Yerüstü Su Kalitesi Yönetimi Yönetmeliği – Ek-5 Tablo- 5 Kapsamında Yüzey Suyu Analizleri

Tablo -1
PARAMETRE METOT ÇALIŞMA SÜRESİ
Sıcaklık (oC) S.M 2550 B. Laboratuvar Metodu 10 İş Günü
Renk TS EN ISO 7887 B Spektrofotometrik Metot 10 İş Günü
pH S.M 4500 H+ Elektrometrik Metot 10 İş Günü
İletkenlik (µS/cm) S.M 2510 B. Laboratuvar Metodu 10 İş Günü
Yağ ve Gres S.M 5520. D Sokslet Ektraksiyon Metodu 10 İş Günü
Çözünmüş oksijen (mg O2/L)a TS EN ISO 5814 – Membran Elektrot Metodu 10 İş Günü
Oksijen doygunluğu (%)a TS EN ISO 5814 – Membran Elektrot Metodu 10 İş Günü
Kimyasal oksijen ihtiyacı (KOİ) (mg/L) S.M 5220 C. Kapalı Reflaks Titrimetrik Metot 10 İş Günü
Biyolojik oksijen ihtiyacı (BOİ5) (mg/L) S.M 5210 B 5 Günlük BOI Metodu 10 İş Günü
Amonyum azotu (mg NH4+-N/L) S.M 4500 NH3-F Phenate Metodu 10 İş Günü
Nitrit azotu (mg NO2‾-N/L) S.M 4500 NO2 B Kolorimerik Metot 10 İş Günü
Nitrat azotu (mg NO3‾-N/L) S.M 4110 B. İyon Kromatografi Metodu 10 İş Günü
Toplam kjeldahl-azotu (mg/L) S.M 4500 NORG B. Kjeldahl Metodu 10 İş Günü
Toplam fosfor (mg P/L) S.M 4500 P B (Ön işlem) S.M 4500 P B Kolorimetrik Metot 10 İş Günü
Alüminyum (mg Al/L) S.M 3120 B. ICP OES Metodu 10 İş Günü
Arsenik (μgAs/L) S.M 3120 B. ICP OES Metodu 10 İş Günü
Bakır (μgCu/L) S.M 3120 B. ICP OES Metodu 10 İş Günü
Baryum (μgBa/L) S.M 3120 B. ICP OES Metodu 10 İş Günü
Bor (μgB/L) S.M 3120 B. ICP OES Metodu 10 İş Günü
Civa(μgHg/L) S.M 3112 B. AAS Soğuk Buhar Metodu 10 İş Günü
Çinko (μgZn/L) S.M 3120 B. ICP OES Metodu 10 İş Günü
Demir (μgFe/L) S.M 3120 B. ICP OES Metodu 10 İş Günü
Florür(μgF‾/L) S.M 4110 B. İyon Kromatografi Metodu 10 İş Günü
Kadmiyum (μgCd/L) S.M 3120 B. ICP OES Metodu 10 İş Günü
Kobalt (μgCo/L) S.M 3120 B. ICP OES Metodu 10 İş Günü
Krom (μgCr+6/L) S.M 3500 Cr. B Kolorimetrik Metot / 3500 Cr. C iyon Kromatografi Metodu 10 İş Günü
Krom (toplam) (μgCr/L) S.M 3120 B. ICP OES Metodu 10 İş Günü
Kurşun (μgPb/L) S.M 3120 B. ICP OES Metodu 10 İş Günü
Mangan (μgMn/L) S.M 3120 B. ICP OES Metodu 10 İş Günü
Nikel (μgNi/L) S.M 3120 B. ICP OES Metodu 10 İş Günü
Selenyum (μgSe/L) S.M 3120 B. ICP OES Metodu 10 İş Günü
Serbest klor (μgCl2/L) S.M 4500 Cl F DPD Titrimetrik Metot 10 İş Günü
Siyanür (toplam) (μgCN/L) S.M 4500 CN E Spektrofotometrik Metot 10 İş Günü
Sülfür (μgS=/L) İyon Kromatografi Metodu 10 İş Günü
Fekal koliform (Membran) S.M 9222 B Membran Filtrasyon Metodu 10 İş Günü
Toplam koliform (Membran) S.M 9222 B Membran Filtrasyon Metodu 10 İş Günü

Not: Numune Miktarı 2000mL Korumasız / 250 mL HNO3 pH< 2 Korumalı numune / 500 mL NaOH pH>12 Korumalı Numune / 1000mL H2SO4 pH< 2 Korumalı numune / 500 mL Steril Şişede Korumasız Numune / 1000mL Cam Şişede HCl pH< 2 korumalı numune