Yerüstü Su Kalitesi Yönetimi Yönetmeliği – Ek-5 Tablo- 2 Kapsamında Yüzey Suyu Analizleri

Yerüstü Su Kalitesi Yönetimi Yönetmeliği – Ek-5 Tablo- 2 Kapsamında Yüzey Suyu Analizleri
PARAMETRE METOT ÇALIŞMA SÜRESİ
Renk TS EN ISO 7887 B Spektrofotometrik Metot 10 İş Günü
pH S.M 4500 H+ Elektrometrik Metot Sahada Ölçüm Yapılacaktır.
İletkenlik S.M 2510 B. Laboratuvar Metodu Sahada Ölçüm Yapılacaktır.
Yağ ve Gres S.M 5520. D Sokslet Ektraksiyon Metodu 10 İş Günü
Çözünmüş oksijen TS EN ISO 5814 – Membran Elektrot Metodu Sahada Ölçüm Yapılacaktır.
Kimyasal oksijen ihtiyacı (KOİ) S.M 5220 C. Kapalı Reflaks Titrimetrik Metot 10 İş Günü
Biyolojik oksijen ihtiyacı (BOİ5) S.M 5210 B 5 Günlük BOI Metodu 10 İş Günü
Amonyum azotu S.M 4500 NH3-F Phenate Metodu 10 İş Günü
Nitrit azotu S.M 4500 NO2 B Kolorimerik Metot 10 İş Günü
Nitrat azotu S.M 4110 B. İyon Kromatografi Metodu 10 İş Günü
Orto Fosfat Fosforu S.M 4110 B. İyon Kromatografi Metodu 10 İş Günü
Toplam kjeldahl-azotu S.M 4500 NORG B. Kjeldahl Metodu 10 İş Günü
Toplam fosfor S.M 4500 P B (Ön işlem) S.M 4500 P B Kolorimetrik Metot 10 İş Günü
Mangan S.M 3120 B. ICP OES Metodu 10 İş Günü
Selenyum S.M 3120 B. ICP OES Metodu 10 İş Günü
Sülfür İyon Kromatografi Metodu 10 İş Günü