe) DTPA Ekstraksiyonunu takiben ICP-OES Bitki ve Toprağın Kimyasal Analizleri-3 / Prof. Dr.Burhan Kacar
Bakır (Cu) DTPA Ekstraksiyonunu takiben ICP-OES Bitki ve Toprağın Kimyasal Analizleri-3 / Prof. Dr.Burhan Kacar
Mangan (Mn) DTPA Ekstraksiyonunu takiben ICP-OES Bitki ve Toprağın Kimyasal Analizleri-3 / Prof. Dr.Burhan Kacar
Çinko (Zn) DTPA Ekstraksiyonunu takiben ICP-OES Bitki ve Toprağın Kimyasal Analizleri-3 / Prof. Dr.Burhan Kacar